CO TO JEST TEAMS?

teams


Co mierzy test kompetencji TEAMS?

Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Celem jest to, aby każdy w zespole robił to, w czym czuje się najbardziej komfortowo, w czym będzie liderem.

Role zespołowe to:

 

 

 

Kreator

Ogólna charakterystyka: generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania. Widzi rozwiązania, których nie zauważają inni. Niechętnie przyjmuje rozwiązania przygotowane „na szybko”. Kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”.

Potencjalne ograniczenia: istnieje prawdopodobieństwo tworzenia nowych pomysłów zamiast koncentrowania się na realizacji bieżących zadań.

 

Realizator 

Ogólna charakterystyka: jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Sprawdza się w kończeniu i dopracowywaniu projektów. Zazwyczaj nie widzi się w roli przywódcy i niechętnie przyjmuje tę rolę. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”.

Potencjalne ograniczenia: istnieje prawdopodobieństwo dużej potrzeby otrzymywania jasnych wytycznych co do realizacji zadań, kolejnych kroków, celów, by podtrzymać efektywność.

 

Analityk

Ogólna charakterystyka: jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Odnajduje kluczowe elementy danego pomysłu i opracowuje kolejne etapy procesu, dzięki któremu pomysł może zostać zrealizowany. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”.

Potencjalne ograniczenia: istnieje prawdopodobieństwo zbytniego koncentrowania się na szczegółach projektu i utraty podstawowego celu z oczu.

 

Koordynator

Ogólna charakterystyka: buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Jest wrażliwy wobec otaczających go ludzi i stara się, aby wszystkim się dobrze pracowało. W razie potrzeby potrafi pełnić rolę dominującego przywódcy. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”.

Potencjalne ograniczenia: istnieje prawdopodobieństwo, że potrzeby nie będą właściwie wyważone, a priorytety nie będą właściwie ustalone.

 

Strateg

Ogólna charakterystyka: poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Cechuje go umiejętność dobrego wysławiania się i decyzyjność. Wpływa na innych dzięki bardzo rozwiniętym umiejętnościom interpersonalnym oraz logicznemu rozumowaniu. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

Potencjalne ograniczenia: istnieje prawdopodobieństwo pokładania zbyt wielkich oczekiwań w stosunku do innych lub przeceniania potencjalnych korzyści/rozwiązań.

 

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, leadership


Badanie TEAMS jest częścią badania D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI), które jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy: DISC (style zachowania), TEAMS (role zespołowe), VALUES (wartości) i BAI (wewnętrzne motywacje).

 

 

Sprawdź test kompetencji TEAMS ⇒

 

Pobierz przykładowy raport z testu kompetencji TEAMS⇒


Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro