Dla firm

OCENA 360 STOPNI

360 Indicator (ocena pracowników 360 stopni) to anonimowa diagnoza online poziomu kompetencji pracowników w wybranych obszarach tak w postrzeganiu przez otoczenie (przełożonego, współpracowników), jak i osobę, której dotyczy badanie.

CYKL SZKOLEŃ „EVEREST LIDERA”

ROZWÓJ KOMPETENCJI MANAGERSKICH – NA CO DZIEŃ I W KRYZYSIE.
Ludzie są różni, organizacje są różne i mierzą się z różnymi wyzwaniami, stąd nie ma jednej skutecznej strategii zarządzania.

SZKOLENIE „SIŁA RÓŻNIC W ZESPOLE”

Uczestnicy szkolenia poznają różne style zachowania oraz doświadczają tego, jak się one przejawiają w codziennej współpracy, jaki wpływ mogą wywierać na osoby do nich podobne, a jeszcze bardziej na osoby od nich różne.

NARZĘDZIE DLA MANAGERÓW „MAPA ZESPOŁU”

Mapa Zespołu to narzędzie, dzięki któremu działasz w oparciu o fakty a nie założenia na temat danej osoby. W strategicznych momentach, kiedy szczególnie liczą się czas i pieniądze, Mapa Zespołu pomoże Ci przewidzieć zachowania pracowników i rozłożyć zasoby ludzkie na miarę rzeczywistych potrzeb.