SZUKASZ EFEKTYWNYCH NARZĘDZI?

Rozwiązania EFFECTIVENESS mają swoje zastosowanie w takich obszarach, jak:

 

  • STRATEGIA KOMUNIKACJI (wewnętrznej i zewnętrznej) – diagnoza „stanu zdrowia” organizacji, określenie mocnych stron, budujących konkurencyjność , punkt wyjścia dla opracowania spójnej komunikacji, uwzględniającej potrzeby grupy docelowej
  • CHANGE MANAGEMENT – zarządzanie zmianą (ewaluacja potencjału firmy,  określenie mocnych stron, budowa spójnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, informacja zwrotna o tym, jak sformułować przekaz do grupy docelowej, spójny z jej oczekiwaniami)
  • EMPLOYER BRANDING – określenie kierunku działań, które zapewnią zaangażowanie pracowników, będą spójne z wizją, misją firmy, wyłonią naturalnych ambasadorów
  • KOMUNIKACJA KONSUMENCKA wg modelu DISC – zdefiniowanie stylu komunikacji  grupy docelowej, tych kluczowych przekazów, które zdecydują o przywiązaniu do produktu
  • SZKOLENIA MEDIALNE/WYSTĄPIENIA BIZNESOWE – diagnoza stylu komunikacji, mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz
  • SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE/TEAMBUILDING w oparciu o model DISC
  • BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Polska:

EFFECTIVENESS Sp. z o.o.
Rodziny Połanieckich 27/81
01-924 Warszawa
tel. +48 22 835 47 80, +48 602 336 665,
+48 506 166 889
effectiveness@effectiveness.pl

Stany Zjednoczone:

EFFECTIVENESS LLC
8392 Tod Ave, Suite B
Boardman, OH 44512, USA
tel. +1 330 565 8181
effectiveness@effectiveness.pl

Skontaktuj się z nami

15 + 14 =