CO TO JEST VALUES?

values


Co mierzy test kompetencji VALUES?

Góra lodowa jest dobrą analogią do opisania tego, czym są wartości, jak wpływają na styl osobowości. Osobowość i zachowanie to te części góry lodowej, które jesteśmy w stanie zobaczyć (DISC/TEAMS), podczas gdy wartości (VALUES) są ukryte pod powierzchnią, wpływając na nasze decyzje i działania.

Test kompetencji VALUES mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

Cztery wartości to:

 

Wartośći (1)

Lojalność

Ogólna charakterystyka: wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osób, z którymi pracuje, firmy, zasad, na które sie zgodził i podejmuje decyzje, kierując się właśnie tą wartością. Uznaje autorytety i koncentruje się na obowiązujących zasadach. Jego celem jest odpowiedzialny styl życia. Jego styl pracy cechuje widoczne zaangażowanie.

Potencjalne ograniczenia: istnieje prawdopodobieństwo, że ta osoba ograniczy się do jednego stylu myślenia.

 

Równość

Ogólna charakterystyka: wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku. Obawia się nierówności i wewnętrznego konfliktu. Jej celem jest wyrażanie siebie i szczęście. Jej styl pracy skupiony jest na byciu akceptowanym przez zespół.

Potencjalne ograniczenia: istnieje prawdopodobieństwo, że ta osoba przestanie być na bieżąco z codziennymi obowiązkami.

 

Niezależność

Ogólna charakterystyka: osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie. Jej cel to samozadowolenie, a koncentruje się na samorealizacji. Jej styl pracy cechuje wyrażanie siebie.

Potencjalne ograniczenia: istnieje prawdopodobieństwo, że ta osoba będzie często znajdować się w skrajnych sytuacjach, w których może tylko albo wygrać, albo przegrać.

 

Uczciwość 

Ogólna charakterystyka: osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów, jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć. Bardzo ważne jest dla niej wspólne dobro i zgoda w grupie. Unika sytuacji, które są niesprawiedliwe lub sprzeczne z jej poczuciem uczciwości. Jej styl pracuje cechuje osobiste zaangażowanie.

Potencjalne ograniczenia: istnieje prawdopodobieństwo, że ta osoba przeceni swoje możliwości i zasoby.

 

WAŻNE: Nie ma złych wartości.

Widząc wynik, możemy lepiej rozumieć podejście do pracy, styl komunikacji, sposób współpracy z innymi osoby poddanej badaniu, co się dla niej w tym momencie liczy w życiu oraz czego może potrzebować, aby być bardziej aktywną, zaangażowaną.

 

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, leadership


Badanie VALUES jest częścią badania D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI), które jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy: DISC (style zachowania), TEAMS (role zespołowe), VALUES (wartości) i BAI (wewnętrzne motywacje).

 

 

Pobierz przykładowy raport z testu kompetencji VALUES⇒


Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro