WARSZTAT GROUP DYNAMICS

„SIŁA RÓŻNIC W ZESPOLE”


 

Zapraszamy do kontaktu (effectiveness@effectiveness.pl), jeśli chcą Pańswo poznać szczegóły warsztatu lub są Państwo zainteresowani zaprojektowaniem programu, który uwzględniałby Państwa konkretne potrzeby.

GROUP DYNAMICS „SIŁA RÓŻNIC W ZESPOLE” – ZAŁOŻENIA WARSZTATU

 

Kultura i dynamika pracy danego zespołu jest tak unikatowa jak unikatowy jest każdy pracownik w zespole, stąd wykorzystując wyniki badania DISC D3, celem warsztatu jest:

Lepsze zrozumienie przez Uczestników kultury zespołu: potencjału całego zespołu, wartości, motywacji, uwzględniając profile poszczególnych osób, ale i potencjalnych wyzwań we współpracy (np. co może generować „trudne” sytuacje) i wspólne określenie, w którym kierunku zespół chce zmierzać i z których obszarów zachowań, wartości szczególnie czerpać

Poznanie różnych stylów zachowań oraz doświadczenie tego, jak różne style przejawiają się w codziennej współpracy (nabycie umiejętności rozpoznawania stylów zachowań poprzez udział w ćwiczeniach) oraz co osoby o poszczególnych stylach mogą zrobić, aby podnosić swoją efektywność – na poziomie współpracy np. zespołu managerów, współpracy z zespołami czy też klientami

Wypracowanie strategii współpracy – co warto zrobić, na co położyć nacisk, aby wykorzystać potencjał zespołu i jeszcze podnieść jakość współpracy, w tym np. kontrakt zasad współpracy wypracowany przez zespół czy plan konkretnych działań, które każdy podejmie dla podniesienie jakości współpracy.

 

  • Bazą warsztatu jest model DISC D3 i cała merytoryka odnosi się do wniosków z badania kompetencji Uczestników projektu– nie mówimy tylko o teorii a pracujemy nad tym, co się rzeczywiście dzieje w zespole, uwzględniając cele biznesowe, strategiczne, jakie stawia przed sobą organizacja.

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro