OCENA 360 STOPNI

Ocena 360 stopni

Co to jest ocena 360 stopni?

360 Indicator (formuła badania powszechnie znana jako ocena 360 stopni) to anonimowa diagnoza online poziomu kompetencji pracowników w wybranych obszarach tak w postrzeganiu przez otoczenie (przełożonego, współpracowników, podwładnych), jak i osobę, której dotyczy badanie.

Raport z badania 360 odzwierciedla, jak bardzo postrzeganie siebie w danym obszarze jest spójne z tym, jak widzą daną osobę inni, by na tej podstawie móc wesprzeć daną osobę w rozwijaniu kompetencji i stawaniu się liderem w swojej dziedzinie.

CO WYRÓŻNIA OCENĘ 360 STOPNI OD INNYCH NA RYNKU? 

Metoda oceny 360 stopni nie ocenia a diagnozuje.

Kwestionariusz badania 360 stopni i raporty napisane są tak, aby podkreślić wpierw mocne strony danej osoby w określonej roli, a następnie obszary, które warto wziąć pod uwagę, aby rozwijać swój naturalny potencjał we współpracy z innymi i jeszcze szybciej realizować cele osobiste i cele organizacji.

Innowacją tej oceny 360 stopni jest zastosowanie skali typu „suwak”.

Unikalna skala typu „suwak” (a nie np. skala od 0 do 5) odzwierciedla opinię odpowiadającego na temat konkretnej cechy pracownika, którego dotyczy badanie, niwelując ocenę.

Raport z badania to prezentacja zachowań i strategia sukcesu.

Raporty 360 stopni to nie tylko prezentacja odpowiedzi w konkretnych obszarach na temat zachowań, ale i strategia sukcesu – przestrzeń do opracowania planu działania dla rozwoju konkretnych kompetencji pracowników danej firmy.

360 Indicator to gotowe kwestionariusze diagnozy kompetencji.   

Gotowe kwestionariusze dotyczą postawy liderskiej, kompetencji managerskich oraz eksperckich.

Nasza ocena 360 daje odpowiedź nie tylko na pytanie „jak?”, ale również „dlaczego?”.

Nasza ocena 360 to nie tylko odpowiedź na pytanie „jak jest?”, ale co ważne: „dlaczego tak jest?”, „dlaczego tak mogę być postrzegany przez innych?”. Nasze kwestionariusze uwzględniają te aspekty zachowania pracownika, wartości, motywacji, które również diagnozuje test kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) i analizę kompetencji pracownika prowadzimy, pozyskując informacje z obu badań.

JEŚLI MASZ PYTANIA ODNOŚNIE OCENY 360 STOPNI, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

JAKIE OBSZARY DIAGNOZUJĄ NASZE FLAGOWE BADANIA 360?

Badanie 360 stopni - co diagnozuje?

OCENA 360 STOPNI LIDERA (360 LPI)

LPI ocena 360 stopni (Leadership Performance Indicator)  celem badania jest diagnoza tego, które zachowania liderskie dana osoba postrzega jako swoją mocną stronę oraz pozyskanie informacji zwrotnej od zespołu o tym, jak ten postrzega jej efektywność w konkretnych obszarach zachowań. Te informacje stanowią ważny element analizy, jaki wpływ styl zachowania ma na pracowników – ich efektywność i zaangażowanie.

Leadership jest bowiem niczym innym jak postawą i oddziaływaniem na tych, z którymi jesteśmy w relacji. To leadership generuje największą wartość dla organizacji, bo przy skutecznym liderze pracownicy naturalnie chcą się stawać wciąż lepsi, pracując na rzecz wspólnego celu.

 

Co zyskasz dzięki badaniu 360 stopni LPI?

 

Analizując informacje pozyskane w badaniu LPI oceny 360 stopni, diagnozujemy:

  1. Poziom korzystania z zachowań liderskich (które obszary już dziś są mocną stroną lidera, a które warto rozwijać, aby móc odpowiedzieć na potrzeby różnych pracowników).
  2. Wpływ, jaki lider wywiera na pracowników – jak bardzo inspiruje do tego, żeby pracownicy osiągali więcej niż to, czego się od nich oczekuje.

Kluczem do stawania się coraz to lepszym liderem jest to, aby zrozumieć, które obszary zachowań już dziś są bardzo rozwinięte, a których rozwinięcie jest potrzebne, aby stawać się skutecznym liderem, wywierając pozytywny wpływ na innych.

Wsparciem będzie tu analiza zachowań i motywacji DISC D3. Dzięki niej poznasz, które zachowania warto jak najszybciej uruchomić lub rozwijać, aby „rozpalać w innych ogień”, inspirować do wychodzenia ponad przeciętność i oczekiwania.

Świadomość siebie, którą pozyskujemy, analizując raport DISC D3 i 360 Indicator jest kluczowa do wzmacniania uważności na innych, stawania się coraz to skuteczniejszym liderem i budowania konkurencyjności organizacji.

OCENA 360 STOPNI MANAGERA 360 (MPI)

MPI ocena 360 stopni (Manager Performance Indicator) – celem badania jest diagnoza tego, które obszary zachowań managerskich dana osoba postrzega jako swoją mocną stronę oraz pozyskanie informacji zwrotnej od zespołu o tym, jak ten postrzega Twoją efektywność w konkretnych obszarach zachowań. Te informacje stanowią ważny element analizy, jaki wpływ styl zarządzania danej osoby ma na pracowników – ich efektywność i zaangażowanie oraz co można zrobić, jaką strategię zarządzania przyjąć, aby stawać się coraz skuteczniejszym managerem dla zespołu.

Ludzie są różni. Różnie zachowują się w sytuacjach biznesowych, w stresie czy poza pracą, stąd mamy też różne style zarządzania zespołem. Nie ma jednej skutecznej strategii zarządzania. Kluczem do efektywności managerskiej jest zrozumienie swojego potencjału managerskiego, zachowań, motywacji pracowników, wpływu, jaki styl managerski wywiera na innych i następnie umiejętność dostosowania swojego stylu zarządzania do potrzeb pracowników.

Co zyskasz dzięki badaniu 360 stopni – MPI?

 

Analizując informacje pozyskane w badaniu MPI 360, diagnozujemy:

1. Poziom efektywności managera w poszczególnych obszarach zachowań (które obszary są mocną stroną managera, a które warto rozwijać, aby wykorzystać potencjał pracowników).
2. Wpływ, jaki styl managerski wywiera na pracowników – jak bardzo inspiruje do tego, żeby pracownicy osiągali więcej niż to, czego się od nich oczekuje, przekraczali oczekiwany poziom kompetencji.

Kluczem do podnoszenia jakości pracy zespołu jest zrozumienie, które obszary już dziś dany manager ma bardzo rozwinięte, a które nie oraz których zachowań zespół szczególnie potrzebuje, aby stawać się coraz lepszym w tym, co robi.

Wsparciem będzie tu analiza zachowań i motywacji: managera i pracowników (DISC D3). Dzięki niej można się dowiedzieć, jak bardzo obszary zachowań, które już dziś są rozwinięte, wpisują się w potrzeby pracowników, a które warto jak najszybciej uruchomić lub rozwijać, aby dać im to, czego potrzebują do realizacji swoich celów.  

Chodzi zatem o to, aby świadomie zarządzać swoim zachowaniem, wykorzystując swoje mocne strony, uruchamiając, rozwijając te zachowania, których Twój zespół potrzebuje.

 

Prócz oceny 360 stopni w naszej ofercie znajdziesz także badanie DISC D3, jego wcześniejszą wersję test kompetencji DISC oraz wspierające je narzędzia dla menadżerów takie jak testy rekrutacyjne, mapa zespołu oraz szkolenie dla menedżerów i szkolenie dla zespołów. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o proponowanych rozwiązaniach przeczytaj artykuły o DISC i DISC D3, typy osobowości DISC a także poznaj ich podobieństwa i różnice w artykule DISC vs. DISC D3. Przed skorzystaniem z możliwości badań kompetencji zrób certyfikacja DISC D3. Polecamy również książki Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole autorstwa Anna Sarnacka – Smith.

OCENA 360 STOPNI – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest ocena 360 stopni?

Ocena 360 stopni to anonimowa diagnoza online, której celem jest sprawdzenie, jak bardzo postrzeganie siebie w danym obszarze jest spójne z tym, jak badaną osobę widzą inni (przełożeni, współpracownicy, podwładni). Wykonując badanie oceny 360 stopni otrzymujemy odpowiedź nie tylko na pytanie JAK dana osoba jest postrzegana, ale również Z JAKIEGO POWODU tak się dzieje. Badanie nie ocenia a diagnozuje, co oznacza, że raport nie opiera się na sformułowaniach, że coś jest dobrze lub źle, albo że dana osoba coś ma lub czegoś nie, ale pokazuje w jaki sposób osoba badana wpływa na innych i jak może z tym pracować (mieć ten wpływ bardziej świadomy lub go dopasować). Taka diagnoza nie byłaby możliwa bez badania DISC D3, dzięki któremu widzimy także postawy, wartości i same zachowania.

Więcej szczegółów, przykłady raportów z naszych badań oceny 360 stopni można otrzymać, pisząc na adres: effectiveness@effectiveness.pl

Partner badań 360 stopni