Analiza indywidualna DISC D3 (raport z testu kompetencji)

Badanie DISC D3 to pogłębiona diagnoza profilu osobowości, opisująca potencjał pracownika przez pryzmat nie tylko tego, JAK odpowiada na oczekiwania środowiska (w jakim stylu się komunikuje, jak bardzo wychodzi z inicjatywą, jak reaguje na zmiany etc.), ale i DLACZEGO tak robi? (jakimi wartościami się kieruje, w których rolach zespołowych najlepiej wykorzysta swój potencjał, czy co go naprawdę będzie motywować do pracy?).

Potencjał pracownika

Potencjał pracownika to jego cechy czy innymi słowy zasoby, którymi dysponuje, z którymi jest np. w miejscu pracy, z którymi podchodzi do realizacji zadań i z którymi wchodzi w interakcję z innymi. Raport z badania kompetencji DISC D3 opisuje potencjał pracownika, a analiza tych informacji daje światło na to, w którym kierunku najlepiej rozwijać daną osobę, która ścieżka będzie najbardziej wspierać potencjał pracownika, jak go prowadzić w kierunku sukcesu, jak wspierać w świadomym korzystaniu ze swoich zasobów, bez ich nadużywania. Analiza indywidualna DISC D3 ma zastosowanie, kiedy chcemy zdiagnozować potencjał pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko, pełnioną rolę czy poziom doświadczenia.

Test kompetencji wybranego pracownika

Test kompetencji wybranego pracownika, tu: DISC D3, to badanie online, które ma na celu lepsze poznanie potencjału pracownika przez pryzmat zachowań, które da się zaobserwować, ale również tego, czego nie widać zwykle w codziennej interakcji, a co wpływa na poziom zaangażowania i efektywności (tu: preferowane role zespołowe, wartości czy wewnętrzne motywacje).

Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać. Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 48h w dni robocze.

Wynik oferowanego testu i raport z badania DISC D3 dostarcza informacje w poniższych obszarach

Potencjał pracownika

Gdzie tkwi największy potencjał pracownika?
Co jest jego najmocniejszą stroną, np. strategiczne myślenie, wdrożenie procesu etc.?
Jakie unikalne wartości dany pracowni wnosi do zespołu?
Jak rozwijać potencjał pracownika?

Mocne strony w byciu liderem (usługi/produktu/zespołu) w kontekście:

oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności, dbania o szczegóły, tworzenia, wytrwałości.

Codzienna współpraca

Jak się dany pracownik komunikuje?
Jak dobiera argumenty w rozmowie?
Czym się kieruje, podejmując decyzje?
Dlaczego z jednymi w zespole danemu pracownikowi może się bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem?

Sytuacje trudne i zmienny kontekst działania firmy/zespołu

Jak dana osoba naturalnie reaguje na zmianęi jak ją komunikuje innym?
Jak zmienia się naturalny styl pracy, zachowania danej osoby
w stresie oraz jak tę osobę mogą odbierać inni?
Czego pracownik potrzebuje, żeby działać w zmiennym środowisku?
Jak dana kombinacja zachowań wspiera pracownika, a na ile przeszkadza w byciu efektywnym w sytuacjach kryzysowych?

Motywacja

 Czego potrzebuje dana osoba, jakich warunków, aby czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy?

Naturalny styl sprzedaży i obsługi klienta

Dodatkowo, jeśli diagnozujemy potencjał pracowników działu sprzedaży czy obsługi klienta, raport z badania DISC D3 może zawierać sekcję opisującą naturalny styl sprzedaży i obsługi klienta

na poziomie komunikacji, podejmowania decyzji, domykania sprzedaży: mocne i słabsze strony w sprzedaży + jak motywować konkretnego pracownika (sekcja dla lidera)

Indywidualny test potencjału pracownika DISC D3 jest skutecznym narzędziem, jeśli chcesz wiedzieć:

W których obszarach tkwi największy potencjał pracownika?

 

Jak dobrać do zespołu osoby, które będą chciały pracować na wspólny cel?

 

Dlaczego z jednymi w zespole bardzo dobrze Ci się współpracuje a praca z innymi, mimo Twoich największych wysiłków, jest prawdziwym wyzwaniem?

 

Których cech osobowości, w tym na poziomie wartości, postawy, szukać u kandydatów, by zatrudnić osobę, która z największym prawdopodobieństwem wpisze się w kulturę organizacji?

 

Co zrobić, aby utrzymać zaangażowanie poszczególnych członków zespołu?

 

Jak rozwijać ich potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki? Jakie są Twoje obszary do rozwoju?

Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne, a to co ich motywuje do działania, da się w prosty sposób zdiagnozować; dzięki temu możemy zaprosić do współpracy właściwe osoby i następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która będzie wspierać wspólny cel i rozwijać potencjał pracownika.  

Test kompetencji DISC D3 składa się z 4 elementów:

DISC (style zachowania) – dlaczego dana osoba robi to, co robi, mówi to, co mówi, jak reaguje
na zmiany, jak buduje relacje, jak bardzo skupia się na ludziach, a jak na zadaniach, co jest jej celem, jakie wartości wnosi do zespołu? styl dominujący, wpływowy, stały, sumienny.

 

TEAMS (style myślenia o roli w zespole) – jaką rolę w zespole dana osoba chciałabym pełnić i w których zadaniach będzie najbardziej efektywna: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg?

 

VALUES (wartości w środowisku pracy) – jakimi wartościami dana osoba się kieruje, podejmując decyzje: Lojalność, Równość, Niezależność, Uczciwość?

 

BAI (postawy/wewnętrzne motywacje) – co daną osobę motywuje, co daje jej poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robi: Spokój wewnętrzny, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza.

 

plus w przypadku sprzedaży i obsługi klienta sekcja Sales

Czemu służy informacja zwrotna z testu potencjału wybranego pracownika?

Celem pracy indywidualnej konsultanta EFFECTIVENESS z daną osobą jest podniesienie, w bezpiecznych warunkach, świadomości stylu zachowania „tu i teraz” w kontekście danego stanowiska, pełnionej roli (analizując indywidualny raport), wskazania, jaki wpływ wywiera na innych, uruchomienia jakich zachowań zespół i firma szczególnie potrzebuje – aby na tej podstawie pracować nad strategią podnoszenia efektywności. Sesja kończy się zdefiniowaniem kluczowych zachowań i postawy, które dana osoba warto by podjęła na rzecz współpracy i własnego rozwoju w zespole/organizacji.

Forma: telefonicznie lub poprzez videokonferencję

Czas trwania: 50 min.

Termin: ustalany mailowo po dokonaniu zakupu

Prowadzenie: certyfikowany konsultant DISC D3

Informacje techniczne:

Dostępne wersje językowe: polska, angielska, inne – zapytaj nas

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, przywództwo, diagnoza potencjału pracowników, podnoszenie jakości współpracy.

Czas wykonania: ok. 35 min.

Dostęp do badania: Po dokonaniu zakupu w ciągu 24 godzin (w dni robocze) wysyłamy e-mail z linkiem do testu kompetencji w trybie online oraz instrukcją, jak wypełnić badanie. Osoba wypełniająca test może zapisać raport końcowy w formie pliku PDF. Raport może (też) otrzymać inna osoba, np. pracownik działu HR, lider zespołu. Taką informację wystarczy przekazać pracownikowi EFFECTIVENESS przed przystąpieniem do wypełniania badania.

W przypadku zainteresowania zakupem większej liczby testów kompetencji czy zakupem innego rodzaju testów zapraszamy w celu omówienia szczegółów (effectiveness@effectiveness.pl).