ROZWIĄZANIA DLA MARKETINGU I PR

Rozwiązania EFFECTIVENESS mają swoje zastosowanie w takich obszarach, jak:

 

  • STRATEGIA KOMUNIKACJI (wewnętrznej i zewnętrznej) – diagnoza „stanu zdrowia” organizacji, określenie mocnych stron, budujących konkurencyjność , punkt wyjścia dla opracowania spójnej komunikacji, uwzględniającej potrzeby grupy docelowej
  • CHANGE MANAGEMENT – zarządzanie zmianą (ewaluacja potencjału firmy,  określenie mocnych stron, budowa spójnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, informacja zwrotna o tym, jak sformułować przekaz do grupy docelowej, spójny z jej oczekiwaniami)
  • EMPLOYER BRANDING – określenie kierunku działań, które zapewnią zaangażowanie pracowników, będą spójne z wizją, misją firmy, wyłonią naturalnych ambasadorów
  • KOMUNIKACJA KONSUMENCKA wg modelu DISC – zdefiniowanie stylu komunikacji  grupy docelowej, tych kluczowych przekazów, które zdecydują o przywiązaniu do produktu
  • SZKOLENIA MEDIALNE/WYSTĄPIENIA BIZNESOWE – diagnoza stylu komunikacji, mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz
  • SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE/TEAMBUILDING w oparciu o model DISC
  • BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ