CO TO JEST DISC?

DISC to 4 style zachowań, których metodologia w pełni opiera się na typologii Wiliama Marstona, a co więcej jest jedynym narzędziem DISC, które zostało opracowane na bazie oryginalnych prac tego badacza. Sformułowania, których używamy w ankiecie, pokrywają w 100% założenia, które stoją za modelem zdefiniowanym przez amerykańskiego psychologa. Analizując ludzkie postawy w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie każdy styl zachowania, ale w różnym stopniu ich intensywności.

DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

 • Dominant (Dominujący),
 • Influencing (Wpływowy),
 • Steady (Stały),
 • Compliance (Sumienny).

Test kompetencji DISC daje informację zwrotną m.in. o stylu komunikacji, o wrodzonych predyspozycjach w dziedzinie sprzedaży oraz indywidualnym podejściu do obsługi klienta, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian czy umiejętności analityczne.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA DISC?

 • Jakie jest Twój styl zachowania?
 • Jaka jest Twoja naturalna reakcja na stres?
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jaką wartość wnosisz do organizacji?
 • Jakie są Twoje obszary do rozwoju wynikające ze stylów zachowań
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie?

CZASEM SAM DISC TO ZA MAŁO

 • Wykorzystując metaforę góry lodowej, DISC to tylko style zachowań, które da się zaobserwować. Chcąc je lepiej ZROZUMIEĆ, warto przyjrzeć się temu, czego nie widać a co w różnym stopniu wpływa na to, jak się zachowujesz (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

  DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 1440 w D3.

  To właśnie badanie DISC D3 a nie DISC wskaże nam, dlaczego 2 osoby, które mają bardzo podobne a wręcz takie same profil DISC, podejmują inne decyzje, co innego wpływa na poziom ich długofalowego zaangażowania, w innym stylu prowadzą zespoły czy wykazują inny poziom skuteczności w sprzedaży itd. Jak to możliwe?

DISC D3 TO NAJBARDZIEJ CZUŁE NARZĘDZIE DO DIAGNOZY KOMPETENCJI MIĘKKICH NA ŚWIECIE

Zobacz przykład raportu z testu kompetencji DISC D3 (DISC/ TEAMS/ VALUES/BAI)

Sprawdź terminy certyfikacji DISC D3 i korzyści ze współpracy z nami. Kliknij TUTAJ.

DISC D3 jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy, układające się w 2 kategorie:

 

Obserwowalne zachowania:

DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, reakcja na zmianę, naturalna odpowiedź na stres, styl organizacji pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju wynikające ze stylu zachowania)

+ sekcja Sales: mocne i słabsze strony w sprzedaży i obsłudze klienta + jak motywować konkretnego osoby (sekcja dla lidera) + jak współpracować z różnymi stylami zakupowymi klientów

 

Nieobserwowalne zachowania:

TEAMS (preferowane role/style myślenia o pracy w zespole: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg)

VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość)

BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza)

WYNIK BADANIA DISC D3 DOSTARCZA INFORMACJI W PONIŻSZYCH OBSZARACH:

  • POTENCJAŁ: W których obszarach tkwi Twój potencjał? Jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu? Dzięki jakim Twoim kompetencjom, zespół ma szanse efektywnie realizować cele? Jak rozwijać Twój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?
  • MOCNE STRONY W BYCIU LIDEREM (zespołu/produktu/usługi) na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności etc.
  • CODZIENNA WSPÓŁPRACA: Jak dobierasz argumenty w rozmowie? Czym się kierujesz podejmując decyzje? Jak naturalnie reagujesz na zmianę i jak ją komunikujesz innym? Jaki masz naturalny styl pracy, zachowania – na co dzień i w stresie oraz jak go mogą odbierać inni? Dlaczego z jednymi w zespole może Ci się bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem?
  • MOTYWACJA: Czego potrzebujesz, jakich warunków potrzebujesz, aby czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy?

  I dodatkowo:

  • WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM: Mocne i słabsze strony w sprzedaży i obsłudze klienta oraz to, jak motywować poszczególne osoby

   

Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne, a to co ich motywuje do działania, da się w prosty sposób zdiagnozować i następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt.

TEST KOMPETENCJI DISC D3 TO SKUTECZNE NARZĘDZIE, JEŚLI CHCESZ:

 • Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko lub zatrzymać najlepszych pracowników
 • Podnieść efektywność zespołu, w tym sprzedażowego i obsługi klienta
 • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w firmie
 • Rozwiązać konflikt w zespole
 • Rozwijać umiejętności przywódcze etc.

W JAKICH PROCESACH HR TEST KOMPETENCJI DISC D3 PRZYNOSI KORZYŚĆ?

 

 • Rekrutacja zewnętrzna:wynik badania jest wsparciem w podejmowaniu trafnych decyzji rekrutacyjnych – przewidujemy skuteczność na danym stanowisku, w danej organizacji i w pracy z konkretnym przełożonym.
 • Rekrutacja wewnętrzna:wynik badania pomaga określić ścieżkę rozwoju dla danego pracownika, prawdopodobieństwo tego, jak bardzo sprawdzi się np. na stanowisku managerskim lub w jakich obszarach warto daną osobę rozwijać, aby czuła, że wykorzystuje się jej talenty, prowadzi się ją w zgodzie z jej potencjałem.
 • Narzędzie dla managerów:badanie jest w swojej naturze proste do zrozumienia, również przez osoby spoza działu HR. Dostarcza praktyczne informacje o tym, jak na co dzień pracować
  z poszczególnymi pracownikami, jak pobudzić ich motywację, jak komunikować oczekiwania, egzekwować wyniki od osób o różnych profilach etc.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych/rozwoju kompetencji:diagnoza pozwala nam określić mocne strony pracownika, ale również potencjalne obszary do rozwoju. Umiejętność czytania wyników pozwala na określenie, w których obszarach pracownik może potrzebować wsparcia, aby utrzymać lub podnieść jego efektywność.
 • Budowanie efektywnych zespołów i przywództwo:Test kompetencji DISC D3 opisuje poszczególne role pracowników w zespole, kluczowe wartości jakimi się kierują, podstawowe zalety i potencjalne ograniczenia dla każdego z zespołu. Dzięki temu dajemy możliwości, aby w pełni rozwinąć talenty, które już są w organizacji.
 • Sprzedaż i obsługa Klienta: Test kompetencji DISC D3 daje możliwość poznania własnego stylu sprzedaży, mocnych stron i potencjału, który w nas jest. Informacje zawarte w raporcie pozwalają nie tylko zrozumieć ludzkie zachowania, ale również przewidzieć reakcję innych, dzięki czemu możemy dostosować swoje zachowania do zachowań Klienta i wzmocnić skuteczność sprzedaży.

Nasze raporty z testu kompetencji DISC D3 bazują na potencjale badanego, pozytywnej informacji zwrotnej!

Wynik badania DISC D3 można wzmocnić o badanie 360 (360 Indicator). Sprawdź szczegóły.