STYL „S”

Styl zachowania „S”  – Stały (ang. Steady)

Ogólna charakterystyka: Wspierający, lojalny członek zespołu, ufny, dobry słuchacz, wrażliwy, cierpliwy, cichy – ale bystry, opiera się nagłym zmianom – potrzebuje rozumieć sytuację

Największy lęk: Utrata poczucia bezpieczeństwa

Co motywuje? Utrzymanie status quo i niewiele zmian, poczucie bezpieczeństwa

Wartość dla zespołu:

 • Niezawodny, rzetelny, doskonały członek zespołu
 • Zgodny wobec autorytetu
 • Dobry słuchacz, cierpliwy i empatyczny
 • Dobrze sprawdza się w sytuacji rozwiązywania konfliktów
 • Instynktownie kojarzy fakty
 • Zaangażowany menedżer, którzy realizuje cele przez osobiste relacje
 • Dzięki niemu pozostali czują, że przynależą do zespołu
 • Jest cierpliwy nawet w kontakcie z „trudnymi” ludźmi
 • Potrafi dostrzec łatwiejszy sposób realizacji zadań
 • Ma dobrą intuicję co do ludzi i relacji
 • Utożsamia się z celami zespołu
 • Mocno identyfikuje się z zespołem
 • Dąży do budowania relacji
 • Dyplomatyczny, dąży do osiągnięcia porozumienia i spokoju

W komunikacji ze stylem „S”:

 • Wyraź szczere zainteresowanie nim jako osobą
 • Wyjaśnij mu jego zadania i udziel odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu ich wykonania
 • Bądź cierpliwy
 • Przedstawiaj pomysły lub alternatywy od obecnych praktyk w łagodny sposób, daj mu czas na zaadaptowanie się do zmiany
 • Definiuj cele, procedury oraz jego rolę w zrozumiały sposób
 • Zapewnij go, że otrzyma wsparcie w realizacji zadań
 • Nie bądź natarczywy, agresywny ani wymagający
 • Nie zmuszaj go do konfrontacji

Obszary do rozwoju dla stylu „S”:

 • Bądź bardziej otwarty na zmiany, bardziej elastyczny
 • Nie bój się bezpośredniej konfrontacji z innymi
 • Działaj szybciej, aby zrealizować swoje cele
 • Deleguj zadania na innych, o ile to możliwe
 • Nie bój się wyrażać swoich myśli, opinii i uczuć