TYPY OSOBOWOŚCI DISC

Typy osobowości DISC

Ludzie są kluczem do wszystkiego. Odpowiedni pracownicy na odpowiednich stanowiskach to jest to, co dzieli sukces od porażki. Zrozumienie ludzkich zachowań to klucz do zatrudnienia najlepszych pracowników, a następnie zarządzanie nimi tak, aby byli zmotywowani do pracy, rozumieli rolę, jaką pełnią w zespole i cel, jaki mają osiągnąć dla siebie lub dla firmy.

To prawda, że ludzie są różni, jednak ich zachowania można w prosty sposób przewidzieć. Model osobowości DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności

 DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów zachowań:

 

 • D – Dominant (Dominujący)
 • I – Influencing (Wpływowy)
 • S – Steady (Stały)
 • C – Compliance (Sumienny)

CHCESZ SZYBKO UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE O TYPY OSOBOWOŚCI?
ZOSTAW PYTANIE, A NASZ KONSULTANT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

MODEL DISC – CHARAKTERYSTYKA ZACHOWAŃ

Osobowość dominująca

Dominujący charakter

 

Ogólna charakterystyka:

Pewny siebie, decyzyjny, skoncentrowany na realizację celu, wielozadaniowy, lubiący wyzwania i konfrontację, doceniający zmiany, niecierpliwy, szybko podejmujący decyzje etc.

Największy lęk:

Bycie wykorzystanym; utrata kontroli nad sytuacją

Motywacje:

Nowe wyzwania i możliwości, niezależność

Wartość dla zespołu:

 • Jest instynktownym liderem
 • Wyznacza cele i realizuje cele w innowacyjny sposób
 • Samodzielny
 • Nie traci celu z oczu
 • Konkretny i bezpośredni – mówi wprost
 • Daje wskazówki i kierują zespołem w stronę konkretnych decyzji
 • Z reguły optymista
 • Lubi ryzyko, wyzwania
 • Potrafi zajmować się wieloma projektami jednocześnie
 • Dobrze sobie radzi z dużym obciążeniem pracą

W komunikacji z typem dominującym „D”:

 • Mów krótko, konkretnie, wprost
 • Nie mów chaotycznie, nie powtarzaj się
 • Zadawaj pytania typu „Co?” i „Dlaczego?”
 • Skup się na działaniu, pamiętaj, że dla niego liczą się rezultaty
 • Sugeruj rozwiązania, nie skupiaj się na analizie problemu
 • Wskaż logiczne korzyści dla pomysłów, które proponujesz
 • Zgadzając się z czymś, zgadzaj się faktami i pomysłami a nie z osobą
 • Nie spoufalaj się zbytnio i nie bądź zbyt rozmowny
 • Jeśli coś stwierdzasz, miej na to konkretne dowody, fakty potwierdzające Twoją tezę
 • Nie generalizuj

Obszary do rozwoju dla stylu „D”:

 • Staraj się być „aktywnym” słuchaczem
 • Zwracaj uwagę na pomysły innych członków zespołu
 • Staraj się bardziej doceniać opinie, uczucia i pragnienia innych
 • Postaw na rozwijanie czy budowanie relacji z ludźmi
 • Poświęć czas na wyjaśnienia „dlaczego” dla swoich stwierdzeń i propozycji
 • Bądź bardziej otwarty, mniej konfrontacyjny
Osobowość wpływowa

Wpływowy charakter 

 

Ogólna charakterystyka:

Nastawiony na ludzi, rozmowny, wesoły, kreatywny, emocjonalny, wspierający, mało zorganizowany etc.

Największy lęk: 

Odrzucenie przez innych

Motywacje:

Aprobata społeczna, prestiż, uznanie, zaufanie ze strony innych

Wartość dla zespołu:

 • Rozwiązuje problemy w kreatywny sposób
 • Doskonale zachęca i motywuje innych
 • Negocjuje w przypadku konfliktów, jest rozjemcą
 • Dobrze reaguje na nowe sytuacje
 • Tworzy pozytywną atmosferę
 • Potrafi pokierować ludźmi, to dobry przywódca
 • Dobrze współpracuje z innymi ludźmi, akceptuje innych
 • Potrafi wyrażać swoje zdanie
 • Przekonujący
 • Ma pozytywne nastawienie i poczucie humoru
 • Realizuje cele poprzez ludzi
 • Skuteczny w sytuacji „burzy mózgów”

W komunikacji z typem osobowości wpływowym „I”:

 • Stwórz przyjazne środowisko
 • Zapewnij mu możliwość przedstawienia jego pomysłów – nie ignoruj jego pomysłów ani osiągnięć
 • Pomagaj mu przełożyć słowa na działania
 • Przekazuj szczegóły na piśmie
 • Zachęcaj do realizacji zadań
 • Pozwól mu się wypowiedzieć
 • Nie mów mu, co ma robić

Obszary do rozwoju dla stylu „I”:

 • Rozważaj za i przeciw przed podjęciem decyzji, bądź mniej impulsywny
 • Koncentruj się w większym stopniu na wynikach
 • Kontroluj swoje działania, słowa i emocje
 • Koncentruj się w większym stopniu na szczegółach, faktach i realizacji zadań
 • Zwolnij tempo z myślą o pozostałych członkach zespołu
 • Mów mniej i więcej słuchaj
Osobowość stabilna

Stały charakter

Ogólna charakterystyka:

Wspierający, lojalny członek zespołu, ufny, dobry słuchacz, wrażliwy, cierpliwy, cichy – ale bystry, opiera się nagłym zmianom – potrzebuje rozumieć sytuację

Największy lęk:

Utrata poczucia bezpieczeństwa

Motywacje:

Utrzymanie status quo i niewiele zmian, poczucie bezpieczeństwa

Wartość dla zespołu:

W komunikacji z typem osobowości stałym:

Obszary do rozwoju dla stylu S:

 • Niezawodny, rzetelny, doskonały członek zespołu
 • Zgodny wobec autorytetu
 • Dobry słuchacz, cierpliwy i empatyczny
 • Dobrze sprawdza się w sytuacji rozwiązywania konfliktów
 • Instynktownie kojarzy fakty
 • Zaangażowany menedżer, którzy realizuje cele przez osobiste relacje
 • Dzięki niemu pozostali czują, że przynależą do zespołu
 • Jest cierpliwy nawet w kontakcie z „trudnymi” ludźmi
 • Potrafi dostrzec łatwiejszy sposób realizacji zadań
 • Ma dobrą intuicję co do ludzi i relacji
 • Utożsamia się z celami zespołu
 • Mocno identyfikuje się z zespołem
 • Dąży do budowania relacji
 • Dyplomatyczny, dąży do osiągnięcia porozumienia i spokoju
 • Wyraź szczere zainteresowanie nim jako osobą
 • Wyjaśnij mu jego zadania i udziel odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu ich wykonania
 • Bądź cierpliwy
 • Przedstawiaj pomysły lub alternatywy od obecnych praktyk w łagodny sposób, daj mu czas na zaadaptowanie się do zmiany
 • Definiuj cele, procedury oraz jego rolę w zrozumiały sposób
 • Zapewnij go, że otrzyma wsparcie w realizacji zadań
 • Nie bądź natarczywy, agresywny ani wymagający
 • Nie zmuszaj go do konfrontacji
 • Bądź bardziej otwarty na zmiany, bardziej elastyczny
 • Nie bój się bezpośredniej konfrontacji z innymi
 • Działaj szybciej, aby zrealizować swoje cele
 • Deleguj zadania na innych, o ile to możliwe
 • Nie bój się wyrażać swoich myśli, opinii i uczuć
Osobowość sumienna

Sumienny charakter

Ogólna charakterystyka:

Perfekcjonista, realista, wrażliwy, zorganizowany, komunikuje się poprzez fakty, zadaje wiele pytań etc.

Największy lęk:

Krytyka, brak docenienia 

Motywacje:

Dbałość o szczegóły, precyzja, stawianie na jakość 

Wartość dla zespołu:

W komunikacji z typem osobowości stałym:

Obszary do rozwoju dla stylu S:

 • Doskonały organizator
 • Tworzy i dba o procedury
 • Potrafi ocenić postęp prac zespołu
 • Zadaje ważne pytania
 • Nie traci celu z oczu
 • Proponuje skuteczne rozwiązania
 • Kładzie nacisk na jakość, skrupulatność
 • Analizuje zagrożenia, myśli logicznie
 • Ma analityczny umysł
 • Jest systematyczny
 • Stara się osiągnąć porozumienie
 • Jest dyplomatą i racjonalistą
 • Opisz wszystkie „za i przeciw” dla swoich pomysłów
 • Zapewnij go, że nie czekają go żadne „niespodzianki”
 • Bądź rzeczowy, precyzyjny – komunikuj jak najwięcej szczegółów, faktów
 • Jeśli się z czymś nie zgadzasz, to wyraź to, odwołując się do konkretnych zdarzeń, faktów a nie do osoby
 • Bądź cierpliwy i dyplomatyczny
 • Precyzyjnie odpowiadaj na pytania
 • Mówiąc o zmianach, podawaj konkrety, mów, co się wydarzy i w jakim terminie
 • Nie odwołuj się do emocji
 • Skup się na robieniu właściwych rzeczy a nie tylko na robieniu rzeczy właściwie
 • Bądź mniej krytyczny wobec pomysłów i metod innych osób
 • Reaguj szybciej, aby zrealizować cele zespołu
 • Staraj się budować relacje z innymi członkami zespołu
 • Bądź bardziej stanowczy i nie obawiaj się ryzyka
 • Skupiaj się mniej na faktach a bardziej na ludziach

MODEL DISC – MITY DOTYCZĄCE STYLÓW OSOBOWOŚCI

 

 • DISC diagnozuje przyczynę konfliktu. Błąd. Badanie DISC wskaże różnice w stylach komunikacji, a ich zrozumienie ma ogromne znaczenie dla jakości codziennej pracy zespołu. Ale konflikty zwykle biorą się z różnicy wartości i postawy – a tego DISC nie jest w stanie diagnozować. Wartości i postawy diagnozuje badanie DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI).
 • Dominująca osobowość nie myśli o ludziach, dla niej się liczy tylko cel. Nieprawda! Myśli, jeśli tylko na poziomie wartości mają np. Uczciwość (a to diagnozujemy w pełnym badaniu DISC D3). „D” komunikuje się przez cele, konkretnie, dyrektywnie, ale nie ma to nic wspólnego z ignorowaniem innych.
 • Szukasz osób nastawionych na cel? Celuj tylko w dominującą osobowość, w modelu DISC – D (styl Dominujący). Nieprawda. Każdy styl osobowości DISC może być nastawiony na cel, jeśli tylko ma wysoki poziom Ekonomii (jedna z postaw BAI). Np. styl S z wysoką Ekonomią będzie nastawiony na cel, będzie go realizować nieco wolniej niż D, ale weźmie pod uwagę opinie innych, dobre praktyki, zadba o relacje. DISC to nie wszystko.
 • Osoby o stylu osobowości „I” (Wpływowym) nie zadają precyzyjnych pytań i nie skupiają się na szczegółach. Błąd! Jeśli ich wewnętrzną motywacją w pracy jest Wiedza (a to widzimy w pełnym badaniu DISC D3 a nie DISC), to jak się mają zajmować czymś, co je interesuje, to nie odpuszczą, zanim nie poznają do głębi danego zagadnienia. 
 • Osoby o stylu osobowości S (Stałym) skupiają się na realizacji zadania zgodnie z wytycznymi a to osoby o dominującym stylu D dostarczają rozwiązania? To nieprawda.
  DISC określa nam styl komunikacji w pracy, ale to głębiej, bo na poziomie wyników preferowanych ról zespołowych widzimy, czy ktoś ma łatwość dostarczania rozwiązań. I taką samą łatwość mogą mieć 2 wspomniane osoby, choć będą mówić o nich w inny sposób – zgodnie z dominującym stylem DISC.
 • Jak to możliwe, że wybrane osoby o stylu osobowości S (Stałym) nie chcą pracować w grupie?Przecież to one z definicji są nastawione na relacje. Przyczynę odnajdujemy głębiej, na poziomie wewnętrznych motywacji (BAI). Te osoby są wciąż relacyjne, ale niejako swoim zachowaniem wysyłają nam sygnał, że ich potrzeby nie zostały zaspokojone. Badanie DISC D3 diagnozuje nam te potrzeby.
 • Wszystkie  osoby o stylu C (Sumiennym) uwielbiają w pracy analizować informacje. To nieprawda. Mistrzami analizy są osoby, które są z natury „analitykami” (jedna z ról zespołowych TEAMS). C komunikuje się poprzez fakty, sprawdza informacje, co nie znaczy, że je analizuje i wyciąga wnioski. Nie dajmy się zwieść pozorom.
 • Osoby o stylu C (Sumiennym) w modelu DISC zawsze zadają dużo pytań. Nieprawda. Chcą mieć jak najwięcej informacji, ale nie zawsze pytają. Dlaczego? Sprawdź na naszym blogu.
 • Styl „C” w modelu DISC to perfekcjoniści, którzy lubią analizować informacje. Nic bardziej mylnego. Osoby o stylu „C” komunikują się poprzez fakty, ale nie zawsze lubią analizy. To poziom Analityka w rolach zespołowych TEAMS decyduje o tym, czy ktoś naprawdę z pasją będzie to robić. A tę pasję mogą mieć i pozostałe style DISC.

Prócz typów osobowości w naszej ofercie znajdziesz także badanie disc d3, jego wcześniejszą wersję badanie disc oraz wspierające je narzędzia dla menadżerów takie jak testy rekrutacyjne, mapa zespołu oraz szkolenia dla menedżerów i szkolenie dla zespołów. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o proponowanych rozwiązaniach przeczytaj artykuły o DISC i DISC D3 a także poznaj ich podobieństwa i różnice w artykule DISC vs. DISC D3. Polecamy również książki Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole autorstwa Anna Sarnacka – Smith.

Test kompetencji przykłady