CO TO JEST BAI?

bai


Co mierzy Behavioral Attitude Index (BAI)?

Mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki.

Wynik badania daje odpowiedź na pytanie: Co mnie motywuje, co daje mi poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robię?

 

Wewnętrzne motywacje to:

Wewnętrzny spokój (ang. Inner Awareness) 

Ogólna charakterystyka: dąży do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości. Wierzy w swoje przekonania tak bardzo, że będzie przekonywać do tego innych. Jest to osoba przywiązana do wartości, które sobie ceni.

Potencjalne ograniczenia: może być to osoba mało elastyczna czy skłonna do usłyszenia opinii, przekonań innych. Może chcieć mocno pokazywać, że ma rację. Rzadko zmienia zdanie, nawet jeśli są ku temu racjonalne przesłanki.

 

Solidarność (ang. Social/Humanitarian)

Ogólna charakterystyka: dąży do poprawy sytuacji innych, swoją wartość widzi w pomocy innym i szczerze się o nich troszczy. Bardzo dużo w takiej osobie empatii. Chętnie poświęca innym swój czas, dzieli się talentami, zasobami, które posiada.

Potencjalne ograniczenia: może za bardzo poświęcać się dla innych i pomagać własnym kosztem. Będzie unikać konfrontacji, jeśli miałoby to zaszkodzić jakiejś relacji. Może mieć problem z asertywną odmową.

 

Wpływ (ang. Power/Political)

Ogólna charakterystyka:  odczuwa potrzebę wpływania na innych, zmiany ich zachowań. Kontroluje swój cel i cele innych. Siła i kontrola będzie zwykle wyrażać się też w takich formach jak wiedza, ekonomia, regulacje.

Potencjalne ograniczenia: może łamać zasady, żeby mieć kontrolę. Może mieć silne poczucie wyższości nad innymi. Może nie cenić zasad, procedur autorytetów.

 

Ekonomia (ang. Economic) 

Ogólna charakterystyka: dąży do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w  tym finansowych. Osoba bardzo praktyczna, patrzy w przyszłość, zorientowana na cel. Rzadko w pełni zaspokaja swoje potrzeby – taka osoba wciąż chce czegoś nowego, ma nowe cele.

Potencjalne ograniczenia: nadmierne skupienie się na pracy i na swoich celach. Mocno waży poświęcenie czasu i zasobów vs przyszłe konkretne efekty, które może osiągnąć.

 

Artyzm (ang. Artistic)

Ogólna charakterystyka: dąży do wyrażania siebie, swojej kreatywności, szukania innowacyjnych rozwiązań. Szuka samospełnienia, wewnętrznej satysfakcji, dostarcza innowacyjne pomysły. Osoba bardzo wrażliwa, uczuciowa. Ma w sobie wiele pozytywnej energii, jeśli jej postrzeganie świata jest pozytywne.

Potencjalne ograniczenia: usiłuje wpływać na innych przez to artystyczne piękno. Nie docenia praktycznych, logicznych rozwiązań. Postrzega świat przez pryzmat swojego wewnętrznego świata.

 

Wiedza (ang. Knowledge)

Ogólna charakterystyka: dąży do zdobywania wiedzy, poznawania nowych rozwiązań. Czuje zamiłowanie do procesu poznawczego. Z łatwością łączy fakty. Jest mocno zainteresowana rozwiązywaniem konfliktów, lubi zadawać pytania, formułować teorie.

Potencjalne ograniczenia: może mieć trudność z zagadnieniami/problemami, które wymagają szybkich, praktycznych rozwiązań. Może mało uwagi poświęcać osobom, które mają inne spojrzenie na problem, szczególnie osoby o emocjonalnym usposobieniu, które nie przywiązują zbytniej uwagi do faktów. Może się za bardzo koncentrować na wybranym zagadnieniu, kosztem innych, utknąć w szczegółach i odwlekać przejście do działania, następnego etapu realizacji projektu etc.

 

WAŻNE: Nie ma złych motywacji.

Widząc wynik, możemy lepiej rozumieć podejście do pracy, styl komunikacji, sposób współpracy z innymi osoby poddanej badaniu, co się dla niej w tym momencie liczy w życiu oraz czego może potrzebować, aby być bardziej aktywną, zaangażowaną.

 

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, leadership


Badanie BAI jest częścią badania D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI), które jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy: DISC (style zachowania)TEAMS (role zespołowe)VALUES (wartości) i BAI (wewnętrzne motywacje).

 

 

Pobierz przykładowy raport z testu kompetencji BAI (część dot. BAI od strony 16.)⇒


Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro