DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

Style zachowania to:

„D” – Dominujący
(ang. Dominant)
„I” – Wpływowy
(ang. Influencing)
„S” – Stały
(ang. Steady)
„C” – Sumienny
(ang. Compliant)

Ogólna charakterystyka:

Pewny siebie, decyzyjny, skoncentrowany na realizację celu, wielozadaniowy, lubiący wyzwania i konfrontację, doceniający zmiany, niecierpliwy etc.Nastawiony na ludzi, rozmowny, wesoły, kreatywny, emocjonalny, wspierający, mało zorganizowany etcWspierający, lojalny członek zespołu, ufny, dobry słuchacz, wrażliwy, cierpliwy, cichy – ale bystry, opiera się nagłym zmianom – potrzebuje rozumieć sytuacjęPerfekcjonista, realista, wrażliwy, zorganizowany, komunikuje się poprzez fakty, zadaje wiele pytań etc.

Największy lęk:

Bycie wykorzystanym; utrata kontroli nad sytuacjąOdrzucenie przez innychUtrata poczucia bezpieczeństwaKrytyka, brak docenienia

Co go motywuje:

Nowe wyzwania i możliwości, niezależnośćAprobata społeczna, prestiż, uznanie, zaufanie ze strony innychUtrzymanie status quo i niewiele zmian, poczucie bezpieczeństwaDbałość o szczegóły, precyzja, stawianie na jakość

Style zachowania to:

KreatorRealizatorAnalitykKoordynatorStrateg

Ogólna charakterystyka:

generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania. Widzi rozwiązania, których nie zauważają inni. Niechętnie przyjmuje rozwiązania przygotowane „na szybko”. Kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”.jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Sprawdza się w kończeniu i dopracowywaniu projektów. Zazwyczaj nie widzi się w roli przywódcy i niechętnie przyjmuje tę rolę. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”.jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Odnajduje kluczowe elementy danego pomysłu i opracowuje kolejne etapy procesu, dzięki któremu pomysł może zostać zrealizowany. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”.buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Jest wrażliwy wobec otaczających go ludzi i stara się, aby wszystkim się dobrze pracowało. W razie potrzeby potrafi pełnić rolę dominującego przywódcy. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”.poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Cechuje go umiejętność dobrego wysławiania się i decyzyjność. Wpływa na innych dzięki bardzo rozwiniętym umiejętnościom interpersonalnym oraz logicznemu rozumowaniu. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

Potencjalne ograniczenia:

Istnieje prawdopodobieństwo tworzenia nowych pomysłów zamiast koncentrowania się na realizacji bieżących zadań.istnieje prawdopodobieństwo dużej potrzeby otrzymywania jasnych wytycznych co do realizacji zadań, kolejnych kroków, celów, by podtrzymać efektywność.istnieje prawdopodobieństwo zbytniego koncentrowania się na szczegółach projektu i utraty podstawowego celu z oczu.istnieje prawdopodobieństwo, że potrzeby nie będą właściwie wyważone, a priorytety nie będą właściwie ustalone.istnieje prawdopodobieństwo pokładania zbyt wielkich oczekiwań w stosunku do innych lub przeceniania potencjalnych korzyści/rozwiązań.

Góra lodowa jest dobrą analogią do opisania tego, czym są wartości, jak wpływają na styl osobowości. Osobowość i zachowanie to te części góry lodowej, które jesteśmy w stanie zobaczyć (DISC/TEAMS), podczas gdy wartości (VALUES) są ukryte pod powierzchnią, wpływając na nasze decyzje i działania. Test kompetencji VALUES mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

Wartości to:

LojalnośćRównośćNiezależnośćUczciwość

Ogólna charakterystyka:

wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osób, z którymi pracuje, firmy, zasad, na które się zgodził i podejmuje decyzje, kierując się właśnie tą wartością. Uznaje autorytety i koncentruje się na obowiązujących zasadach. Jego celem jest odpowiedzialny styl życia. Jego styl pracy cechuje widoczne zaangażowanie.wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku. Obawia się nierówności i wewnętrznego konfliktu. Jej celem jest wyrażanie siebie i szczęście. Jej styl pracy skupiony jest na byciu akceptowanym przez zespół.osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie. Jej cel to samozadowolenie, a koncentruje się na samorealizacji. Jej styl pracy cechuje wyrażanie siebie.osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów, jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć. Bardzo ważne jest dla niej wspólne dobro i zgoda w grupie. Unika sytuacji, które są niesprawiedliwe lub sprzeczne z jej poczuciem uczciwości. Jej styl pracuje cechuje osobiste zaangażowanie.

Potencjalne ograniczenia:

istnieje prawdopodobieństwo, że ta osoba ograniczy się do jednego stylu myślenia.istnieje prawdopodobieństwo, że ta osoba przestanie być na bieżąco z codziennymi obowiązkami.istnieje prawdopodobieństwo, że ta osoba będzie często znajdować się w skrajnych sytuacjach, w których może tylko albo wygrać, albo przegrać.istnieje prawdopodobieństwo, że ta osoba przeceni swoje możliwości i zasoby.

 

 

Mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki. Wynik badania daje odpowiedź na pytanie: Co mnie motywuje, co daje mi poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robię?

Wewnętrzne motywacje to:

Wewnętrzny spokój (ang. Inner Awareness) Solidarność (ang. Social/Humanitarian)Wpływ (ang. Power/Political)Ekonomia (ang. Economic)Artyzm (ang. Artistic)Wiedza (ang. Knowledge)

Ogólna charakterystyka:

dąży do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości. Wierzy w swoje przekonania tak bardzo, że będzie przekonywać do tego innych. Jest to osoba przywiązana do wartości, które sobie ceni.dąży do poprawy sytuacji innych, swoją wartość widzi w pomocy innym i szczerze się o nich troszczy. Bardzo dużo w takiej osobie empatii. Chętnie poświęca innym swój czas, dzieli się talentami, zasobami, które posiada.odczuwa potrzebę wpływania na innych, zmiany ich zachowań. Kontroluje swój cel i cele innych. Siła i kontrola będą zwykle wyrażać się też w takich formach jak wiedza, ekonomia, regulacje.dąży do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych. Osoba bardzo praktyczna, patrzy w przyszłość, zorientowana na cel. Rzadko w pełni zaspokaja swoje potrzeby – taka osoba wciąż chce czegoś nowego, ma nowe cele.dąży do wyrażania siebie, swojej kreatywności, szukania innowacyjnych rozwiązań. Szuka samospełnienia, wewnętrznej satysfakcji, dostarcza innowacyjne pomysły. Osoba bardzo wrażliwa, uczuciowa. Ma w sobie wiele pozytywnej energii, jeśli jej postrzeganie świata jest pozytywne.dąży do zdobywania wiedzy, poznawania nowych rozwiązań. Czuje zamiłowanie do procesu poznawczego. Z łatwością łączy fakty. Jest mocno zainteresowana rozwiązywaniem konfliktów, lubi zadawać pytania, formułować teorie.

Potencjalne ograniczenia:

może być to osoba mało elastyczna czy skłonna do usłyszenia opinii, przekonań innych. Może chcieć mocno pokazywać, że ma rację. Rzadko zmienia zdanie, nawet jeśli są ku temu racjonalne przesłanki.może za bardzo poświęcać się dla innych i pomagać własnym kosztem. Będzie unikać konfrontacji, jeśli miałoby to zaszkodzić jakiejś relacji. Może mieć problem z asertywną odmową.może łamać zasady, żeby mieć kontrolę. Może mieć silne poczucie wyższości nad innymi. Może nie cenić zasad, procedur autorytetów.nadmierne skupienie się na pracy i na swoich celach. Mocno waży poświęcenie czasu i zasobów vs przyszłe konkretne efekty, które może osiągnąć.usiłuje wpływać na innych przez to artystyczne piękno. Nie docenia praktycznych, logicznych rozwiązań. Postrzega świat przez pryzmat swojego wewnętrznego świata.może mieć trudność z zagadnieniami/problemami, które wymagają szybkich, praktycznych rozwiązań. Może mało uwagi poświęcać osobom, które mają inne spojrzenie na problem, szczególnie osoby o emocjonalnym usposobieniu, które nie przywiązują zbytniej uwagi do faktów. Może się za bardzo koncentrować na wybranym zagadnieniu, kosztem innych, utknąć w szczegółach i odwlekać przejście do działania, następnego etapu realizacji projektu etc.