Podnoszenie jakości współpracy w zespole

Współpraca w zespole

Czy jakość współpracy w zespole da się zmierzyć? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie, ale wyniki, zaangażowanie i satysfakcja mówią same za siebie. Co w takim razie wpływa na to, że członkowie zespołu mają poczucie przynależności, zaufanie do organizacji, chcą brać na siebie odpowiedzialność i razem iść w stronę wspólnego celu?

Rozwój współpracy w zespole

Zanim przejdziemy chociaż o krok dalej, przyjrzyjmy się, co to jest współpraca w zespole. Definicja mówi o wspólnej pracy na rzecz osoby lub instytucji, mówi też o efektywnym funkcjonowaniu różnych działów w ramach tej samej organizacji.

Jest wiele teorii na temat pracy zespołowej i tego, jak zarządzać członkami zespołu, żeby cały zespół pracował jak dobrze naoliwiona maszyna. Są liderzy zespołów, którzy mają intuicję i wiedzą co zadziała. Wielu jednak patrzy przez pryzmat swoich doświadczeń i potrzeb i dopiero stopniowo uczy się, jak działać w pracy i budować efektywny zespół.

Na czym polega współpraca w zespole

Warto zadać sobie pytanie na czym polega współpraca w zespole. Składa się na nią wiele rzeczy. Nie obędzie się jednak bez umiejętności komunikacyjnych. Efektywna komunikacja z innymi pracownikami, to nie tylko potrzebne informacje, żeby wykonać zadania, ale również dzielenie się swoimi pomysłami i wymiana doświadczeń oraz otwartość na informację zwrotną.

Na efektywną współpracę składa się również umiejętność pracy z różnymi ludźmi lub zespołami, osiąganie kompromisów, budowanie porozumienia przy podejmowaniu decyzji oraz poczucie odpowiedzialności za osiągnięcie wspólnego celu. To wszystko przy jednoczesnym poszanowaniu i docenieniu tego, co każdy do zespołu wnosi.

Co daje współpraca w grupie

Nie zaskakuje więc, że członkowie zespołu, którzy dobrze współpracują, dbają o terminową realizację zadań lub zakończenie projektu. Siłą napędową takiego zespołu jest wzajemne zaufanie i wiara we wspólny sukces, chęć współpracy w danej dziedzinie i pozytywny wpływ na pozostałych członków zespołu oraz otoczenie firmy – takie jak klienci, partnerzy biznesowi, współpracownicy, jak również potencjalni pracownicy, inwestorzy i szeroko rozumiana opinia publiczna. Jego członkowie chcą się rozwijać i dawać wartość firmie. Każde przedsięwzięcie, udział w projekcie, nawet spotkania przebiegają w atmosferze współpracy.

Co jeśli członkowie zespołu nie współpracują ze sobą

Brak wspólnej pracy w grupie przekłada się na słabsze efekty. W przypadku takiego zespołu możemy spodziewać się mniejszej innowacyjności, chęci szukania wspólnych rozwiązań, jak również mniej efektywnego zarządzania projektami lub realizowania zadań. Prędzej czy później pojawi się również brak zaangażowania. Pracownicy zaczną dbać tylko o swoją pracę i swoje zadani. Zaczną też unikać odpowiedzialności i przestaną w pełni identyfikować się z zespołem czy organizacją.

Finalnie ucierpi projekt, przedsięwzięcie, klient. Po co więc ryzykować, kiedy możemy wspierać i dbać o to, żeby członkom zespołu współpracowało się łatwiej i łatwiej budowało pozytywne doświadczenie.

Jak to jest z pracą zespołową między członkami zespołu?

Współpraca zespołowa nie jest łatwa. Wymaga od lidera i członków zespołu umiejętności angażowania całej grupy i każdego pracownika z osobna. Wymaga również świadomości tego jak się komunikujemy i działamy, jakie role zespołowe najchętniej przyjmujemy, co stoi za naszymi decyzjami, czy co nas motywuje. Rzadko zdarza się ktoś, kto siebie kompletnie nie zna, ale jednak nie ze wszystkiego zdajemy sobie sprawę. Jeśli dodamy do tego perspektywę każdego pracownika lub członka zespołu, sprawa robi się skomplikowana.

Jak wesprzeć w pracy w grupie?

Co w takim razie zrobić, żeby współpraca w grupie była łatwiejsza? Warto zaproponować pracownikom, żeby lepiej się poznali w swoim zespole, mieli szansę dowiedzieć się więcej o sobie samych i o osobach, z którymi pracują na co dzień. Doświadczyć wyzwań w pracy zespołowej i współpracy w bezpiecznych warunkach, czyli na warsztatach, gdzie zadania i ćwiczenia, choć nie są prawdziwą pracą, są doskonałym przykładem, jak faktycznie współpracuje zespół.

Wyzwania w pracy w zespole

Ile razy zdarza się tak, że spotykamy się, rozmawiamy na forum grupy albo indywidualnie i jesteśmy przekonani, że druga strona w pełni podziela naszą perspektywę, czuje odpowiedzialność za nowy projekt lub po prostu przyjęła do wiadomości i realizuje to, o co poprosiliśmy? Dopiero później okazuje się, że „rzeczy się nie dzieją”, członkom zespołu nawet nie przeszło przez myśl, że to dla nas ważne albo pilne, albo, że bez ich pracy nic nie osiągniemy jako zespół.

Takie doświadczenie nie jest obce żadnemu managerowi czy zespołowi. Ważne jednak, żeby zdarzało się jak najrzadziej, zwłaszcza jeśli stoimy w obliczu ważnego projektu czy zadania, a zaangażowanie i praca zespołowa może zaważyć na wynikach działu lub całej firmy.

Efektywna komunikacja i współpraca zespołowa

Kluczem do sukcesu jest efektywna komunikacja w zespole. Umiejętność mówienia, ale też umiejętność słuchania. Praca zespołowa się nie zadzieje, jeśli będziemy zakładać, że każdy członek zespołu jest taki, jak ja lub ma identyczne potrzeby np. co do wyjaśnienia zadań, informacji, które są mu niezbędne, czy komunikowania szczegółów. Jednym będzie ich za mało, innym wystarczy tylko wskazać cel, żeby zrealizowali cały projekt. Jeśli wiemy z kim mamy do czynienia, a to pokaże nam badanie DISC D3, nauczymy się trafnie komunikować i zarządzać zespołem.

Współpraca jako podstawa relacji w zespole

Niezależnie od stanowiska każdy pracownik jest częścią zespołu, czyli firmy. Tak samo jest w zespole w ramach organizacji: manager to członek zespołu, którym zarządza. Ma tylko inną rolę, specyfikę zadań, czy odpowiedzialność. W ramach tej grupy każdy ma swoją pracę i każdy powinien robić ją jak najlepiej. Jednocześnie bez pracy w grupie nie da się być efektywnym – czy to w ramach projektu, czy globalnie.

Współpraca też wynosi zespół na inny poziom relacji. Zespołowi wówczas łatwiej jest uniknąć konfliktu lub wyjść z niego zwycięską ręką. Łatwiej jest też rozmawiać o trudnych tematach. Takie zaplecze jest szczególnie cenne w czasach, kiedy jest dużo niewiadomych i potrzebne są dobre relacje z członkami zespołu.

Szkolenie efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Realia pracy w zespole czasem warto przenieść do sali warsztatowej. Zespół może wówczas dowiedzieć się o sobie więcej niż w codziennej pracy.

Podczas szkolenia zapraszamy uczestników do przyglądania się sobie i obserwowania innych. Uczymy się różnic, jak wpływają na nas, jak możemy się uzupełniać, co jest naszą mocną stroną jako zespołu i jak możemy to wykorzystać w prawdziwej pracy.

Wiedza ta będzie procentowała, kiedy będziemy razem pracować nad wspólnym projektem. Przyda się tym bardziej, jeśli przy danym projekcie zrobi się trudno, będzie więcej pracy albo na przykład pojawią się nowe wymagania ze strony klienta.

Wiedza wyniesiona z warsztatów pozwoli też na zapobieganie konfliktom, które nie są konstruktywne, a niszczące. Pomoże przygotować się lepiej do projektu, który stawia przed nami wiele wyzwań i lepiej zrozumieć pracowników.

Jak zadbać o jakość pracy zespołowej i wkład indywidualnych członków zespołu?

Zespół konstytuuje się przez jakiś czas. Oznacza to, że żeby poznać naszych pracowników i żeby oni nauczyli się ze sobą współpracować w pracy możemy długo czekać. Możemy eksperymentować i uczyć się kosztem wyników lub czasem nawet za cenę reputacji wewnątrz firmy lub na zewnątrz, jeśli ktoś pracuje dla zewnętrznego klienta.

W pracy nie zawsze jest przestrzeń do działania metodą prób i błędów. Jeśli znamy własny profil behawioralny, jego mocne strony, potencjał, jak również ograniczenia. Jeśli wiemy, jakie profile mają członkowie zespołu, współpraca zespołowa staje się łatwiejsza. Każdy czuje się wysłuchany, doceniony, chętniej się wypowiada, dzieli się doświadczeniem, przemyśleniami, szuka wspólnego rozwiązania, ale potrafi też bronić swojego stanowiska.

Współpraca w zespole scenariusz zajęć

Podczas warsztatów dzielimy się praktyczną wiedzą zbieraną przez lata pracy z zespołami z różnych branż i sektorów. Dzielimy się doświadczeniem wspierania liderów i managerów we współpracy z ich zespołami.

Zespół, który uczestniczył w warsztatach trafniej odpowiada na potrzeby innych, skuteczniej się komunikuje, lepiej rozumie różne perspektywy w firmie lub pracy nad projektem.

Ćwiczenia dobrane do potrzeb i celów grupy powodują, że zespół może nie tylko lepiej się poznać i przełożyć nową wiedzę na prawdziwe zadania w pracy, ale też ustalić to, jak chcą współpracować, na co powinni być uważni lub gdzie się wspierać i uzupełniać.

Najważniejsze, to zrozumieć

Jeśli w Twojej firmie czasem trudno jest Wam znaleźć wspólny język albo zasadniczo się zgadzacie, ale pracownicy nie czują się zaangażowani lub ich praca i współpraca mogłaby być bardziej efektywna, zacznij od zrozumienia swojego profilu DISC D3 i sprawdź, jakie profile mają osoby, z którymi pracujesz na co dzień.

Zrozumienie różnych perspektyw pomaga wyjść naprzeciw drugiej osobie lub lepiej korzystać z własnego potencjału. Sposób uzyskania wyniku jest prosty – służy do tego specjalne oprogramowanie, a badanie wykonuje się poprzez wypełnienie formularza online.

Rozwój współpracy a motywacja i wyniki

Kiedy oceniamy efekty pracy ogólnie lub wyniki zarządzania projektami bierzemy pod uwagę wiele aspektów. Jednym z nich jest ocena wystawiona przez sam zespół. Jego doświadczeń, samopoczucia w danej roli i w zespole, jak również poziom motywacji do podjęcia kolejnych, podobnych wyzwań.

Podniesienie jakości współpracy, dzięki lepszemu zrozumieniu siebie nawzajem, swoich mocnych stron i potencjału, jak również obszarów, gdzie możemy się uzupełniać, przekłada się na większą satysfakcję z pracy i motywację do dalszego działania pracowników. W konsekwencji wpływa na większe poczucie współodpowiedzialności i lepsze wyniki. A czy nie o to właśnie nam wszystkim chodzi?

Jeśli masz jakieś pytanie, zapraszamy do kontaktu! Odezwiemy się w przeciągu 48h w dni robocze.