CO TO JEST TEST KOMPETENCJI DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI)?


Wynik badania D3 dostarcza informacje w poniższych obszarach:

 

  • POTENCJAŁ: W których obszarach tkwi Twój potencjał? Jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu? Dzięki jakim Twoim kompetencjom, zespół ma szanse efektywnie realizować cele? Jak rozwijać Twój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?
  • MOCNE STRONY W BYCIU LIDEREM na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności etc.
  • CODZIENNA WSPÓŁPRACA: Jak dobierasz argumenty w rozmowie? Czym się kierujesz podejmując decyzje? Jak naturalnie reagujesz na zmianę i jak ją komunikujesz innym? Jaki masz naturalny styl pracy, zachowania – na co dzień i w stresie oraz jak go mogą odbierać inni? Dlaczego z jednymi w zespole może Ci się bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem?
  • MOTYWACJA: Czego potrzebujesz, jakich warunków potrzebujesz, aby czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy?

Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne, a to co ich motywuje do działania, da się w prosty sposób zdiagnozować i następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt. 

Sprawdź terminy certyfikacji D3 i korzyści ze współpracy z nami.

D3 jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy: 

 

DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)

TEAMS (preferowane role w zespole: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg)

VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość)

BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza)

Zobacz przykład raportu z testu kompetencji D3 (DISC/ TEAMS/ VALUES/BAI)

Sprawdź terminy certyfikacji D3 i korzyści ze współpracy z nami. Kliknij TUTAJ.

Czym D3 różni się od innych narzędzi diagnostycznych, np. Extended DISC, DiSC Polska, Insights Discovery, MBTI, FRIS?

Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji D3 bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

D3 nie etykietuje, bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style zachowania, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 240 w badaniu D3  i 1440 w D3 i BAI.

Jest narzędziem najbardziej efektywnym kosztowo na rynku, PUBLIKACJA PULS HR

Nasze raporty z testu kompetencji D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) bazują na potencjale badanego, pozytywnej informacji zwrotnej!

Wynik badania D3 można wzmocnić o badanie 360 ( 360 Indicator). Sprawdź szczegóły.

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro