SZKOLENIE „SIŁA RÓŻNIC W ZESPOLE”

PODNOSZENIE JAKOŚCI WSPÓŁPRACY I ZAANGAŻOWANIA

Zapraszamy do kontaktu (effectiveness@effectiveness.pl), jeśli chcą Państwo poznać szczegóły szkolenia lub są Państwo zainteresowani zaprojektowaniem programu, który uwzględniałby Państwa konkretne potrzeby.

  • „Gdzie jest porozumienie, tam jest siła” (dr Sanford Kulkin, PeopleKeys) i tego porozumienia potrzebuje zespół, by realizować wspólny cel; ale porozumienie to nie ślepa zgoda na to, o co ktoś prosi, czy czego oczekuje. Porozumienie to wiara w drugiego człowieka, zwykle różnego ode mnie. I choć może wydawać się to tak oczywiste, to właśnie fakt tego, że jesteśmy różni, generuje wyzwania we współpracy. Jak zatem różnice w zespole przełożyć na jego siłę?
  • „Siła różnic w zespole” to lepsze zrozumienie kultury i dynamiki pracy danego zespołu, jego zasobów (talentów), ale i potencjalnych ograniczeń, tego co zespół łączy oraz tego, co go dzieli i jakie to może mieć znaczenie dla jakości pracy zespołu nie tylko w komfortowych warunkach, ale i w kryzysie.
  • Dzięki badaniu DISC D3 poznajemy styl zachowania, wartości i motywacje poszczególnych osób: ich mocne strony oraz te aspekty zachowania, które mogą generować „trudne” sytuacje.
  • Uczestnicy szkolenia poznają różne style zachowania oraz doświadczają tego, jak się one przejawiają w codziennej współpracy, jaki wpływ mogą wywierać na osoby do nich podobne, a jeszcze bardziej na osoby od nich różne.
  • Zespół, prowadzony przez trenera, wspólnie określa, w którym kierunku chce zmierzać i z których obszarów zachowań, wartości szczególnie czerpać, a których zachowań nie będzie nadużywać, by dzięki temu podnieść jakość współpracy skierowanej na realizację celów firmy, zespołu i celów osobistych. W ten sposób wypracowuje kontrakt zasad współpracy i plan konkretnych działań, które każdy w zespole podejmie dla podniesienie jakości współpracy i w ramach odpowiedzialności za wspólny cel.

TUTAJ przykład tego, jak różnica wartości może być wyzwaniem dla pracy zespołu i źródłem konfliktu. 

W naszej ofercie znajdziesz także badania kompetencji takie jak badanie disc D3, badanie disc oraz wspierające je narzędzia dla menadżerów takie jak ocena 360 stopni, testy rekrutacyjne, mapa zespołu oraz szkolenia dla menedżerów. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o proponowanych rozwiązaniach przeczytaj artykuły o DISC i DISC D3, poznaj typy osobowości DISC a także ich podobieństwa i różnice w artykule DISC vs. DISC D3. A jeśli chcesz skorzystać z możliwości testów kompetencji DISC, zapisz się na certyfikacja DISC. Polecamy również książki Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole autorstwa Anna Sarnacka – Smith.

Wartością szkolenia ” Zarządzanie relacjami. Mój potencjał w zespole” była praca na naszych profilach DISC, dzięki czemu mogliśmy się jeszcze lepiej poznać, doświadczyć tego, co druga strona w relacji może myśleć, odczuwać i czego oczekiwać.

Bogumiła Ślązak - National Commercial Manager w Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy warsztatów „Group Dynamics – czyli jak różnorodność w zespole przekuć na sukces?” zgodnie stwierdzili, że model DISC D3 to narzędzie, które pozwala na usprawnienie pracy zespołu i może być bardzo przydatne w codziennej pracy managerów.

Katarzyna Cyrynger - Head Of Administration w RTB House SA

Nasz zespół managerów docenił czułość narzędzia DISC D3 w diagnozie potencjału poszczególnych osób i całego zespołu. Jesteśmy różni, stąd akceptacja, zrozumienie tej różnorodności jest ważne dla efektywnej pracy zespołu i realizacji wspólnego celu.

Agnieszka Warchoł - HR Manager w BWI Poland Technologies Sp. z o.o.