Bezpłatna konsultacja

Wróć do wszystkich postów

Testy kompetencji – wymierne korzyści dla firm czy zbędna inwestycja?

W tym artykule dowiesz się

Co to jest test kompetencji?

Test kompetencji to narzędzie diagnostyczne online, które dostarcza informacje o tym, czego pracownik szuka w miejscu pracy i czego na poziomie współpracy potrzebuje, by wykorzystać swój potencjał i w pracy dawać z siebie 100%. Test kompetencji daje odpowiedź np. na pytanie o mocne strony pracownika, jego styl komunikacji, idealne środowisko pracy, instynktowną odpowiedź na stres, preferowane role zespołowe (kreator, realizator, analityk, strateg, manager), wartości (lojalność, uczciwość, równość, niezależność) i wewnętrzne motywacje (wewnętrzny spokój, solidarność, wpływ, ekonomia, artyzm, wiedza).

Testy kompetencji zyskują na popularności, ale nadal ich zastosowanie jest niedocenione. Test kompetencji – ogromne wsparcie HR – znajduje zastosowanie w wielu obszarach, np.:

  • Rekrutacja zewnętrzna – wsparcie w podejmowaniu trafnych decyzji rekrutacyjnych;
  • Rekrutacja wewnętrzna – wsparcie w określeniu ścieżki rozwoju dla danego pracownika np. managerska czy ekspercka;
  • Wsparcie managerów i liderów zespołów – wsparcie w codziennej pracy z poszczególnymi pracownikami, np. w obszarze pobudzenia czy utrzymania ich motywacji;
  • Sprzedaż – wsparcie w poznaniu naturalnego stylu sprzedaży, mocnych stron i potencjał do pozyskania nowego biznesu i utrzymania klienta
  • Budowanie efektywnych zespołów – wsparcie w określeniu preferowanych ról poszczególnych pracowników w zespole, ich wartości i podstawowych zalet, po to, by w pełni rozwijać ich talenty, identyfikacja źródeł nieporozumień;
  • Badanie potrzeb szkoleniowych/rozwoju kompetencji – wsparcie w określeniu mocnych stron pracownika i obszarów do rozwoju.

Kompetencje – co to?

Kompetencje twarde (np. kompetencje językowe) odpowiadają na pytanie – co robię, a kompetencje miękkie – jak to robię. To wszystko ma ogromne znaczenie we współpracy w dzisiejszym świecie. Należy zauważyć, że do tej pory uznawano, że kompetencje miękkie to te, których nie można zmierzyć. Test kompetencji DISC D3 je diagnozuje, dowodząc, że da się to zrobić. Ale właściwie czym są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie to umiejętności interpersonalne, które dają odpowiedź na to, jak dana osoba pracuje i współpracuje, jak się komunikuje, czy jest bardziej zorientowana na zadania czy na relacje, czy skupia się na znalezieniu rozwiązań czy na analizie problemu, jakie role w zespole preferuje pełnić, czy woli realizować zadania, czy nadawać tempo pracy, co kieruje nią w podejmowaniu decyzji, jakich warunków potrzebuje, by dawać z siebie więcej na rzecz wspólnego celu w organizacji i być wciąż zaangażowanym w pracy.

Co to są kompetencje zawodowe?

Na kompetencje zawodowe składają się zarówno kompetencje miękkie i twarde. Do tej pory uznawano, że tylko kompetencje twarde da się zmierzyć a kompetencje miękkie pozostają niemierzalne. Test kompetencji DISC D3 udowadnia, że kompetencje miękkie da się zmierzyć i daje odpowiedź o stylu komunikacji, o naturalnych predyspozycjach np. w dziedzinie sprzedaży oraz indywidualnym podejściu do obsługi klienta, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian czy umiejętności analityczne. Jednym zdaniem daje ogólny obraz na to, jakie kompetencje kluczowe w pracy będzie przejawiała dana osoba.

Test kompetencji – na czym polega?

Test kompetencji DISC D3 to narzędzie online, które diagnozuje obserwowalne i nieobserwowalne wskaźniki behawioralne na poziomie codziennej współpracy oraz jak wpływają one na jej jakość. Wypełnienie testu zajmuje około 30 minut, a  po jego zakończeniu automatycznie otrzymujemy raport. Dana osoba udziela informacji o swoim sposobie myślenia o pracy, zarówno w sytuacjach komfortowych, jak i kryzysowych, określając umiejętność radzenia sobie ze stresem, tworząc pewne wzory zachowań, które potem łatwo możemy przewidzieć. Wiarygodność narzędzia potwierdza test walidacyjny.

Coraz częściej okazuje się, że to nie twarde umiejętności sprawiają, że zostajemy z człowiekiem na dłużej. Z testem kompetencji DISC D3, wiemy jak o współpracy i realizacji zadań myśli konkretna osoba, jak się komunikuje i czego w tej komunikacji oczekuje, żeby wykorzystać swój potencjał, znamy umiejętność radzenia sobie ze stresem i decyzyjność danej osoby.

Test kompetencji – wyniki

Test kompetencji wyniki. Zacznijmy od tego, że test kompetencji nie jest przeznaczony do tego, by oceniać daną osobę. Wszystkie sformułowania w modelu DISC D3 zostały tak dobrane, by osoba badana nie czuła się oceniana i by skupiała się na swoich mocnych stronach, które wnosi do organizacji. Zatem klucz odpowiedzi będzie zawsze nastawiony na to, by daną osobę umocnić i pomóc ponazywać obszary, w których będzie ekspertem.

Test bazuje na odpowiedziach kandydatów na temat swoich preferowanych zachowań w konkretnych sytuacjach i daje obraz osoby w 3 wymiarach – publicznym (oczekiwań zewnętrznych), prywatnym (ja w stresie) i percepcji własnej (jak się sam postrzegam). Pomyślany jest też tak, że widać próby manipulacji odpowiedziami, gdy wypełniający zakłada, że powinien być np. bardziej stanowczy niż jest naturalnie, bo otrzymał kiedyś taką informację zwrotną i odpowiada tendencyjnie. Zatem wynik testu jest w pełni wiarygodny.

Test kompetencji – rekrutacja

Testy kompetencji a rekrutacja. Testy kompetencji to pomocne narzędzie HR w przypadku rekrutacji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Wynik badania i informacje w nim zawarte są wsparciem w podejmowaniu trafnych decyzji rekrutacyjnych – przewidujemy skuteczność na danym stanowisku, w danej organizacji i w pracy z konkretnym przełożonym oraz pomagają określić ścieżkę rozwoju dla danego pracownika, prawdopodobieństwo tego, jak bardzo sprawdzi się np. na stanowisku managerskim lub w jakich obszarach warto daną osobę rozwijać, aby czuła, że wykorzystuje się jej talenty, prowadzi się ją w zgodzie z jej potencjałem.

Test kompetencji często jest wysyłany do pracodawców razem z CV, by Ci mogli zapoznać się z tym, jaka dana osoba tak naprawdę jest i czy jej kompetencje wpiszą się w oczekiwania organizacji. Co więcej, raport z testu kompetencji pomaga nazwać obszary, w których dana osoba jest mocna i być ogromnym wsparciem, w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej.

Testy kompetencji w firmie

Testy kompetencji w firmie znajdą wiele zastosowań oraz zaoszczędzą dużo czasu i pieniędzy w kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Testy kompetencji pracowników to narzędzie, dzięki któremu możemy zdiagnozować to, co w obszarze kompetencji jest krytyczne na danym stanowisku i w tej konkretnej organizacji, np. umiejętność radzenia sobie ze stresem, poziom decyzyjności – również w zmieniającym się środowisku, strategiczne, analityczne podejście, umiejętność opracowania niestandardowych rozwiązań. Poza tym nie bez znaczenia jest też rola, którą pracownik preferuje pełnić w zespole, np. bycie koordynatorem czy strategiem. I nie mówimy tu o mierzeniu zdolności do pełnienia danej funkcji, ale o jego preferencjach – bo jeśli pracownik czuje się dobrze w swojej roli, osiąga w dłuższej perspektywie lepsze efekty. Trudno bowiem od kogoś, kto dobrze czuje się w pracy analitycznej, pracując samodzielnie, oczekiwać, że będzie zmotywowany, kiedy jego zadaniem będzie rozwijanie zespołu, opracowywanie strategii na rozwój poszczególnych pracowników, delegowanie zadań, egzekwowanie wyników etc. I chociaż początkowo sam pracownik może w tym widzieć możliwość rozwoju, to po pewnym czasie konflikt wewnętrzny wynikający z zadań, które wykonuje a tymi, które naturalnie preferuje będzie tak silny, że spadnie jego motywacja, efektywność lub po prostu wzbudzi to w pracowniku chęć do zmiany pracodawcy.

I chociaż to tylko jedna z zalet korzystania z testów kompetencji w firmie, to bez problemu znajdziemy jeszcze więcej korzyści.

Testy kompetencji – korzyści

Korzyścią pracowania na testach kompetencji w firmie jest to, że inwestujemy w jedno narzędzie, które znajdzie zastosowanie w wielu procesach HR m.in. rekrutacji wewnętrznej czy zewnętrznej, budowaniu efektywnych zespołów i przywództwa czy wspieraniu talentów. Co więcej, test kompetencji daje informacje, które służą zminimalizowaniu rotacji pracowników, oszczędzeniu czasu i pieniędzy przy wielu procesach HR i świadomemu rozwojowi kompetencji pracowników.

Testy kompetencji – cena

Testy kompetencji są uważane za drogie, jednak na rynku znajdą się narzędzia kosztowo dostosowane do potrzeb i budżetów konkretnego pracodawcy. Biorąc na tapet samą rekrutację – większym kosztem jest czas poświęcony na wprowadzenie do pracy osoby, która okaże się nieefektywna niż przeprowadzenie testu kompetencji w firmie, dzięki któremu zwiększamy prawdopodobieństwo zatrudnienia osoby, która wpisze się w kulturę organizacji i będzie chciała zostać w niej na dłużej. Porównując sobie te koszty, lepiej zainwestować w badania kompetencji, które nie tylko oszczędzają dużo pieniędzy, ale również czas, który można wykorzystać na osiąganie kolejnych celów

Czytaj także:

Poznaj produkty przydatne w zarządzaniu zespołami ludzi, diagnozie ich kompetencji i rekrutacji:

Sprawdź, jak nasze rozwiązania usprawnią Twoją biznesową codzienność

Przeczytaj również

Sprawdź, jak nasze rozwiązania usprawnią Twoją biznesową codzienność. Wypełnij formularz lub zadzwoń: 534 455 903

W ciągu 24h odezwiemy się do Ciebie – działamy naprawdę szybko!