CO TO JEST DISC D3?

Czym jest DISC?

DISC to 4 style zachowań, których metodologia w pełni opiera się na typologii Wiliama Marstona, a co więcej jest jedynym narzędziem DISC, które zostało opracowane na bazie oryginalnych prac tego badacza. Sformułowania, których używamy w ankiecie, pokrywają w 100% założenia, które stoją za modelem zdefiniowanym przez amerykańskiego psychologa. Analizując ludzkie postawy w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie każdy styl zachowania, ale w różnym stopniu ich intensywności.

DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

 • Dominant (Dominujący),
 • Influencing (Wpływowy),
 • Steady (Stały),
 • Compliance (Sumienny).

Test kompetencji DISC daje informację zwrotną m.in. o stylu komunikacji, o wrodzonych predyspozycjach w dziedzinie sprzedaży oraz indywidualnym podejściu do obsługi klienta, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian czy umiejętności analityczne.

CHCESZ SZYBKO UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE O TESTY REKRUTACYJNE? ZOSTAW PYTANIE, A NASZ KONSULTANT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA DISC?

 • Jakie jest Twój styl zachowania?
 • Jaka jest Twoja naturalna reakcja na stres?
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jaką wartość wnosisz do organizacji?
 • Jakie są Twoje obszary do rozwoju wynikające ze stylów zachowań
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie?

CZASEM SAM DISC TO ZA MAŁO

 • Wykorzystując metaforę góry lodowej, DISC to tylko style zachowań, które da się zaobserwować. Chcąc je lepiej ZROZUMIEĆ, warto przyjrzeć się temu, czego nie widać a co w różnym stopniu wpływa na to, jak się zachowujesz (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

  DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 1440 w D3.

  To właśnie badanie DISC D3 a nie DISC wskaże nam, dlaczego 2 osoby, które mają bardzo podobne a wręcz takie same profil DISC, podejmują inne decyzje, co innego wpływa na poziom ich długofalowego zaangażowania, w innym stylu prowadzą zespoły czy wykazują inny poziom skuteczności w sprzedaży itd. Jak to możliwe?

DISC D3 TO NAJBARDZIEJ CZUŁE NARZĘDZIE DO DIAGNOZY KOMPETENCJI MIĘKKICH NA ŚWIECIE

DISC D3 jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy, układające się w 2 kategorie:

 

Obserwowalne zachowania:

DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, reakcja na zmianę, naturalna odpowiedź na stres, styl organizacji pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju wynikające ze stylu zachowania)

+ sekcja Sales: mocne i słabsze strony w sprzedaży i obsłudze klienta + jak motywować konkretnego osoby (sekcja dla lidera) + jak współpracować z różnymi stylami zakupowymi klientów

 

Nieobserwowalne zachowania:

TEAMS (preferowane role/style myślenia o pracy w zespole: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg)

VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość)

BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza)

JAKIE INFORMACJE DOSTARCZA WYNIK BADANIA DISC D3?:

  • POTENCJAŁ: W których obszarach tkwi Twój potencjał? Jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu? Dzięki jakim Twoim kompetencjom, zespół ma szanse efektywnie realizować cele? Jak rozwijać Twój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?
  • MOCNE STRONY W BYCIU LIDEREM (zespołu/produktu/usługi) na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności etc.
  • CODZIENNA WSPÓŁPRACA: Jak dobierasz argumenty w rozmowie? Czym się kierujesz podejmując decyzje? Jak naturalnie reagujesz na zmianę i jak ją komunikujesz innym? Jaki masz naturalny styl pracy, zachowania – na co dzień i w stresie oraz jak go mogą odbierać inni? Dlaczego z jednymi w zespole może Ci się bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem?
  • MOTYWACJA: Czego potrzebujesz, jakich warunków potrzebujesz, aby czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy?

  I dodatkowo:

  • WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM: Mocne i słabsze strony w sprzedaży i obsłudze klienta oraz to, jak motywować poszczególne osoby

   

Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne, a to co ich motywuje do działania, da się w prosty sposób zdiagnozować i następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt.

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z TESTU KOMPETENCJI DISC D3?:

 • Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko lub zatrzymać najlepszych pracowników
 • Podnieść efektywność zespołu, w tym sprzedażowego i obsługi klienta
 • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w firmie
 • Rozwiązać konflikt w zespole
 • Rozwijać umiejętności przywódcze etc.

W JAKICH PROCESACH HR TEST KOMPETENCJI DISC D3 PRZYNOSI KORZYŚĆ?

 

Rekrutacja zewnętrzna

Wynik badania jest wsparciem w podejmowaniu trafnych decyzji rekrutacyjnych – przewidujemy skuteczność na danym stanowisku, w danej organizacji i w pracy z konkretnym przełożonym.

Rekrutacja wewnętrzna 

Wynik badania pomaga określić ścieżkę rozwoju dla danego pracownika, prawdopodobieństwo tego, jak bardzo sprawdzi się np. na stanowisku managerskim lub w jakich obszarach warto daną osobę rozwijać, aby czuła, że wykorzystuje się jej talenty, prowadzi się ją w zgodzie z jej potencjałem.

Narzędzie dla managerów 

Badanie jest w swojej naturze proste do zrozumienia, również przez osoby spoza działu HR. Dostarcza praktyczne informacje o tym, jak na co dzień pracować
z poszczególnymi pracownikami, jak pobudzić ich motywację, jak komunikować oczekiwania, egzekwować wyniki od osób o różnych profilach etc.

Badanie potrzeb szkoleniowych i rozwoju kompetencji 

Diagnoza pozwala nam określić mocne strony pracownika, ale również potencjalne obszary do rozwoju. Umiejętność czytania wyników pozwala na określenie, w których obszarach pracownik może potrzebować wsparcia, aby utrzymać lub podnieść jego efektywność.

Budowanie efektywnych zespołów i przywództwo

Test kompetencji DISC D3 opisuje poszczególne role pracowników w zespole, kluczowe wartości jakimi się kierują, podstawowe zalety i potencjalne ograniczenia dla każdego z zespołu. Dzięki temu dajemy możliwości, aby w pełni rozwinąć talenty, które już są w organizacji.

Sprzedaż i obsługa Klienta 

Test kompetencji DISC D3 daje możliwość poznania własnego stylu sprzedaży, mocnych stron i potencjału, który w nas jest. Informacje zawarte w raporcie pozwalają nie tylko zrozumieć ludzkie zachowania, ale również przewidzieć reakcję innych, dzięki czemu możemy dostosować swoje zachowania do zachowań Klienta i wzmocnić skuteczność sprzedaży.

Nasze raporty z testu kompetencji DISC D3 czy test kompetencji DISC, bazują na potencjale badanego, pozytywnej informacji zwrotnej!

Wynik badania DISC D3 możne wzmocnić ocena 360 stopni (360 Indicator). Dla menedżerów oferujemy również takie narzędzia jak testy rekrutacyjne, mapa zespołu oraz szkolenia dla menedżerów i szkolenie dla zespołów. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o proponowanych rozwiązaniach przeczytaj także artykuły o DISC, 4 typy osobowości DISC a także poznaj ich podobieństwa i różnice w artykule DISC vs. DISC D3. Polecamy również książki Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole autorstwa Anna Sarnacka Smith.

Zrób test kompetencji DISC D3