NARZĘDZIE DLA MANAGERÓW

„MAPA ZESPOŁU”

Czy zastanawiałeś się:

 • kto w Twoim zespole jest liderem zmiany i z łatwością odnajduje się w nowych warunkach i okolicznościach?
 • od czego zależy to, że jedni szybko dostarczają rozwiązania a inni skupiają się na analizie problemu?
 • co stoi za tym, że jedni podejmują decyzje w ramach ustalonej strategii działania a inni zawsze działają po swojemu?
 • skąd się bierze to, że niektórzy pracownicy sami się motywują a inni potrzebują codziennego wsparcia?
 • dlaczego z niektórymi osobami rozumiesz się bez słów a współpraca z innymi bywa wyzwaniem?

Odpowiedzią jest konkretny wzorzec zachowania, a jego rozumienie jest mocnym narzędziem wspierającym codzienność managera: trafne decyzje, strategię działania, komunikację.

Ludzie są różni, ale przewidywalnie różni. Zachowania pracowników, w tym w stresie, postawę wobec zmiany, talenty oraz motywacje możemy w bardzo prosty sposób zdiagnozować i na tej podstawie opracować Mapę Zespołu. Te informacje o zespole są potrzebne, by uwzględniając cel i wyzwania, przed którymi stoi firma:

 • przewidzieć efektywność pracowników i decyzje, jakie będą podejmować – w komfortowych warunkach, jak i w sytuacji kryzysowej
 • wiedzieć, kto najszybciej odnajdzie się wobec oczekiwań organizacji i lidera a jakiego wsparcia będą potrzebować pozostałe osoby
 • rozumieć, jakie kompetencje dominują w zespole i są jego zasobem a jakich zespół potrzebuje, by wzmacniać pozycję rynkową
 • strategicznie podejść do podziału zadań, wiedząc, kto się najlepiej sprawdzi w danej roli
 • rozumieć, co zespół łączy a co dzieli i co będzie generować wyzwania we współpracy

Mapa Zespołu to narzędzie, dzięki któremu działasz w oparciu o fakty a nie założenia na temat danej osoby. W strategicznych momentach, kiedy szczególnie liczą się czas i pieniądze, Mapa Zespołu pomoże Ci przewidzieć zachowania pracowników i rozłożyć zasoby ludzkie na miarę rzeczywistych potrzeb.

Metodologia Mapy Zespołu opiera się o wnioski z badania walidacyjnego Analiza Statystyczna DISC D3, przeprowadzonego na międzynarodowej grupie 9 765 osób, z czego 25% to grupa polska.

Przygotowanie Mapy Zespołu:

 • Do przygotowania Mapy Zespołu wykorzystujemy narzędzie diagnostyczne DISC D3 (członkowie zespołu wykonują badanie kompetencji online)

Oto przykład Mapy Zespołu:

Mapa Zespołu i co dalej?

Sesja strategiczna

Omówienie z managerem Mapy Zespołu i klucza do analizy, wniosków, rekomendacja działań/strategii działania w danym kontekście.

Spotkanie online, czas trwania: 4 godz. lub 2 x 2 godz.

Sesja wdrożeniowa

Wsparcie managera we wdrożeniu wniosków z Mapy Zespołu w kontekście wyzwania, z którym się mierzy – konsultacja planowanej strategii działania vs Mapa Zespołu. Liczba sesji to ustalenia z Klientem w zależności od wniosków z sesji i celów, które manager chce osiągnąć.

Spotkanie online, czas trwania: 2 godz.

Chcesz wiedzieć więcej o tym jak wykorzystać Mapę w Twoim zespole? Skontaktuj się z nami: effectiveness@effectiveness.pl.