CO TO JEST BAI?

bai


Behavioral Attitude Index (BAI), mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki, w tym:

1. Wewnętrzny spokój (ang. Inner Awareness) – dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości,

2. Solidarność (ang. Social/Humanitarian) – dążenie do poprawy sytuacji innych,

3. Wpływ (ang. Power/Political) – potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań,

4. Ekonomia (ang. Economic) – dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w  tym finansowych,

5. Artyzm (ang. Artistic) – dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności, szukania innowacyjnych rozwiązań,

6. Wiedza (ang. Knowledge) – dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań.

Wynik badania daje odpowiedź na pytanie: Co mnie motywuje, co daje mi poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robię?

 

 

 

 

WAŻNE: Nie ma złych motywacji.

Widząc wynik, możemy lepiej rozumieć podejście do pracy, styl komunikacji, sposób współpracy z innymi osoby poddanej badaniu, co się dla niej w tym momencie liczy w życiu oraz czego może potrzebować, aby być bardziej aktywną, zaangażowaną.

BAI jest/może być częścią badania D3. TUTAJ możesz pobrać przykład raportu (część dotycząca BAI od strony 16.).

Facebook

.

Blog

Co nowego na blogu Anny Sarnackiej, ekspertki EFFECTIVENESS?
Kliknij