TESTY REKRUTACYJNE 

Testy rekrutacyjne

Dostarczamy naszym Klientom sprawdzone i skuteczne testy rekrutacyjne online oparte o model DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) dla wyboru najlepszych kandydatów do pracy. Oferujemy w tym zakresie test kompetencji DISC D3 i jego wcześniejszą wersję test kompetencji DISC oraz opracowujemy plany rozwoju kompetencji i umiejętności dla obecnych pracowników. Uwzględniamy te czynniki, które rzeczywiście są dla nich motywacją do osiągania jeszcze lepszych rezultatów. Pomagamy wydobyć prawdziwy potencjał, jaki tkwi w ludziach – dla dobra Twojej organizacji.

DLACZEGO TESTY DISC D3 W REKRUTACJI?

Wiemy, że za skutecznym dopasowaniem kandydata stoi dopasowanie nie tylko jego kompetencji i umiejętności, ale i wartości oraz dopasowanie osobowościowe z liderem/przełożonym, wartościami ważnymi dla firmy. Uwzględnienie tych aspektów gwarantuje, że wykorzystanie testów osobowości w rekrutacji będzie dobrą inwestycją.

Biorąc pod uwagę powyższe, w raporcie kandydata nie będzie „jasnej” informacji, czy ten „nadaje się” czy „nie nadaje się” na to stanowisko i jest to celowy zabieg, bo przecież każda organizacja jest inna i ma inne standardy i oczekiwania wobec postawy pracowników. W ramach współpracy konsultant EFFECTIVENESS wesprze Państwa w pozyskaniu informacji z testów nie tylko na temat tego, czy kandydat ma potencjał i kompetencje do pełnienia danej roli/stanowiska, ale również, jak bardzo wpisuje się w kulturę organizacji, oczekiwania przełożonego/partnerów. Takie podejście ogranicza ryzyko pomyłki w czasie rekrutacji.

Co badamy testami rekrutacyjnymi DISC D3

Co badamy testami rekrutacyjnymi DISC D3

WAŻNE: Po dokładnym poznaniu oczekiwań na danym stanowisku i wartości ważnych dla Państwa firmy, wskażemy, jakich konkretnie kompetencji/predyspozycji szukamy, o jakim natężeniu i jak je odczytać w raportach z testów.

Nasz test przeszedł walidację pod kątem wykorzystania w rekrutacji, w tym na grupie polskich pracowników (luty 2019), stąd wiemy, jaki profil ma najwyższe szanse na realizację zakładanych celów.

Wyniki prezentowane są w formie opisowej, ale i na wykresach. Raport może być skrócony i obejmować tylko charakterystykę kandydatów, bez części teoretycznych.

Na raportach z testów widnieje Państwa logo i raport jest generowany automatycznie i wysyłany mailem na wskazany adres/y.

CO BADAMY W RAMACH TESTÓW REKRUTACYJNYCH DISC D3
I DLACZEGO DISC W REKRUTACJI TO ZA MAŁO?

Testy rekrutacyjne DISC D3 dają odpowiedzi na pytania w czterech obszarach: style zachowania pracowników (DISC), preferencje co do pełnionej roli w zespole, osobiste wartości i postawy (wewnętrzne motywacje). Część DISC to tylko zachowania, które da się zaobserwować i w przypadku np. managera nie ma jednego rekomendowanego profilu osobowości DISC. Dlatego diagnozując predyspozycje, potencjał i umiejętności kandydata, należy przyjrzeć się temu, czego nie widać a co wpływa na SKUTECZNOŚĆ, czyli na cały test DISC D3.

Testy DISC w rekrutacji to za mało. Test DISC D3 daje odpowiedź na pytanie, dlaczego kandydaci o bardzo podobnym profilu DISC mogą mieć zupełnie różną efektywność, co innego będzie ich motywowało, będą mieć inne podejście do realizacji różnych celów biznesowych i zadań.

Zachowania pracowników (DISC)

Testy rekrutacyjne odpowiadają na pytania, dlaczego kandydat robi to, co robi, mówi to, co mówi, jak reaguje na zmiany, jak buduje relacje, jak bardzo skupia się na ludziach a jak na zadaniach, co jest jego celem, jakie wartości i zdolności wnosi do zespołu.

Wyróżniamy tutaj cztery style osobowości: dominujący, wpływowy, stały, sumienny.

Preferowane role zespołowe (TEAMS)

Test wskazuje na to, jaką rolę w zespole kandydat chciałby pełnić i które zadania będzie wykonywać najbardziej efektywnie: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg.

Osobiste wartości (VALUES)

Testy pozwalają poznać, jakimi wartościami kieruję się kandydat, podejmując decyzje: Lojalność, Równość, Niezależność, Uczciwość.

Postawy/wewnętrzne motywacje (BAI)

Testy rekrutacyjne wskazują, co motywuje kandydata, co daje mu poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robi na danym stanowisku, np. możliwość ciągłego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności/wiedzy.

Wyróżniamy sześć motywacji: Spokój wewnętrzny, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza.

TESTY REKRUTACYJNE – BENCHMARK

Nasze testy rekrutacyjne w połączeniu z benchmarkiem stanowiska dają możliwość zbadać umiejętności kandydata, by uniknąć błędów związanych z procesem zatrudniania. To połączenie pozwala rekrutować wyłącznie pracowników spełniających określone cechy i kompetencje, zapisane w benchmarku. Eliminuje osoby niespełniające kryteriów pracodawcy i ryzyko subiektywnej oceny kandydata w procesie naboru.

Benchmark identyfikuje kompetencje i zachowania typowe dla najlepszego pracownika na danym stanowisku i danej branży. Doskonale sprawdza się jako narzędzie preselekcji, znacznie skracając czas trwania rekrutacji nowych pracowników.

  • Nakładając wyniki testu rekrutacyjnego DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) poszczególnych kandydatów na benchmark, widzimy, które osoby spełniają założone kryteria rekrutacyjne
  • Jest to punkt wyjścia do opisu profilu kompetencyjnego i baza do stworzenia planu rozwojowego dla pracownika i przyszłych rekrutacji
  • Punkt odniesienia w ewaluacji okresowej
  • Obiektywne narzędzie w procesie sukcesji stanowisk

Posiadamy bazę ponad 1200 benchmarków dla stanowisk w różnych sektorach gospodarki, gotowych do natychmiastowego zastosowania (ponad 20-letnie doświadczenie PK i Occupational Information Network).

Przygotowujemy również benchmarki na indywidualne potrzeby naszych klientów.

CZEGO DOWIESZ SIĘ O KANDYDACIE Z TESTÓW REKRUTACYJNYCH DISC D3?

Testy DISC D3 dostarczają informacje w poniższych obszarach:


Potencjał pracownika

W których obszarach tkwi Twój potencjał? Co jest Twoją najmocniejszą stroną, np. działanie w zgodzie z procesem, strategiczne/analityczne myślenie, umiejętność szukania rozwiązań, zdolności negocjacyjne etc.? Jaki unikalne wartości wnosisz do zespołu? Jak rozwijać Twój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

Cechy lidera (zespołu lub usługi/produktu)

Mocne strony na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności, dbania o szczegóły, tworzenia, wytrwałości, analizy.

Współpraca i komunikacja w miejscu pracy

Jak dobierasz argumenty w rozmowie? Czym się kierujesz, podejmując decyzje? Jak naturalnie reagujesz na zmianę i jak ją komunikujesz innym?

Jaki masz naturalny styl pracy, zachowania – na co dzień i w stresie oraz jak go mogą odbierać inni? Dlaczego z jednymi w zespole może Ci się bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem? Jak na Twój styl komunikacji mogą reagować różni klienci?

Co motywuje Cię w pracy?

Czego potrzebujesz, jakich warunków potrzebujesz, aby czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy? Jak bardzo umiejętności i motywacje są spójne z oczekiwaniami na danym stanowisku?

Naturalny styl sprzedaży i obsługi klienta

Na poziomie komunikacji, podejmowania decyzji, domykania sprzedaży i usług (wskaźnik Ekonomii), reakcji na zmianę, budowania relacji w pracy, obowiązków, w których najlepiej się czujesz i jesteś najbardziej efektywny, wartości, którymi się kierujesz, podejmując decyzje (mocne strony i potencjalne obszary do rozwoju).

Prócz testów rekrutacyjnych w naszej ofercie znajdziesz także badanie disc d3, jego wcześniejszą wersję badanie disc oraz wspierające je narzędzia dla menadżerów takie jak ocena 360 stopni, mapa zespołu oraz szkolenia dla menedżerów i szkolenia dla zespołów w pracy. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o proponowanych rozwiązaniach przeczytaj artykuły o DISC i DISC D3, 4 typy osobowości DISC a także poznaj ich podobieństwa i różnice w artykule DISC vs. DISC D3. Przed skorzystaniem z możliwości badań kompetencji zrób certyfikację DISC D3. Polecamy również książki Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole autorstwa Anna Sarnacka – Smith.