„Siła różnic w zespole”

Jak indywidualne potrzeby i motywacje przekuć na wartość i wspólny cel

Anna Sarnacka – Smith

Co jest największym wyzwaniem w dzisiejszym świecie dla aktywnych zawodowo Polaków? Jak kobiety, a jak mężczyźni odnajdują się w środowisku pracy, czego potrzebują, co ich motywuje? Czy więcej nas łączy, czy dzieli, a które kwestie postrzegamy zupełnie inaczej? Czy duet szef – pracownik mogą żyć w zgodzie? Porozumienie w zespole – czy to możliwe i czy w ogóle to się firmie opłaca? Jak znaleźć złoty środek między potrzebami pracownika, swoim stylem współpracy i możliwościami, które daje firma?

Siła różnic w zespole – książka

Książka Siła różnic w zespole Anny Sarnackiej-Smith analizuje temat budowania zespołów, co się dzieje między ludźmi, z ludźmi i wśród ludzi w miejscu pracy. Wskazuje, co pozytywnie wpływa na efektywność zespołu, co sprzyja efektywnej współpracy i kształtowaniu postawy liderskiej, jak osiągnąć lepsze zrozumienie siebie nawzajem, ale też co prowadzi do frustracji i wypalenia. Autorka książki pokazuje nie tylko, jak pogodzić szefa z pracownikami, ale jak w myśleniu o pracy i swoim życiu czują się kobiety i mężczyźni oraz jak w tej kwestii znaleźć porozumienie i nie tracić życiowego spełnienia. Książka nie jest manifestem przeciwko którejś ze stron, ale próbą znalezienia rozwiązania dobrego dla obu stron. A do tego potrzebne jest lepsze zrozumienie siebie nawzajem.

 Co ważne, książka nie jest zbiorem subiektywnych przemyśleń autorki, lecz bazuje wynikach badania opinii, przeprowadzonego na grupie pracujących kobiet i mężczyzn w Polsce popartych wieloletnim doświadczeniem menedżerskim. Omawia zagadnienia, które respondenci wskazali jako te, które mają dla nich największe znaczenie na drodze do zawodowego, ale i życiowego spełnienia, gdyż praca jest kluczowym czynnikiem wpływającym na nasze poczucie szczęścia (46,5% ankietowanych). Dzięki wynikom tego badania autorka książki nie tylko wskazuje błędne powszechne przekonania na temat budowania zespołów, ale także podejmuje tematy, które – choć wcale do przyjemnych nie należą, bo mowa jest nie tylko o motywacji, komunikacji, zaufaniu, ale i o różnicach w wynagrodzeniu czy przemocy fizycznej i werbalnej w pracy – rzeczywiście mają znaczenie dla budowania efektywnego środowiska pracy.

Anna Sarnacka-Smith daje czytelnikowi trzynaście kluczy do tego, aby powoli otwierać kolejne drzwi w drodze do porozumienia, zaangażowania i efektywnej współpracy. Dzieli się tym, czego na co dzień sama doświadcza, prowadząc zespół, i z czym mierzą się zespoły, z którymi pracuje jako trener i konsultant HR i co ma największe znaczenie. Pokazuje, jaki wpływ na jakość współpracy może mieć płeć, osobowość, ale jeszcze mocniej skupia się na tym, jak zrobić z tego dobry użytek, jak nie pomijać mocnych stron budowania porozumienia, by móc ramię w ramię iść w kierunku wyznaczonych celów. Bo jeśli jest porozumienie, to jest i siła.