WSZYSTKO O DISC

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny).

Test kompetencji DISC daje informację zwrotną m.in. o stylu komunikacji, o  wrodzonych predyspozycjach w dziedzinie sprzedaży oraz indywidualnym podejściu do obsługi klienta, czynnikach motywujących do osiągania efektów, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian, umiejętności analityczne, preferowane role zespołowe czy wartości w miejscu pracy.

D

Dominujący (ang. Dominant)

I

Wpływowy (ang. Influencing)

S

Stały (ang. Steady)

C

Sumienny (ang. Compliant)

Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne.

Ludzie są kluczem do wszystkiego. Odpowiedni pracownicy na odpowiednich stanowiskach to jest to, co dzieli sukces od porażki. Zrozumienie ludzkich zachowań to klucz do zatrudnienia najlepszych pracowników, a następnie zarządzanie nimi tak, aby byli zmotywowani do pracy, rozumieli rolę, jaką pełnią w zespole i cel, jaki mają osiągnąć.

Co określa i mierzy test kompetencji DISC?

 • Jakie są Twoje mocne strony i co Cię motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jak postrzegasz zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosowujesz się do zmian?
 • Jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur?
 • Jak próbujesz wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie?

Test kompetencji DISC to skuteczne narzędzie, jeśli chcesz:

 • Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko lub zatrzymać najlepszych pracowników
 • Podnieść efektywność zespołu sprzedażowego i obsługi klienta
 • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie
 • Rozwiązać konflikt w zespole
 • Rozwijać umiejętności przywódcze etc.

W naszej ofercie znajdziesz także badanie disc d3 oraz wspierające je narzędzia dla menadżerów takie jak testy rekrutacyjne, mapa zespołu oraz szkolenia dla menedżerów i szkolenie dla zespołów. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o proponowanych rozwiązaniach przeczytaj artykuły o tym czym jest DISC D3 a także poznaj ich podobieństwa i różnice w artykule DISC vs. DISC D3. Polecamy również książki Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole autorstwa Anna Sarnacka – Smith.