SZKOLENIE „SIŁA RÓŻNIC W ZESPOLE”

PODNOSZENIE JAKOŚCI WSPÓŁPRACY I ZAANGAŻOWANIA

Zapraszamy do kontaktu (effectiveness@effectiveness.pl), jeśli chcą Państwo poznać szczegóły szkolenia lub są Państwo zainteresowani zaprojektowaniem programu, który uwzględniałby Państwa konkretne potrzeby.

-„Gdzie jest porozumienie, tam jest siła” (dr Sanford Kulkin, PeopleKeys) i tego porozumienia potrzebuje zespół, by realizować wspólny cel; ale porozumienie to nie ślepa zgoda na to, o co ktoś prosi, czy czego oczekuje. Porozumienie to wiara w drugiego człowieka, zwykle różnego ode mnie. I choć może wydawać się to tak oczywiste, to właśnie fakt tego, że jesteśmy różni, generuje wyzwania we współpracy. Jak zatem różnice w zespole przełożyć na jego siłę?

-„Siła różnic w zespole” to lepsze zrozumienie kultury i dynamiki pracy danego zespołu, jego zasobów (talentów), ale i potencjalnych ograniczeń, tego co zespół łączy oraz tego, co go dzieli i jakie to może mieć znaczenie dla jakości pracy zespołu nie tylko w komfortowych warunkach, ale i w kryzysie.

Dzięki diagnozie DISC D3 poznajemy styl zachowania, wartości i motywacje poszczególnych osób: ich mocne strony oraz te aspekty zachowania, które mogą generować „trudne” sytuacje.

-Uczestnicy szkolenia poznają różne style zachowania oraz doświadczają tego, jak się one przejawiają w codziennej współpracy, jaki wpływ mogą wywierać na osoby do nich podobne, a jeszcze bardziej na osoby od nich różne.

-Zespół, prowadzony przez trenera, wspólnie określa, w którym kierunku chce zmierzać i z których obszarów zachowań, wartości szczególnie czerpać, a których zachowań nie będzie nadużywać, by dzięki temu podnieść jakość współpracy skierowanej na realizację celów firmy, zespołu i celów osobistych. W ten sposób wypracowuje kontrakt zasad współpracy i plan konkretnych działań, które każdy w zespole podejmie dla podniesienie jakości współpracy i w ramach odpowiedzialności za wspólny cel.

TUTAJ przykład tego, jak różnica wartości może być wyzwaniem dla pracy zespołu i źródłem konfliktu. 

Wartością szkolenia ” Zarządzanie relacjami. Mój potencjał w zespole” była praca na naszych profilach DISC, dzięki czemu mogliśmy się jeszcze lepiej poznać, doświadczyć tego, co druga strona w relacji może myśleć, odczuwać i czego oczekiwać.

Bogumiła Ślązak - National Commercial Manager w Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy warsztatów „Group Dynamics – czyli jak różnorodność w zespole przekuć na sukces?” zgodnie stwierdzili, że model DISC D3 to narzędzie, które pozwala na usprawnienie pracy zespołu i może być bardzo przydatne w codziennej pracy managerów.

Katarzyna Cyrynger - Head Of Administration w RTB House SA

Nasz zespół managerów docenił czułość narzędzia DISC D3 w diagnozie potencjału poszczególnych osób i całego zespołu. Jesteśmy różni, stąd akceptacja, zrozumienie tej różnorodności jest ważne dla efektywnej pracy zespołu i realizacji wspólnego celu.

Agnieszka Warchoł - HR Manager w BWI Poland Technologies Sp. z o.o.