STYL „I”

Styl zachowania „I”  – Wpływowy (ang. Influencing)

Ogólna charakterystyka: Nastawiony na ludzi, rozmowny, wesoły, kreatywny, emocjonalny, wspierający, mało zorganizowany etc.

Największy lęk: Odrzucenie przez innych

Co motywuje? Aprobata społeczna, prestiż, uznanie, zaufanie ze strony innych

Wartość dla zespołu:

 • Rozwiązuje problemy w kreatywny sposób
 • Doskonale zachęca i motywuje innych
 • Negocjuje w przypadku konfliktów, jest rozjemcą
 • Dobrze reaguje na nowe sytuacje
 • Tworzy pozytywną atmosferę
 • Potrafi pokierować ludźmi, to dobry przywódca
 • Dobrze współpracuje z innymi ludźmi, akceptuje innych
 • Potrafi wyrażać swoje zdanie
 • Przekonujący
 • Ma pozytywne nastawienie i poczucie humoru
 • Realizuje cele poprzez ludzi
 • Skuteczny w sytuacji „burzy mózgów”

W komunikacji ze stylem „I”:

 • Stwórz przyjazne środowisko
 • Zapewnij mu możliwość przedstawienia jego pomysłów – nie ignoruj jego pomysłów ani osiągnięć
 • Pomagaj mu przełożyć słowa na działania
 • Przekazuj szczegóły na piśmie
 • Zachęcaj do realizacji zadań
 • Pozwól mu się wypowiedzieć
 • Nie mów mu, co ma robić

Obszary do rozwoju dla stylu „I”:

 • Rozważaj za i przeciw przed podjęciem decyzji, bądź mniej impulsywny
 • Koncentruj się w większym stopniu na wynikach
 • Kontroluj swoje działania, słowa i emocje
 • Koncentruj się w większym stopniu na szczegółach, faktach i realizacji zadań
 • Zwolnij tempo z myślą o pozostałych członkach zespołu
 • Mów mniej i więcej słuchaj