CO TO JEST VALUES?

values


Co mierzy test kompetencji VALUES?

Góra lodowa jest dobrą analogią do opisania tego, czym są wartości, jak wpływają na styl osobowości. Osobowość i zachowanie to te części góry lodowej, które jesteśmy w stanie zobaczyć (DISC/TEAMS), podczas gdy wartości (VALUES) są ukryte pod powierzchnią, wpływając na nasze decyzje i działania.

Test kompetencji VALUES mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

Zobacz przykład raportu z testu kompetencji VALUES

Cztery wartości to:

Wartośći (1)
Lojalność – wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osób, z którymi pracuje, firmy, zasad, na które sie zgodził i podejmuje decyzje, kierując się właśnie tą wartością.

Niezależność – osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie.

Równość – wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku.

Uczciwość – osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów, jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć.

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, sprzedaż, przywództwo

Czas wykonania: ok. 10 min.

 

Facebook

.

Blog

Co nowego na blogu Anny Sarnackiej, ekspertki EFFECTIVENESS?
Kliknij