PERFORMANCEKEYS® – DIAGNOZA STANU ORGANIZACJI

Narzędzie badawcze (ankieta online) do wykorzystania w ramach audytu organizacji; jest to badanie postaw, motywacji, kultury organizacyjnej, wartości, obejmujące takie obszary, jak:

 • Osobista odpowiedzialność za cele organizacji
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Zrozumienie oczekiwań na danych stanowisku
 • Poczucie docenienia i wsparcia
 • Skuteczność w realizowaniu misji organizacji
 • Jakość pracy/obsługi klienta
 • Jakość wsparcia udzielanego klientom/współpracownikom
 • Całkowity poziom satysfakcji z pracy

Wyniki badania dają kluczowe informacje o organizacji i są postawą do zdefiniowania spójnej strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej: mocne strony, czynniki decydujące o konkurencyjności, oraz kierunek działań komunikacyjnych.

 

Korzyści dla firmy:

 

 • Baza  do opracowania spójnej strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, uwzględniającej rzeczywiste atuty firmy oraz rekomendacja obszarów do rozwoju
 • Informacja zwrotna o tym, jak nową strategię, działania PR zakomunikować do pracowników, aby pozyskać zaangażowanie zespołu w  realizację działań komunikacyjnych (naturalni ambasadorzy firmy).
 • Kierunek dla zaprojektowania takich działań PR, które będą spójne z kulturą organizacji, wartościami, misją i wizją.
 • Rekomendacja działań  do pracowników, które przełożą się na ich większą identyfikację z celami firmy.
 • Możliwość ewaluacji wyników (powtórzenie badania, badanie satysfakcji etc.)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Polska:

EFFECTIVENESS Sp. z o.o.
Rodziny Połanieckich 27/81
01-924 Warszawa
tel. +48 22 835 47 80, +48 602 336 665,
+48 506 166 889
effectiveness@effectiveness.pl

Stany Zjednoczone:

EFFECTIVENESS LLC
8392 Tod Ave, Suite B
Boardman, OH 44512, USA
tel. +1 330 565 8181
effectiveness@effectiveness.pl

Skontaktuj się z nami

4 + 1 =