Jak prowadzić sesje z zespołem? Szkolenie Train the Trainer 14-15 marca 2023, godz. 9-13 PAKIET Z KARTAMI

1364,10  (1677,84  brutto)

Cena szkolenia obejmuje pakietu kart DISC D3 "Bo ludzie są różni..." W tej konfiguracji narzędzie jest tańsze niż kupowane osobno 🙂

Ludzie są różni, organizacje są różne, stąd nie ma jednej skutecznej strategii tego, aby zespół pracował efektywnie, realizując założone cele. Kluczem do podnoszenia efektywności pracy zespołów jest zrozumienie mocnych stron poszczególnych pracowników, ale również potencjalnych ograniczeń, wpływu, jaki zachowanie każdego z nich wywiera na innych, poziom ich zaangażowania, oraz tego, co może generować trudne sytuacje.

Wiedząc to wszystko, możemy uczyć się korzystać z tego, że ludzie są różni, wypracować takie zasady współpracy, aby każdy w zespole czuł się szanowany i stwarzać takie warunki (ang. work environment), w których pracownicy będą czuli się ważną częścią zespołu, brali odpowiedzialność za swoje działania. Każdy ma bowiem realny wpływ na poziom realizacji wspólnych celów.

Kogo zapraszamy na szkolenie?

Projekt dedykujemy konsultantom DISC D3, którzy chcą samodzielnie prowadzić sesje warsztatowe dla zespołów, wzmocnić umiejętność analizy grupowych wyników, wyciągać wnioski na rzecz podnoszenia efektywności pracy zespołów.

Cele:

  • Wzmocnienie umiejętności interpretacji wyników DISC D3, a w szczególności wnioskowania z poziomu całego zespołu i zależności pomiędzy poszczególnymi warstwami badania, uwzględniając obecne wyzwania, z którymi mierzy się zespół.
  • Wskazanie możliwości wykorzystania wyników badania DISC D3 dla poprawy jakości współpracy zespołu (komunikacja, udzielenie informacji zwrotnej całemu zespołowi, podział zadań w zespole)
  • Poznanie dobrych praktyk prowadzenia warsztatu dla zespołu.

W trakcie szkolenia trener będzie pracować z nowymi kartami DISC D3 „Bo ludzie są różni”, by Uczestnicy mogli doświadczyć możliwości korzystania z narzędzia i wartości, jaką może wnieść do pracy z zespołem.

Informacje organizacyjne:

  1. Czas trwania: 2 x 4 godz.
  2. Forma pracy: online/zoom
  3. Termin: 14-15 marca 2023, godz. 9-13

Prowadzenie:

Zuzanna Mazurek, Senior DISC D3 Consultant, trener EFFECTIVENESS

Kontakt:

Zapisy i pytania organizacyjne:

Julia Góra, Senior Project Leader, jgora@effectiveness.pl, kom. 534 455 903

Pytanie merytoryczne:

Anna Sarnacka-Smith, Master DISC D3 Consultant, asarnacka@effectiveness.pl

Więcej informacji w ofercie (tutaj)