Ostatnio coraz częściej napotykam w różnych grupach dyskusyjnych wymianę opinii na temat tego, czy testy kompetencji to narzędzie, którym warto zainteresować się w biznesie i stąd pomyślałam, że jeszcze raz zabiorę głos na ten temat. Ja jestem „za”, bo wiem, sprawdziłam, że dzięki temu można zatrudnić właściwą osobę już za pierwszym razem, mieć niższe koszty rekrutacji, obniżyć poziom rotacji i utrzymać najlepszych pracowników. Jakich testów poszukujemy (my lub nasi klienci) i kiedy z nich korzystać?

Idealny test kompetencji?

Firmy coraz częściej wykorzystują testy kompetencji. Z naszego raportu „Rekrutacja bez CV”, opracowanego na podstawie badania agencji SW Research[1], przeprowadzonego wśród pracowników działów HR, członków zarządu, właścicieli firm, idealne narzędzie do pomiaru kompetencji pracowników to takie, do którego ma się stały dostęp, niezależnie od czasu i miejsca (62%), byłoby narzędziem on-line (58%), dawało możliwość porównywania wyników w czasie (55%) i opierało się o sprawdzoną metodologię (55%).

Jeden test, wiele zastosowań?

Z mojego doświadczenia wynika, że skuteczne i efektywne kosztowo jest wykorzystanie tych samych narzędzi w różnych sytuacjach, od rekrutacji po ewaluację pracowników, co daje możliwość porównania wyników w czasie – na co również zwrócili uwagę respondenci, myśląc o idealnym teście kompetencji. Jednym narzędziem, nawet w ciągu kilku czy kilkunastu minut, możemy  bowiem zbadać to, co w obszarze kompetencji jest krytyczne na danym stanowisku i w tej konkretnej organizacji, np. umiejętność  radzenia sobie ze stresem, poziom decyzyjności – również w zmieniającym się środowisku, strategiczne, analityczne podejście, umiejętność opracowania niestandardowych rozwiązań. Poza tym nie bez znaczenia jest też rola, którą pracownik preferuje pełnić w zespole, np. bycie koordynatorem czy strategiem. I nie mówimy tu o mierzeniu zdolności do pełnienia danej funkcji, ale o jego preferencjach – bo jeśli pracownik czuje się dobrze w swojej roli, osiąga w dłuższej perspektywie lepsze efekty. I ostatnie, czy poziom wartości, które ma w sobie, np. lojalności, dążenie do tzw. sytuacji win-win, jest na poziomie, jakim oczekuje tego organizacja.

Korzyści z wykorzystania behawioralnych testów kompetencji – CASE STUDY

Firma PeopleKeys®, światowy lider w zakresie wykorzystania testów kompetencji DISC/TEAMS/VALUES (D3™) w rekrutacji i podnoszeniu efektywności zespołów, przeprowadziła, trwające 2 lata, badanie na managerach zespołów, jak i pracownikach bezpośrednio zaangażowanych w sprzedaż czy obsługę klienta. Organizacje poddane badaniu zaczęły wykorzystywać  testy kompetencji w procesie rekrutacji (selekcja kandydatów, benchmark – zbadanie wcześniej, jakie zachowania są typowe dla ich najlepszych pracowników, jeśli chodzi o styl komunikacji, styl zarządzania, odpowiedź na stres, role pełnione w zespole i wartości – by zatrudniać nowych pracowników, którzy są najbliżej tego wskaźnika). Informacje o nowo zatrudnionych pracownikach, pozyskane z narzędzi behawioralnych, w formie np. raportów były przekazywane managerom po to, aby szybko zintegrować nową osobę z zespołem, oraz dać managerom narzędzie do opracowania ścieżki kariery pracownika, uwzględniającej potrzeby organizacji.

Punkt wyjścia – rekrutacja

Jedna z firm biorących udział w badaniu, zatrudniająca 500 pracowników, szacowała rotację zespołu w skali roku na poziomie ok. 25%. W momencie rozpoczęcia badania w firmie było ok. 50 wolnych miejsc pracy do obsadzenia. I chociaż firma zatrudniała miesięcznie od 6 do 12 nowych pracowników, to z uwagi na wysoki poziom rotacji nie była w stanie obsadzić wszystkich stanowisk, ok. 50 miejsc pracy cały czas pozostawało wolnych.  Raz  wdrożony projekt wykorzystania  testów kompetencji, już na poziomie rekrutacji, przełożył się znacząco już po 12 miesiącach na zmniejszenie kosztów rekrutacji i spadek poziomu rotacji pracowników. W 14. miesiącu od wdrożenia nowej strategii firma przestała tracić obecnych pracowników, co naturalnie zmniejszyło poziom wolnych stanowisk.

Satysfakcja z pracy i utrzymanie najlepszych pracowników

Dodatkowo, wykorzystanie  testów kompetencji D3 w organizacji, w tym w podnoszeniu umiejętności komunikacyjnych, ewaluację pracowników, przełożyło się wśród pracowników na wzrost satysfakcji z pracy (wzrost o 20,5%), a oni sami zadeklarowali, że wzrósł poziom jakości świadczonych przez nich usług, w tym jakość obsługi klienta (wzrost o 11%).

Podsumowując, HR managerowie zgodzili się, że dla powodzenia procesu rekrutacji wykorzystanie behawioralnych testów kompetencji jest kluczowe. Nie tylko poprawia poziom przewidywalność efektywności potencjalnego pracownika, ale też obniża koszty zatrudnienia właściwego pracownika, redukuje czas poświęcony na rekrutację i przekłada się na wzrost poziomu utrzymania najlepszych. Ci z pracowników, którzy deklarują wysoki poziom satysfakcji z pracy, chętnie wiążą się na długo z organizacją, dostarczając jej klientom usługi na jeszcze wyższym poziomie.

I myślę, że najlepszym sposobem na to, aby wyrobić sobie opinię na temat testów kompetencji, jest DOŚWIADCZENIE. A zatem, wpierw sprawdźmy, czy „działają” i następnie dzielmy się spostrzeżeniami. Jestem przekonana, że to też temat, o którym warto rozmawiać!

[1] Wszystkie dane pochodzą z badania zrealizowanego przez agencję SW Research wśród 250 przedstawicieli firm zatrudniających min. 10 pracowników. W badaniu udział wzięły osoby, które regularnie aktywnie uczestniczą w procesie rekrutacji, zarządzania zasobami ludzkimi (specjaliści HR, działu kadr, członkowie zarządu, właściciele) po stronie pracodawców. Badanie przeprowadzono w dniach 19.04-19.06.2014 metodą indywidualnych wywiadów on-line (CAWI) na autorskim oprogramowaniu 3S.

Czytaj także:

Poznaj produkty przydatne w zarządzaniu zespołami ludzi, diagnozie ich kompetencji i rekrutacji: