Ocena 360 stopni – weryfikacja kompetencji menadżerskich i postawy liderskiej

Ocena 360 stopni diagnozuje skuteczność menadżera, jego mocne i słabsze strony. Anonimowa diagnoza weryfikuje kompetencje kluczowe dla rozwoju konkretnej organizacji i daje wskazówki, co do kierunku i planów rozwoju menadżerów.

Ocena 360 stopni – określ profil lidera, który doprowadzi zespół do sukcesu

Ocena 360 stopni to skuteczna metoda oceny pracownika. Weryfikuje kompetencje menadżerskie i postawę liderską. Przeprowadzenie anonimowej diagnozy daje informację o tym:

na ile liderzy realizują swoją rolę i są wsparciem dla zespołu, podwładnych i pozostałych współpracowników

jaki wpływ wywierają liderzy na zespół

ak bardzo postrzeganie lidera o swojej skuteczności jest spójne z postrzeganiem otoczenia i skąd biorą się rozbieżności

jak zaprojektować działania, rozwijające lidera, uwzględniając cele biznesowe

Co wyróżnia naszą ocenę 360 stopni od innych na rynku?

Diagnozuje, nie ocenia danego pracownika

Kwestionariusz badania 360 stopni i raporty napisane są tak, aby podkreślić wpierw mocne strony danej osoby w określonej roli, a następnie obszary, które warto wziąć pod uwagę, aby oceniany pracownik mógł rozwijać swój naturalny potencjał we współpracy z innymi i jeszcze szybciej realizować cele osobiste i cele organizacji.

Skala typu suwak

Unikalny system oceny – skala typu „suwak” (a nie np. skala od 0 do 5) odzwierciedla opinię odpowiadającego na temat konkretnej cechy pracownika, którego dotyczy badanie, niwelując ocenę.

Prezentacja zachowań i strategia sukcesu

Raporty 360 stopni to nie tylko prezentacja odpowiedzi w konkretnych obszarach na temat zachowań, ale i strategia sukcesu – przestrzeń do opracowania planu działania dla rozwoju konkretnych kompetencji pracowników danej firmy.

Gotowe kwestionariusze diagnozy kompetencji

Gotowe kwestionariusze dotyczą postawy liderskiej (lider zespołu/produktu/usługi), kompetencji menadżerskich.

Daje odpowiedź nie tylko na pytanie „jak?”, ale również „dlaczego?”.

Nasza ocena 360 stopni to nie tylko odpowiedź na pytanie „jak jest?”, ale co ważne: „dlaczego tak jest?”, „dlaczego tak mogę być postrzegany przez innych?”. Nasze kwestionariusze uwzględniają te aspekty zachowania pracownika, wartości, motywacji, które również diagnozuje test kompetencji DISC D3 i analizę kompetencji pracownika prowadzimy, pozyskując informacje z obu badań.

Ocena 360 stopni, to ocena pracownicza, która obejmuje różne obszary skuteczności menadżerskiej i postawy liderskiej. Dodajemy pytania otwarte na pozostawienie komentarzy. Po dokładnym poznaniu Państwa potrzeb, zarekomendujemy wybór ankiety.

360 Indicators

Diagnozowane obszary

Diagnozowane obszary

Ocena 360 stopni w połączeniu z DISC D3 – nie tylko jak jest, ale i dlaczego tak jest

To, że dowiemy się, z różnych źródeł co sądzą o danym liderze osoby na równorzędnych stanowiskach, podwładni pracownika, przełożeni i członkowie zespołu to jedno, ale warto też wiedzieć, co sprawia, że tak się dzieje.

Dlatego ocenę 360 stopni wspiera test DISC D3. Dzięki temu możemy zdiagnozować nie tylko jak, ale i dlaczego tak, a nie inaczej menadżer może być postrzegany przez innych w organizacji oraz co może zrobić, aby jeszcze lepiej w miejscu pracy (podnosząc świadomość swoich mocnych stron, ale i ograniczeń, uwalniając potencjał drzemiący w nim).

Chcesz opracować konkretny plan rozwoju dla menadżera, aby prowadził zespół do sukcesu?

Po wypełnieniu formularza 

w ciągu 24h odezwiemy się do Ciebie – działamy naprawdę szybko!

Sprawdź nasze pozostałe usługi

Doradztwo HR

Doradzamy we wszystkich procesach HR, a nasze działania prowadzą praktycy biznesu, którzy swoje rekomendacje opierają na wcześniejszej analizie wyników badań kompetencji w Twojej organizacji.

Certyfikacja DISC D3

Zdobycie umiejętności pracy z modelem DISC i klucz do wdrożenia informacji o różnicach osobowości we wszystkich procesach HR.

Szkolenia dla menedżerów

Rozwój kompetencji menedżera dopasowany do profilu jego osobowości: mocne i słabsze strony.

Szkolenia dla zespołów

Wsparcie w podniesieniu jakości współpracy, komunikacji, poziomu zaangażowania i brania osobistej odpowiedzialności za wspólny cel.