Testy i badania kompetencji, dzięki którym precyzyjnie zaplanujesz każdy proces HR

Nasze testy i badania to narzędzia do mierzenia kompetencji miękkich. Dostarczają informacje ważne dla rozwoju biznesu w kontekście danego pracownika (mocne strony w danej roli, obszary do rozwoju, źródła motywacji), zespołu (co jest siłą zespołu, ale i skąd mogą się brać nieporozumienia) i firmy (jaki profil osobowości wpisze się w kulturę organizacji, jak komunikować zmiany i decyzje do danej grupy pracowników).

Testy DISC D3 – rozumienie różnic osobowości, które wspiera budowanie silnego biznesu

Testy DISC D3 to naukowy model zachowań, który wspiera zarządzanie we wszystkich kluczowych procesach HR – od rekrutacji, wdrożenia pracownika, przez podział ról w zespole, komunikację, zarządzenie konfliktem aż po planowanie rozwoju pracowników i organizacji (upskilling, reskilling), w tym samych liderów.

Zamów testy DISC, jeśli chcesz:

Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko

Podnieść efektywność zespołu, w tym sprzedażowego i obsługi klienta

Zatrzymać najlepszych pracowników

Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w firmie

Rozwiązać konflikt w zespole

Rozwijać umiejętności przywódcze

Nie wiesz, czym jest DISC D3?

Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne, a to co ich motywuje do działania, da się w prosty sposób zdiagnozować i następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt. Możesz to zrobić, wdrażając diagnozę DISC D3 do swojej organizacji.

Ocena 360 stopni – weryfikacja kompetencji menadżerskich i postawy liderskiej

Ocena 360 stopni to anonimowa diagnoza zachowań, która daje informację o tym, jak bardzo dany lider realizuje swoją rolę i rozwija zespół oraz jak bardzo postrzeganie siebie lidera jest spójne z tym, jak widzą go inni. To jest punkt wyjścia do wsparcia go we wzmacnianiu postawy liderskiej i kompetencji menadżerskich.

Zamów ocenę 360 stopni, jeśli chcesz:

wiedzieć, jaki wpływ wywiera dany lider na osobach, z którymi pracuje

określić kierunek rozwoju grupy liderskiej w Twojej firmie

zweryfikować, jakie kompetencje w Twojej firmie stoją za sukcesem lidera

zaprojektować działania rozwojowe dostosowane do konkretnego lidera

Sprawdź, jak nasze rozwiązania usprawnią Twoją biznesową codzienność

Po wypełnieniu formularza 

w ciągu 24h odezwiemy się do Ciebie – działamy naprawdę szybko!