CO TO JEST BAI?

bai


Behavioral Attitude Index (BAI), mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki, w tym:

 

Wiedza (Knowledge)

– dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań.

Ekonomia (Economic)

– dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych.

Artyzm (Artistic)

– dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności.

Solidarność (Social/Humanitarian)

– dążenie do poprawy sytuacji innych ludzi.

Wpływ (Power/Political)

– potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań.

Wewnętrzny spokój (Inner Awareness)

– dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości.

WAŻNE: Nie ma złych motywacji. Widząc wynik, możemy lepiej rozumieć podejście do pracy, styl komunikacji, sposób współpracy z innymi osoby poddanej badaniu, co się dla niej w tym momencie liczy w życiu oraz czego może potrzebować, aby być bardziej aktywnym(ą).

 

Facebook

.

Blog

Co nowego na blogu Anny Sarnackiej, ekspertki EFFECTIVENESS?
Kliknij