CZYM DISC D3 RÓŻNI SIĘ OD DISC?

Czym DISC D3 różni się od DISC?

 

Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji DISC D3 bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (typy osobowości DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe TEAMS, wartości VALUES, wewnętrzne motywacje BAI).

Dzięki badaniu DISC D3 wiemy, dlaczego na przykład 2 osoby o bardzo podobnym czy wręcz identycznym profilu DISC, podejmują inne decyzje, co innego wpływa na poziom ich długofalowego zaangażowania, w innym stylu prowadzą zespoły czy wykazują inny poziom skuteczności w sprzedaży itd.

WIĘCEJ INFORMACJI PONIŻEJ FORMULARZA

 

Model osobowości DISC

CHCESZ SZYBKO UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE O RÓŻNICE MIĘDZY
DISC A DISC D3? ZOSTAW PYTANIE, A NASZ KONSULTANT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

Test kompetencji DISCTest kompetencji DISC D3
Diagnoza zachowań obserwowalnych vs nieobserwowalnychTak - Bada zachowania, które mniej lub bardziej możemy zaobserwować m.in. styl komunikacji, naturalna reakcja na stres, wg jakiego klucza dana osoba dobiera argumenty w rozmowie.Tak - Bada zachowania, które mniej lub bardziej da się zaobserwować i to co jest trudne do zaobserwowania a co znacząco wpływa na to, jak dana osoba współpracuje czy jaką wykazuje efektywność tzn. preferowane role w zespole, wartości, które stoją za podejmowaniem decyzji, wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wynik.
Motywacje zachowańTak - odpowiada na pytanie: Jak się zachowujemy?Tak – odpowiada nie tylko na pytanie, jak się zachowujemy, ale również z czego wynikają konkretne zachowania.
Wskazanie, dlaczego dwie osoby o identycznym stylu zachowania podejmują zupełnie inne decyzjeNieTak - Wskaże konkretnie, dlaczego dwie osoby o identycznym stylu zachowania DISC podejmują inne decyzje, co innego wpływa na poziom ich długofalowego zaangażowania, w innym stylu prowadzą zespoły, czy wykazują inny poziom skuteczności w sprzedaży itd.
Liczba określonych kombinacji profiliOkreśla 40 kombinacji stylów zachowania.Określa 1440 kombinacji stylów zachowania (ta liczba nie ma wpływu na trudności w interpretacji wyniku).
Diagnoza stylu komunikacji w zespoleTakTak
Zastosowanie w rekrutacjiMożliwy – ale jedynie na poziomie obserwowalnych zachowań m.in. na poziomie komunikacjiRekomendowany – nie tylko na poziomie obserwowalnych zachowań, ale również tych, które trudno zaobserwować, czyli wartości, wewnętrznych motywacji czy preferowanych ról w zespole.
Komunikacja zmianyMożliwy – na poziomie stylu komunikacjiRekomendowany – nie tylko na poziomie stylu komunikacji, ale również na poziomie tego, co i dlaczego zakomunikować do poszczególnych osób.
Rozwój kompetencji liderskichMożliwy – na poziomie rozwoju stylu komunikacjiRekomendowany – nie tylko na poziomie rozwijania stylu komunikacji, ale dodatkowo innych kompetencji liderskich jak np. nagradzanie, delegowanie, kierowanie, kreowanie, dbałość o standardy, relacyjność, wsparcie, rozwój kompetencji pracowników.
Planowanie ścieżki karieryMożliwy – na poziomie rozwoju stylu komunikacjiRekomendowany – nie tylko na poziomie rozwoju stylu komunikacji, ale również preferowanych ról w zespole, wartości czy wewnętrznych motywacji.
Diagnoza i rozwiązywanie trudnych sytuacjiMożliwy – na poziomie stylu komunikacjiRekomendowany – na poziomie komunikacji i dodatkowo na poziomie różnicy wartości czy motywacji, bo wiemy, że najczęściej te elementy są źródłem trudnych sytuacji
Wskazanie spadku zaangażowaniaMożliwyRekomendowany - test kompetencji DISC D3 prócz tego, że wskaże spadek zaangażowania, da również informację, dlaczego tak się dzieje.
Diagnoza źródła konfliktów w zespoleMożliwy – jeśli to nieporozumienie bierze się z różnicy na poziomie komunikacjiRekomendowany – na poziomie komunikacji a dodatkowo na poziomie różnicy wartości czy wewnętrznych motywacji.
Narzędzie dla szefów we wspieraniu poszczególnych osób w zespoleMożliwy – na poziomie stylu komunikacjiRekomendowany – nie tylko na poziomie komunikacji a dodatkowo na poziomie stylów myślenia o pracy w zespole, wartości czy wewnętrznych motywacji.

Narzędzie dla szefów, w planowaniu ścieżki kariery pracownikówMożliwy – na poziomie stylu komunikacjiRekomendowany – nie tylko na poziomie komunikacji, ale również na poziomie tego, w którym kierunku iść i czego dana osoba będzie potrzebować, by realizować swoje cele.
Wskazanie, dlaczego jedna z dwóch osób o takim samym stylu zachowania DISC na takim samym stanowisku jest zmotywowana do pracy a druga nieNieTak - Wskaże, z czego wynika spadek zaangażowania wśród osób, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się takie same, i które pracują na tym samym stanowisku. Za tym stoją wewnętrzne motywacje, role zespołowe czy wartości.

Korzystając z jeszcze innej metafory, DISC, czyli mniej lub bardziej obserwowalne zachowania, to są jak ślady na piasku; te ślady na piasku dają pewne informacje o tym, kto je zostawił, ale by naprawdę poznać jego właściciela, potrzebujemy przyjrzeć się mu dokładniej, zobaczyć go takim, jakim jest naprawdę a nie tylko przez pryzmat tego, jakie „ślady” może zostawiać – co jest możliwe z badaniem DISC D3.

– Pracując z badaniem DISC D3, nie mam mowy o etykietowaniu, która jest dość częstym zjawiskiem, kiedy korzystamy z podstawowego narzędzia DISC. Pracując tylko z DISC, możemy słyszeć (na rynku korzysta się z różnego nazewnictwa, stąd poniżej wskazujemy kilka określeń):

Etykieta: Osoba o stylu D (dominująca/czerwona, skoncentrowana na celu), nie będzie się skupiać na człowieku, nie będzie empatyczna.

Z DISC D3 wiemy, że na przykład dwaj dominujący szefowie (styl D w DISC) będą inaczej zarządzać zespołami. Ten, u którego silną motywacją będzie Solidarność, będzie bardzo empatyczny, nastawiony na wsparcie, choć jego dominujący, często dyrektywny styl komunikacji nie będzie tego zdradzać i zespół może tego o swoim szefie nie wiedzieć. A inny manager o silnym stylu D, u którego najsilniejszą motywacją jest Ekonomia, a Solidarność jest na dużo niższym poziomie, rzeczywiście może nie być empatyczny i o celach będzie nie tylko mówić, ale i o nich myśleć przez pryzmat jedynie mierzalnych wskaźników.

Etykieta: Osoba o stylu CS (kombinacja sumienności i stałości, kolor niebiesko-zielony, często perfekcjonista) nie myśli przez pryzmat rozwiązań, a skupia się zbyt mocno na procesie realizacji.

Z DISC D3 wiemy, że dwie osoby o stylu CS mogą się sprawdzać w zupełnie innych zadaniach. Ich profil może się różnić tym, jakie role preferują pełnić w zespole. Mocną stroną osoby o stylu CS i silnej roli Realizatora będzie właśnie realizacja kolejnych kroków wyznaczonych przez lidera czy zespół. Inna osoba o podobnej kombinacji stylów DISC, ale z odmienną silną rolą zespołową – Strateg, wcale nie będzie z zaangażowaniem realizować kolejnych kroków w procesie. Jej mocną stroną będzie dostarczanie rozwiązań, myślenie perspektywiczne, a poprowadzenie procesu odda innym. To co będzie łączyć te osoby, to m.in. komunikacja stylu typowym dla CS: fakty, szczegóły, potencjalne ryzyka.

Podsumowując, DISC D3 względem DISC jest dużo bardziej czułym narzędziem. Nasze badanie DISC to 40 różnych profili i 1440 w DISC D3. Taka różnorodność profili to gwarancja tego, że w badaniu nikogo nie etykietujemy, a jednocześnie cały model DISC D3 nie jest skomplikowany w analizie. Nasi Klienci, szczególnie osoby, które ukończyły certyfikację DISC D3, z łatwością poruszają się w informacjach, które niesie, poznając wcześniej klucz to interpretacji wyników i strategię wnioskowania.

KORZYŚCI Z DISC D3 VS. DISC

– pozyskanie informacji, tak ważnych dla szefów zespołów, o tym, jak wspierać poszczególne osoby w zespole, podobne do siebie z poziomu stylów zachowań DISC, a jednocześnie tak różne, kiedy spojrzymy na ich style myślenia o pracy w zespole, wartości czy wewnętrzne motywacje

– świadomość tego, czego nie tylko na poziomie codziennej komunikacji, ale w długofalowej perspektywie potrzebują poszczególne osoby w zespole, by nie spadał ich poziom zaangażowania

– lepsze rozumienie tego, co będzie „zapalnikiem” dla trudnych sytuacji w zespole; warto bowiem pamiętać, że to nie styl komunikacji a różnica wartości czy motywacji jest największym wyzwaniem dla pracy zespołowej; dzięki rozumieniu kultury zespołu, jesteśmy w stanie, w tym sami managerowie czy pracownicy działów HR, wspierać zespoły w czerpaniu siły z różnic w zespole

– pozyskanie informacji o tym, jak bardzo dane osoby (DISC D3 jako test rekrutacyjny przeszło badanie walidacyjne) wpiszą się w kulturę organizacji, zespołu, profil osobowościowy lidera; warto bowiem pamiętać, że na efektywność pracownika i jakość współpracy z nim wpływają nie tylko jego kompetencje, ale również środowisko, w którym pracuje. To jak bardzo dana osoba odnajdzie się w danym miejscu pracy, jesteśmy w stanie przewidzieć z DISC D3.

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIE DISC D3 VS. DISC

DISC D3DISC
rekrutacjakomunikacja
komunikacja 
komunikacja zmiany 
rozwój kompetencji liderskich 
diagnoza obszarów rozwoju kompetencji 
planowanie ścieżki kariery 
diagnoza i rozwiązywanie trudnych sytuacji 

W naszej ofercie znajdziesz także badanie disc d3, jego wcześniejszą wersję badanie disc oraz wspierające je narzędzia dla menadżerów takie jak testy rekrutacyjne, mapa zespołu oraz szkolenia dla menedżerów i szkolenie dla zespołów. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o proponowanych rozwiązaniach przeczytaj artykuły o DISC i DISC D3. Polecamy również książki Everest Lidera oraz Siła różnic w zespole autorstwa Anna Sarnacka – Smith.