Certyfikacja DISC D3

Certyfikacja DISC D3

Certyfikacja DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) to dobre rozumienie modelu zachowań, ról zespołowych, wartości oraz motywacji. Jest skutecznym i sprawdzonym narzędziem diagnostycznym. To ćwiczenia, strategie do wykorzystywania w takich obszarach biznesu jak: komunikacja, sprzedaż, przywództwo, budowanie zespołów, rekrutacja, rozwiązywanie konfliktów etc.

WIĘCEJ INFORMACJI O CENIE, PROGRAMIE I TERMINACH PONIŻEJ FORMULARZA

CHCESZ SZYBKO UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE O CERTYFIKACJI DISC D3?


ZOSTAW PYTANIE, A NASZ KONSULTANT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

Terminy certyfikacji DISC D3

Terminy otwartej certyfikacji w 2023 roku: 

CZERWIEC (online)

Dzień 1. 20.06.2023, godz. 12-17

Dzień 2. 21.06.2023, godz. 12-17

Dzień 3. 22.06.2023, godz. 13-17

LIPIEC (online)

Dzień 1. 25.07.2023, godz. 12-17

Dzień 2. 26.07.2023, godz. 12-17

Dzień 3. 27.07.2023, godz. 13-17

SIERPIEŃ (online)

Dzień 1. 29.08.2023, godz. 9-14

Dzień 2. 30.08.2023, godz. 9-14

Dzień 3. 31.08.2023, godz. 9-13

WRZESIEŃ (stacjonarnie w Warszawie)

26-27.09.2023, godz. 9-17

PAŹDZIERNIK (online)

Dzień 1. 24.10.2023, godz. 9-14

Dzień 2. 25.10.2023, godz. 9-14

Dzień 3. 26.10.2023, godz. 9-13

LISTOPAD (online)

Dzień 1. 27.11.2023, godz. 9-14

Dzień 2. 28.11.2023, godz. 9-14

Dzień 3. 29.11.2023, godz. 9-13

GRUDZIEŃ (online)

Dzień 1. 12.11.2023, godz. 9-14

Dzień 2. 13.11.2023, godz. 9-14

Dzień 3. 14.11.2023, godz. 9-13

 effectiveness@effectiveness.pl

Do kogo kierujemy certyfikację DISC D3?

Trenerzy, coachowie, managerowie, pracownicy HR (w tym, którzy mają już certyfikację DISC) oraz wszyscy, którzy chcą profesjonalnie doradzać organizacjom w obszarze kompetencji pracowników, rekrutacji, rozwoju pracowników oraz budowania efektywnych zespołów i którym zależy na zdobyciu umiejętności dostosowywania rozwiązań do potrzeb danej firmy, do konkretnej branży.

Dlaczego DISC D3 i współpraca z EFFECTIVENESS?

Praktyczność

 • Możliwość różnorodnej prezentacji wyników, co jest kluczowe dla dostosowania narzędzi do konkretnych celów, np. Mapa Zespołu – narzędzie managera do szybkiej identyfikacji kluczowych potrzeb w komunikacji, podziale zadań, motywowaniu pracowników. 
 • Różne wersje językowe naszych ankiet i raportów DISC oraz DISC D3.
 • Zakupione badania nie tracą ważności.
 • Nieograniczony w czasie dostęp do naszych doświadczonych konsultantów to dodatkowe wsparcie w przełożeniu informacji z wyniku badania na to, co się rzeczywiście dzieje w zespołach czy w odpowiedzi na potrzeby firm, np. w zakresie wyboru najlepszego kandydata w procesie rekrutacyjnym.

 

Walidacja

Nasze badanie DISC i rozszerzone badanie DISC D3 przechodzi regularnie badania walidacyjne i co ważne, na bardzo silnej próbie. Ostatnie z nich, obejmowało grupę badawczą: 9 765 osób z 33 krajów, 25% to była grupa polska. Daje nam to dobre rozumienie modelu DISC z perspektywy polskiej kultury, środowiska pracy.

 

Eksperckość

Nasze badanie opiera się w pełni na typologii Williama Marstona, a co więcej, jest jedynym narzędziem DISC, które zostało opracowane na bazie oryginalnych prac tego badacza, tu: sformułowania, których używamy w ankiecie, pokrywają w 100% założenia, które stoją za modelem zdefiniowanym przez Marstona. 

 

Kompendium wiedzy o tym, jak DISC D3 wspiera liderów i zespoły we wchodzeniu na wyższy poziom współpracy to 2 pozycje książkowe: Everest lidera” oraz „Siła różnic w zespole” Anny Sarnackiej-Smith (wyd. MT Biznes), podcast „Everest LIDERA”oraz blog o HR.

 

Dodatkowo, w ramach EFFECTIVENESS przygotowujemy raporty, na bazie wyników badań opinii aktywnych zawodowo Polaków, dzięki czemu jeszcze lepiej rozumiemy wyzwania współczesnych liderów i ich zespołów oraz dzielimy się dobrymi praktykami korzystania z badań kompetencji. Wybrane materiały do pobrania poniżej:

12 dobrych praktyk w korzystaniu z badań kompetencji

Testy kompetencji w rekrutacji. 6 pytań i odpowiedzi

 

Personalizacja

 • Narzędzia z nazwą i logo firmy czy projektu.
 • Możliwość dodania do raportu dodatkowych treści/sekcji.
 • Program certyfikacji i przebieg konsultacji uwzględniający potrzeby Klienta.  

 

DISC D3 a ocena 360 stopni

Współpraca z EFFECTIVENESS to również dostęp do badania 360 Indicator. Unikalne połączenie informacji pozyskanych z obu badań to silny fundament dla jeszcze bardziej trafnej diagnozy i skutecznego wspierania rozwoju kompetencji liderskich, managerskich oraz eksperckich.

Dlaczego DISC to za mało?

Wykorzystując metaforę góry lodowej, DISC to tylko zachowania, które da się zaobserwować. Chcąc je lepiej ZROZUMIEĆ, warto przyjrzeć się temu, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style zachowania, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 1440 w D3.

Raporty bazują na POTENCJALE, pozytywnej informacji zwrotnej.

Czym jest badanie DISC D3?

DISC D3 jest najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy:

 

 • DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)
 • TEAMS (preferowane role w zespole: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg)
 • VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość)
 • BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza)

Biorąc udział w certyfikacji

Dostarczysz metodologicznie właściwą informację zwrotną o pracowniku/ kandydacie: o jego mocnych stronach, jak i potencjalnych ograniczeniach wobec stanowiska, roli, oczekiwań organizacji, przełożonego etc.

Będziesz wiedzieć, jak podnieść efektywność pracownika lub zespołu (np. sprzedażowego, obsługi klienta itp.) oraz będziesz wiedzieć, jakie informacje wziąć po uwagę, opracowując strategię wyższej skuteczności czy lepszej współpracy.

  Skutecznie wdrożysz zmiany 
  w zespole 
  i organizacji; wesprzesz
  w rozwijaniu kompetencji managerskich, liderskich, współpracy.

   Doradzisz w zakresie: podniesienia czy utrzymania zaangażowania pracowników, obniżenia rotacji, opracowania ścieżek kariery/rozwoju kompetencji pracowników oraz komunikacji wewnętrznej
   w organizacji, w tym komunikacji zmiany.

   Będziesz mógł wesprzeć
   w rozwiązaniu sytuacji konfliktowej, wcześniej diagnozując jej źródło.

   Korzyści z udziału w certyfikacji DISC D3

   • Bezterminowy charakter certyfikacji
   • Uzyskanie międzynarodowego tytułu Certified DISC D3 Consultant/Certyfikowany Konsultant DISC D3
   • Dostęp do Strefy konsultanta (prezentacje, filmy, ćwiczenia, materiały do wykorzystania w pracy z DISC D3 etc.).
   • Dostęp do Grupy Certyfikowany Konsultant DISC D3 na Facebooku, w ramach której są analizowane wyniki badań, prezentowane są sposoby wykorzystania badania w projektach etc.
   • Dostęp do w webinarów (omawianie nietypowych profili, przykłady zrealizowanych projektów, możliwości zastosowania narzędzia itp.)
   • Nieograniczony w czasie dostęp do konsultanta EFFECTIVENESS – analiza wyników badań, które konsultant rzeczywiście w swojej pracy następnie ma wykorzystać; wyniki są omawiane pod kątem konkretnego przypadku, danej sytuacji w firmie (video/telefon)
   • Badania do wykorzystania – liczba badań w zależności od wybranego pakietu BASIC, STANDARD, PREMIUM
   • Konto z dostępem do badań i raporty z logo firmy/projektu
   • Rabaty od cen rynkowych na korzystanie z narzędzi
   • Dostęp ze zniżką do kart „Bo ludzie są różni” do pracy stacjonarnej i online

   Ramowy program certyfikacji DISC D3

   Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy wypełniają test kompetencji DISC D3 (online), a w trakcie szkolenia otrzymują dokładny raport ilustrujący i opisujący wyniki badania. Wypełnienie testu i raport DISC D3 daje podstawy do zapoznania się z metodologią DISC, TEAMS, VALUES i BAI oraz możliwość analizy własnego profilu.

   • Moduł 1. Metodologia oraz nauka różnicowania modeli
    • Model DISC – 4 style zachowań
    • Model TEAMS – role zespołowe
    • Model VALUES – wartości
    • Model BAI – postawy
   • Moduł 2. Analiza wyników DISC/TEAMS/VALUES/BAI
    • Interpretacja grafów poszczególnych modeli
    • Interpretacja zbiorcza wszystkich grafów
    • Analiza nietypowych wyników
   • Moduł 3. Praca na studiach przypadków– zastosowanie rozwiązań DISC/TEAMS/VALUES/BAI
    w sytuacjach zawodowych  
    • Jak udzielać informacji zwrotnej z badania?
    • Analiza potencjału zespołu i stylu liderskiego
    • Wsparcie procesów rekrutacji – DISC D3 i benchmark
   • Moduł 4. Model konsultacji/interpretacji wyników – trening umiejętności jej przeprowadzenia w oparciu o wyniki uczestników certyfikacji lub profile dostarczone przez trenera
   • Moduł 5. Kolejne kroki. Omówienie zakresu wsparcia, które konsultant otrzymuje po certyfikacji oraz prezentacja innych dostępnych rozwiązań np.badanie 360 Indicator, raporty dedykowane sprzedaży.
   • Moduł 6. Indywidualna sesja

   Omówienie raportu Uczestnika certyfikacji lub/i odpowiedź na pytania merytoryczne, organizacyjne związane z wdrożeniem badania do różnych procesów HR, pracy managera
   z testem kompetencji DISC D3.

   Uczestnicy zostaną wyposażeni w pakiet prezentacji, przykładów raportów, z którymi natychmiast będą mogli wyjść do pracowników/zespołów. Otrzymają również dostęp do Strefy konsultanta, gromadzącej materiały możliwe do wykorzystania we własnej praktyce zawodowej oraz do zamkniętej grupy na Facebooku, w ramach której analizowane są wyniki badań, przedstawiane są pomysły na wykorzystanie narzędzia w różnych procesach HR.

   Czas trwania certyfikacji

   Certyfikacja online: 

   Szkolenie grupowe: 3 dni, po 4 godz. dziennie

   Indywidualna sesja: do 60 min. (ważność: do 2 miesięcy
   po zakończonym szkoleniu grupowym)

   Plus nieograniczony w czasie dostęp do konsultanta EFFECTIVENESS

   Certyfikacja stacjonarna: 

   Szkolenie grupowe: 2 dni, po 8 godz. dziennie

   Indywidualna sesja: do 60 min. (ważność: do 2 miesięcy
   po zakończonym szkoleniu grupowym)

   Plus nieograniczony w czasie dostęp do konsultanta EFFECTIVENESS

   Certyfikacja DISC opinie

   Certyfikacja DISC D3 to świetnie szkolenie, dwa bardzo efektywne dni, dużo teorii i tak samo dużo praktyki. Fantastyczne ćwiczenia w grupach, podczas których wszystko zostało nam dokładnie wyjaśnione. Zdecydowanie polecę udział w certyfikacji innym osobom. 
   Marta Żurawska - specjalista ds.rekrutacji, psycholog

   Szkolenie odbywało się w bardzo miłej atmosferze. Profesjonalne prowadzenie, dużo informacji. Przekaz
   przejrzysty, mobilizujący do działania w trakcie zajęć jak i po. Świetne trenerki i grupa!

   Łucja Szymczuch - Firma „NOEZA” Consulting - Szkolenia

   Ciekawe narzędzie, przydatne zarówno w pracy z klientem indywidualnym, jak i przy wzmacnianiu potencjału zespołu.

   Stella Brala - Kierownik Projektów Szkoleniowych Pracownia Doskonalenia Kompetencji

   Podczas certyfikacji czułam się zaopiekowana pod każdym względem, trenerka utrzymała moją koncentrację, dzięki czemu wiem wszystko, czego potrzebuję i czuję się przygotowana do pracy z badaniem DISC D3. Prowadząca ma wszystko, żeby skutecznie prowadzić grupę i robi to w niezwykłej atmosferze. 
   Dorota Wandas - trener biznesu, asesor procesów Assessment Center, Development Center

   Rzeczowe, uporządkowane przedstawienie koncepcji i narzędzia. Jasny i zrozumiały sposób zapoznania
   z procedurą wykonania i interpretacji wyników. Warta swojej ceny.

   Marek Masalski - Dyrektor Zarządzający firmy doradczej Grupa Konsultacyjna

   Jestem w pełni usatysfakcjonowana poziomem szkolenia, przede wszystkim wyważeniem wszystkich składowych – przekazanej wiedzy, możliwości doświadczenia teorii, konstruktywnych informacji zwrotnych, dbałości prowadzącej o komfort i wysoki poziom merytoryczny. Dodatkowo pozytywne wrażenie robią także udostępnione materiały, dzięki którym mam jasność, w jaki sposób kontynuować swój dalszy rozwój w oparciu o narzędzie DISC D3.
   Edyta Daniluk - psycholog, trener biznesu, specjalista psychodietetyki

   Doskonałe narzędzie do rozwoju kompetencji pracowników. Dzięki szkoleniu DISC będę mogła wprowadzić innowacyjność do rozwoju firmy. Co najważniejsze dzięki certyfikacji D3 poznałam swoje mocne strony i obszary do rozwoju, na trzech różnych płaszczyznach.

   Adrianna Olechno - Coach biznesu, Trener Biznesu

   Dużo wiedzy, która z pewnością przyda się w codziennej pracy przy budowaniu efektywnych i sprawnie funkcjonujących zespołów. Badanie DISC D3 to bardzo głębokie narzędzie, które z pewnością ułatwia pracę zespołów HR, coachów czy liderów. Niezwykle kompetentny, świetnie przygotowany trener, który sprawił, że proces poznania narzędzia przebiegał bardzo sprawnie.

   Bartosz Olejniczak - HR Manager

   Super wiedza, efektywna prowadząca, przydatne narzędzia. Bardzo szerokie spojrzenie na style zachowania, wartości, role zespołowe i wewnętrzne motywacje. Bardzo duży potencjał do pracy trenera, coacha oraz managera.

   Maciej Kozubik - coach i trener biznesu

   Prócz certyfikacji DISC D3 w naszej ofercie znajdziesz także badania kompetencji takie jak badanie disc d3, jego wcześniejszą wersję badanie disc oraz wspierające je narzędzia dla menadżerów takie jak testy rekrutacyjne, mapa zespołu oraz szkolenia dla menedżerów i szkolenie dla zespołów. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o proponowanych rozwiązaniach przeczytaj artykuły o DISC D3 i DISC, 4 typy osobowości DISC a także poznaj ich podobieństwa i różnice w artykule DISC vs. DISC D3. Polecamy również książki Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole autorstwa Anna Sarnacka – Smith.