TESTY REKRUTACYJNE 

Testy rekrutacyjne DISC D3

Dostarczamy naszym Klientom sprawdzone i skuteczne testy rekrutacyjne online oparte o model DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) dla wyboru najlepszych kandydatów do pracy. Oferujemy w tym zakresie test kompetencji DISC D3 i jego wcześniejszą wersję test kompetencji DISC oraz opracowujemy plany rozwoju kompetencji i umiejętności dla obecnych pracowników. Uwzględniamy te czynniki, które rzeczywiście są dla nich motywacją do osiągania jeszcze lepszych rezultatów. Pomagamy wydobyć prawdziwy potencjał, jaki tkwi w ludziach – dla dobra Twojej organizacji.

CZYM SĄ TESTY W REKRUTACJI?

 W procesie rekrutacji wykorzystywane są różne testy umiejętności twardych np. testy językowe, testy logicznego myślenia, natomiast do diagnozy kompetencji warto dołączyć testy kompetencji miękkich. Dlaczego?

Testy rekrutacyjne są narzędziem WSPIERAJĄCYM działania rekrutacyjne. Znajdują zastosowanie w rekrutacji zewnętrznej jak i wewnętrznej, ponieważ pomagają zarówno przewidzieć skuteczności na danym stanowisku, w danej organizacji i w pracy z konkretnym przełożonym, jak i określić, w jakich obszarach warto rozwijać daną osobę, by czuła, że wykorzystuje się jej potencjał.

Testy rekrutacyjne dają informację o tym, jak bardzo dana osoba wpisze się na dane stanowisko w danej kulturze organizacyjnej, jak będzie się zachowywać w sytuacji stresowej, jakimi wartościami kieruje się przy podejmowaniu decyzji, jakie są jej preferowane role w zespole czy motywacje. Warto to wiedzieć o kandydacie, by nie wpaść w żadną pułapkę rekrutacyjną, np.:

  • By nie zatrudniać danej osoby tylko na podstawie bardzo dobrych referencji z poprzedniej firmy bez uwzględnienia tego, jak duży wpływ na pracowników ma otoczenie i tego, że jeśli w poprzedniej firmie dana osoba bardzo dobrze się sprawdzała, to nie oznacza, że wpiszę się równie dobrze w kulturę organizacyjną nowej firmy;
  • By nie zakładać, że dotychczasowe osiągnięcia danego kandydata w innej firmie będą wyznacznikiem skuteczności w nowym miejscu pracy;
  • By nie ulegać pierwszemu wrażeniu na temat danej osoby, czyli automatycznemu, szybkiemu, bardzo często (co ważne!) nieświadomemu przypisywaniu cech pozytywnych (bądź negatywnych) danej osobie, właśnie na podstawie pierwszego wrażenia.

Jednym z testów rekrutacyjnych jest test kompetencji DISC D3, który oprócz zachowań, które możemy zaobserwować na pierwszy rzut oka, np. styl komunikacji, diagnozuje również to, czego nie da się zaobserwować, a ma wpływ na dopasowanie do danej roli i organizacji, np. wartości, preferowane role w zespole czy wewnętrzne motywacji. Dzięki temu wiemy, czy dana osoba woli być osobą prowadzącą zespół, wytyczającą nowe kierunki działania i inspirować innych do działania czy woli być osobą wspierającą i realizującą z góry wyznaczony proces działań.

Takie podejście do diagnozy jest odpowiedzią na AKTUALNE potrzeby firm, jak i samych kandydatów – to w jakim środowisku ktoś pracuje i jak bardzo rola odpowiada na potencjał danej osoby, ma coraz większe znaczenie dla pracodawcy. Kiedyś kompetencje miękkie były niemierzalne, natomiast dziś jesteśmy w stanie je zmierzyć z dużą precyzją, co potwierdza badanie walidacyjne DISC D3 obejmujące walidację i konstruktu i treści.

CHCESZ SZYBKO UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE O TESTY REKRUTACYJNE? ZOSTAW PYTANIE, A NASZ KONSULTANT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

DLACZEGO TESTY DISC D3 W REKRUTACJI?

Wiemy, że za skutecznym dopasowaniem kandydata stoi dopasowanie nie tylko jego kompetencji i umiejętności, ale i wartości oraz dopasowanie osobowościowe z liderem/przełożonym, wartościami ważnymi dla firmy. Uwzględnienie tych aspektów gwarantuje, że wykorzystanie testów osobowości w rekrutacji będzie dobrą inwestycją.

Biorąc pod uwagę powyższe, w raporcie kandydata nie będzie „jasnej” informacji, czy ten „nadaje się” czy „nie nadaje się” na to stanowisko i jest to celowy zabieg, bo przecież każda organizacja jest inna i ma inne standardy i oczekiwania wobec postawy pracowników. W ramach współpracy konsultant EFFECTIVENESS wesprze Państwa w pozyskaniu informacji z testów nie tylko na temat tego, czy kandydat ma potencjał i kompetencje do pełnienia danej roli/stanowiska, ale również, jak bardzo wpisuje się w kulturę organizacji, oczekiwania przełożonego/partnerów. Takie podejście ogranicza ryzyko pomyłki w czasie rekrutacji.

WAŻNE: Po dokładnym poznaniu oczekiwań na danym stanowisku i wartości ważnych dla Państwa firmy, wskażemy, jakich konkretnie kompetencji/predyspozycji szukamy, o jakim natężeniu i jak je odczytać w raportach z testów.

Nasz test przeszedł walidację pod kątem wykorzystania w rekrutacji, w tym na grupie polskich pracowników (luty 2019), stąd wiemy, jaki profil ma najwyższe szanse na realizację zakładanych celów.

Wyniki prezentowane są w formie opisowej, ale i na wykresach. Raport może być skrócony i obejmować tylko charakterystykę kandydatów, bez części teoretycznych.

Na raportach z testów widnieje Państwa logo i raport jest generowany automatycznie i wysyłany mailem na wskazany adres/y.

CO BADAMY W RAMACH TESTÓW REKRUTACYJNYCH DISC D3
I DLACZEGO DISC W REKRUTACJI TO ZA MAŁO?

Testy rekrutacyjne DISC D3 dają odpowiedzi na pytania w czterech obszarach: style zachowania pracowników (DISC), preferencje co do pełnionej roli w zespole, osobiste wartości i postawy (wewnętrzne motywacje). Część DISC to tylko zachowania, które da się zaobserwować i w przypadku np. managera nie ma jednego rekomendowanego profilu osobowości DISC. Dlatego diagnozując predyspozycje, potencjał i umiejętności kandydata, należy przyjrzeć się temu, czego nie widać a co wpływa na SKUTECZNOŚĆ, czyli na cały test DISC D3.

Preferowane role zespołowe (TEAMS)

Test wskazuje na to, jaką rolę w zespole kandydat chciałby pełnić i które zadania będzie wykonywać najbardziej efektywnie: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg.

Preferowane role zespołowe (TEAMS)

Test wskazuje na to, jaką rolę w zespole kandydat chciałby pełnić i które zadania będzie wykonywać najbardziej efektywnie: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg.

Osobiste wartości (VALUES)

Testy pozwalają poznać, jakimi wartościami kieruję się kandydat, podejmując decyzje: Lojalność, Równość, Niezależność, Uczciwość.

Postawy/wewnętrzne motywacje (BAI)

Testy rekrutacyjne wskazują, co motywuje kandydata, co daje mu poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robi na danym stanowisku, np. możliwość ciągłego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności/wiedzy.

Wyróżniamy sześć motywacji: Spokój wewnętrzny, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza.

TESTY REKRUTACYJNE – BENCHMARK

Nasze testy rekrutacyjne w połączeniu z benchmarkiem stanowiska dają możliwość zbadać umiejętności kandydata, by uniknąć błędów związanych z procesem zatrudniania. To połączenie pozwala rekrutować wyłącznie pracowników spełniających określone cechy i kompetencje, zapisane w benchmarku. Eliminuje osoby niespełniające kryteriów pracodawcy i ryzyko subiektywnej oceny kandydata w procesie naboru.

Benchmark identyfikuje kompetencje i zachowania typowe dla najlepszego pracownika na danym stanowisku i danej branży. Doskonale sprawdza się jako narzędzie preselekcji, znacznie skracając czas trwania rekrutacji nowych pracowników.

  • Nakładając wyniki testu rekrutacyjnego DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) poszczególnych kandydatów na benchmark, widzimy, które osoby spełniają założone kryteria rekrutacyjne
  • Jest to punkt wyjścia do opisu profilu kompetencyjnego i baza do stworzenia planu rozwojowego dla pracownika i przyszłych rekrutacji
  • Punkt odniesienia w ewaluacji okresowej
  • Obiektywne narzędzie w procesie sukcesji stanowisk

Posiadamy bazę ponad 1200 benchmarków dla stanowisk w różnych sektorach gospodarki, gotowych do natychmiastowego zastosowania (ponad 20-letnie doświadczenie PK i Occupational Information Network).

Przygotowujemy również benchmarki na indywidualne potrzeby naszych klientów.

CZEGO DOWIESZ SIĘ O KANDYDACIE Z TESTÓW REKRUTACYJNYCH DISC D3?

Testy DISC D3 dostarczają informacje w poniższych obszarach:


Potencjał pracownika

W których obszarach tkwi Twój potencjał? Co jest Twoją najmocniejszą stroną, np. działanie w zgodzie z procesem, strategiczne/analityczne myślenie, umiejętność szukania rozwiązań, zdolności negocjacyjne etc.? Jaki unikalne wartości wnosisz do zespołu? Jak rozwijać Twój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

Cechy lidera (zespołu lub usługi/produktu)

Mocne strony na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności, dbania o szczegóły, tworzenia, wytrwałości, analizy.

Współpraca i komunikacja w miejscu pracy

Jak dobierasz argumenty w rozmowie? Czym się kierujesz, podejmując decyzje? Jak naturalnie reagujesz na zmianę i jak ją komunikujesz innym?

Jaki masz naturalny styl pracy, zachowania – na co dzień i w stresie oraz jak go mogą odbierać inni? Dlaczego z jednymi w zespole może Ci się bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem? Jak na Twój styl komunikacji mogą reagować różni klienci?

Co motywuje Cię w pracy?

Czego potrzebujesz, jakich warunków potrzebujesz, aby czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy? Jak bardzo umiejętności i motywacje są spójne z oczekiwaniami na danym stanowisku?

Naturalny styl sprzedaży i obsługi klienta

Na poziomie komunikacji, podejmowania decyzji, domykania sprzedaży i usług (wskaźnik Ekonomii), reakcji na zmianę, budowania relacji w pracy, obowiązków, w których najlepiej się czujesz i jesteś najbardziej efektywny, wartości, którymi się kierujesz, podejmując decyzje (mocne strony i potencjalne obszary do rozwoju).

TESTY REKRUTACYJNE – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak przeprowadzić rekrutację?

Pierwszym elementem do efektywnego przeprowadzenia rekrutacji jest dogłębne zidentyfikowanie, kogo potrzebujemy. Nie tylko na poziomie kompetencji twardych, czyli tego, czym dana osoba będzie się zajmować, ale też tego, jak będzie się z nią pracowało (kompetencje miękkie). Warto zwrócić uwagę na to, aby ta osoba nie tylko rynkowo była dobra, ale aby się jak najszybciej zaadaptowała w zespole. Dla efektywności rekrutacji, duże znaczenie będzie miała praca samego przełożonego, bo to ten potrzebuje zdecydować, kogo w zespole potrzebuje, z jakimi osobami będzie mu się dobrze pracowało, jakich zachowań oczekuje a jakich nie będzie akceptować. Tutaj niezastąpione są testy rekrutacyjne DISC D3, ponieważ pozwalają to zmapować i konkretnie ponazywać. Kluczowy jest również sam proces przygotowania do rekrutacji, bo to właśnie przed jego rozpoczęciem potrzebujemy już mieć zmapowane docelowe kompetencje miękkie, których będziemy szukać wśród kandydatów.

Rekrutacja – czy wynik badania pokaże, czy dana osoba „nadaje się” lub „nie nadaje się”?

Błędem we włączaniu testów rekrutacyjnych do procesu rekrutacji jest oczekiwanie, że na poziomie raportu będziemy mieć odpowiedź, czy dana osoba „się nadaje” lub nie. Nie możemy tego stwierdzić, ponieważ za efektywnością danego pracownika nie stoją tylko jego kompetencje, ale również środowisko. Jeden pracownik w danej organizacji będzie tym „top” pracownikiem a w innej wręcz przeciwnie. Zatem wynik testu pokazuje, jak dana osoba wpisze się w oczekiwania w tej konkretnej organizacji i w tym konkretnym zespole. Celem stosowania testów rekrutacyjnych jest identyfikacja unikalnych wartości, dzięki którym dany kandydat będzie wspierał w rozwoju firmy i w dążeniu do osiągania wspólnych celów.

Testy rekrutacyjne – po co?

Testy rekrutacyjne są narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji rekrutacyjnych. Pomagają przewidzieć efektywność pracownika nie tylko na pierwszym etapie współpracy, ale też w perspektywie długofalowej. Pomagają podjąć decyzję już za pierwszym razem, dostarczając informacje, których jest małe prawdopodobieństwo pozyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a które może dostarczyć test. Bierze się to z tego, że test kompetencji DISC D3 diagnozuje nie tylko obserwowalne aspekty zachowania (styl komunikacji, odpowiedź na zmianę, sposób organizacji pracy), ale również to, czego nie widać gołym okiem, a co ma wpływ na jakość pracy z daną sobą (style myślenia o pracy w zespole, w której roli najszybciej się odnajdę, to jak myślę o ważnych elementach we współpracy). Informacje, które pozyskujemy pomagają zweryfikować pierwsze odczucia spotkania z kandydatem, naprowadzić na zadanie pytań, które potwierdzą takie czy inne zachowania, czyli po prostu przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Prócz testów rekrutacyjnych w naszej ofercie znajdziesz także badanie disc d3, jego wcześniejszą wersję badanie disc oraz wspierające je narzędzia dla menadżerów takie jak ocena 360 stopni, mapa zespołu oraz szkolenia dla menedżerów i szkolenia dla zespołów w pracy. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o proponowanych rozwiązaniach przeczytaj artykuły o DISC i DISC D3, 4 typy osobowości DISC a także poznaj ich podobieństwa i różnice w artykule DISC vs. DISC D3. Przed skorzystaniem z możliwości badań kompetencji zrób certyfikację DISC D3. Polecamy również książki Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole autorstwa Anna Sarnacka – Smith.