NARZĘDZIE DLA MANAGERÓW

„MAPA ZESPOŁU”

Czy zastanawiałeś się:

 • kto w Twoim zespole jest liderem zmiany i z łatwością odnajduje się w nowych warunkach i okolicznościach?
 • od czego zależy to, że jedni szybko dostarczają rozwiązania a inni skupiają się na analizie problemu?
 • co stoi za tym, że jedni podejmują decyzje w ramach ustalonej strategii działania a inni zawsze działają po swojemu?
 • skąd się bierze to, że niektórzy pracownicy sami się motywują a inni potrzebują codziennego wsparcia?
 • dlaczego z niektórymi osobami rozumiesz się bez słów a współpraca z innymi bywa wyzwaniem?

Odpowiedzią jest konkretny wzorzec zachowania, a jego rozumienie jest mocnym narzędziem wspierającym codzienność managera: trafne decyzje, strategię działania, komunikację.

Ludzie są różni, ale przewidywalnie różni. Zachowania pracowników, w tym w stresie, postawę wobec zmiany, talenty oraz motywacje możemy w bardzo prosty sposób zdiagnozować i na tej podstawie opracować Mapę Zespołu. Te informacje o zespole są potrzebne, by uwzględniając cel i wyzwania, przed którymi stoi firma:

 • przewidzieć efektywność pracowników i decyzje, jakie będą podejmować – w komfortowych warunkach, jak i w sytuacji kryzysowej
 • wiedzieć, kto najszybciej odnajdzie się wobec oczekiwań organizacji i lidera a jakiego wsparcia będą potrzebować pozostałe osoby
 • rozumieć, jakie kompetencje dominują w zespole i są jego zasobem a jakich zespół potrzebuje, by wzmacniać pozycję rynkową
 • strategicznie podejść do podziału zadań, wiedząc, kto się najlepiej sprawdzi w danej roli
 • rozumieć, co zespół łączy a co dzieli i co będzie generować wyzwania we współpracy

Mapa Zespołu to narzędzie, dzięki któremu działasz w oparciu o fakty a nie założenia na temat danej osoby. W strategicznych momentach, kiedy szczególnie liczą się czas i pieniądze, Mapa Zespołu pomoże Ci przewidzieć zachowania pracowników i rozłożyć zasoby ludzkie na miarę rzeczywistych potrzeb.

Metodologia Mapy Zespołu opiera się o wnioski z badania walidacyjnego Analiza Statystyczna DISC D3, przeprowadzonego na międzynarodowej grupie 9 765 osób, z czego 25% to grupa polska.

Przygotowanie Mapy Zespołu:

 • Do przygotowania Mapy Zespołu wykorzystujemy narzędzie diagnostyczne badanie DISC D3 (członkowie zespołu wykonują badanie kompetencji online)

Oto przykład Mapy Zespołu:

Mapa Zespołu i co dalej?

Sesja strategiczna

Omówienie z managerem Mapy Zespołu i klucza do analizy, wniosków, rekomendacja działań/strategii działania w danym kontekście.

Spotkanie online, czas trwania: 4 godz. lub 2 x 2 godz.

Sesja wdrożeniowa

Wsparcie managera we wdrożeniu wniosków z Mapy Zespołu w kontekście wyzwania, z którym się mierzy – konsultacja planowanej strategii działania vs Mapa Zespołu. Liczba sesji to ustalenia z Klientem w zależności od wniosków z sesji i celów, które manager chce osiągnąć.

Spotkanie online, czas trwania: 2 godz.

Chcesz wiedzieć więcej o tym jak wykorzystać Mapę w Twoim zespole? Skontaktuj się z nami: effectiveness@effectiveness.pl.  

Do Twojej dyspozycji oddajemy także badania kompetencji takie jak badanie disc D3, badanie disc oraz wspierające je narzędzia dla menadżerów takie jak ocena 360 stopni, testy rekrutacyjne oraz szkolenie dla zespołów. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o proponowanych rozwiązaniach przeczytaj artykuły o DISC i DISC D3, poznaj typy osobowości DISC a także ich podobieństwa i różnice w artykule DISC vs. DISC D3. A jeśli chcesz skorzystać z możliwości testów kompetencji DISC, zapisz się na certyfikacja DISC. Polecamy również książki Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole autorstwa Anna Sarnacka – Smith.