CO TO JEST DISC?

disc

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

 • D – Dominant (Dominujący)
 • I – Influencing (Wpływowy)
 • S – Steady (Stały)
 • C – Compliance (Sumienny).

 

Poniżej charakterystyka i mity dotyczące stylów zachowania DISC⇒

 • Styl zachowania „D” – Dominujący (ang. Dominant)

Ogólna charakterystyka: Pewny siebie, decyzyjny, skoncentrowany na realizację celu, wielozadaniowy, lubiący wyzwania i konfrontację, doceniający zmiany, niecierpliwy etc.

Największy lęk: Bycie wykorzystanym; utrata kontroli nad sytuacją

Co motywuje? Nowe wyzwania i możliwości, niezależność

TUTAJ dowiesz się, jakie wartości wnosi styl „D” do zespołu, jak się z nim komunikować i jakie są jego obszary do rozwoju.

 

 • Styl zachowania „I”  – Wpływowy (ang. Influencing)

Ogólna charakterystyka: Nastawiony na ludzi, rozmowny, wesoły, kreatywny, emocjonalny, wspierający, mało zorganizowany etc.

Największy lęk: Odrzucenie przez innych

Co motywuje? Aprobata społeczna, prestiż, uznanie, zaufanie ze strony innych

TUTAJ dowiesz się, jakie wartości wnosi styl „I” do zespołu, jak się z nim komunikować i jakie są jego obszary do rozwoju.

 

 • Styl zachowania „S”  – Stały (ang. Steady)

Ogólna charakterystyka: Wspierający, lojalny członek zespołu, ufny, dobry słuchacz, wrażliwy, cierpliwy, cichy – ale bystry, opiera się nagłym zmianom – potrzebuje rozumieć sytuację

Największy lęk: Utrata poczucia bezpieczeństwa

Co motywuje? Utrzymanie status quo i niewiele zmian, poczucie bezpieczeństwa

TUTAJ dowiesz się, jakie wartości wnosi styl „S” do zespołu, jak się z nim komunikować i jakie są jego obszary do rozwoju.

 

 • Styl zachowania „C”  – Sumienny (ang. Compliant)

Ogólna charakterystyka: Perfekcjonista, realista, wrażliwy, zorganizowany, komunikuje się poprzez fakty, zadaje wiele pytań etc.

Największy lęk: Krytyka, brak docenienia

Co motywuje? Dbałość o szczegóły, precyzja, stawianie na jakość

TUTAJ dowiesz się,  jakie wartości wnosi styl „C” do zespołu, jak się z nim komunikować i jakie są jego obszary do rozwoju.

Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne. Ludzie są kluczem do wszystkiego. Odpowiedni pracownicy na odpowiednich stanowiskach to jest to, co dzieli sukces od porażki. Zrozumienie ludzkich zachowań to klucz do zatrudnienia najlepszych pracowników, a następnie zarządzanie nimi tak, aby byli zmotywowani do pracy, rozumieli rolę, jaką pełnią w zespole i cel, jaki mają osiągnąć.

Poznaj mity dotyczące stylów zachowania DISC!

 

 • DISC diagnozuje przyczynę konfliktu. Błąd. Badanie DISC wskaże różnice w stylach komunikacji, a ich zrozumienie ma ogromne znaczenie dla jakości codziennej pracy zespołu. Ale konflikty zwykle biorą się z różnicy wartości i motywacji – a tego DISC nie diagnozuje. Wartości i motywacje diagnozuje badanie DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI).

 

 • Osoby dominujące nie myślą o ludziach, dla nich się liczy tylko cel. Nieprawda! Myślą, jeśli tylko na poziomie wartości mają np. Uczciwość (a to diagnozujemy w pełnym badaniu DISC D3). „D” komunikuje się przez cele, konkretnie, dyrektywnie, ale nie ma to nic wspólnego z ignorowaniem innych.

 

 • Szukasz osób nastawionych na cel? Celuj tylko w D (styl Dominujący). Nieprawda. Każdy styl DISC może być nastawiony na cel, jeśli tylko ma wysoki poziom Ekonomii (jedna z postaw BAI). Np. styl S z wysoką Ekonomią będzie nastawiony na cel, będzie go realizować nieco wolniej niż D, ale weźmie pod uwagę opinie innych, dobre praktyki, zadba o relacje. DISC to nie wszystko.

 

 

 • Osoby o stylu S (Stałym) skupiają się na realizacji zadania zgodnie z wytycznymi a to osoby o dominującym stylu D dostarczają rozwiązania? To nieprawda. DISC określa nam styl komunikacji, ale to głębiej, bo na poziomie preferowanych ról zespołowych widzimy, czy ktoś ma łatwość dostarczania rozwiązań. I taką samą łatwość mogą mieć 2 wspomniane osoby, choć będą mówić o nich w inny sposób – zgodnie z dominującym stylem DISC.

 

 • Jak to możliwe, że wybrane osoby o stylu S (Stałym) nie chcą pracować zespołowo? Przecież to one z definicji są nastawione na relacje. Przyczynę odnajdujemy głębiej, na poziomie wewnętrznych motywacji (BAI). Te osoby są wciąż relacyjne, ale niejako swoim zachowaniem wysyłają nam sygnał, że ich potrzeby nie zostały zaspokojone. Badanie DISC D3 diagnozuje nam te potrzeby.

 

 • Wszystkie  osoby o stylu C (Sumiennym) uwielbiają analizować informacje. To nieprawda. Mistrzami analizy są osoby, które są z natury „analitykami” (jedna z ról zespołowych TEAMS). C komunikuje się poprzez fakty, sprawdza informacje, co nie znaczy, że je analizuje i wyciąga wnioski. Nie dajmy się zwieść pozorom.

 

 

 • Styl „C” w modelu DISC to perfekcjoniści, którzy lubią analizować informacje. Nic bardziej mylnego. Osoby o stylu „C” komunikują się poprzez fakty, ale nie zawsze lubią analizy. To poziom Analityka w rolach zespołowych TEAMS decyduje o tym, czy ktoś naprawdę z pasją będzie to robić. A tę pasję mogą mieć i pozostałe style DISC.

Dlaczego czasem DISC to za mało? 

 

Wykorzystując metaforę góry lodowej, DISC to tylko zachowania, które da się zaobserwować. Chcąc je lepiej ZROZUMIEĆ, warto przyjrzeć się temu, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

DISC to część badania DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI), które jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy: DISC (style zachowania), TEAMS (role zespołowe), VALUES (wartości) i BAI (wewnętrzne motywacje).

Raporty bazują na POTENCJALE, pozytywnej informacji zwrotnej.

Co określa i mierzy test kompetencji DISC?

 

 • Jakie są Twoje mocne strony i co Cię motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
 • Jaki jest Twój styl komunikacji?
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jak postrzegasz zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosowujesz się do zmian?
 • Jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur?
 • Jak próbujesz wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie?

Test kompetencji DISC to skuteczne narzędzie, jeśli chcesz:

 • Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko lub zatrzymać najlepszych pracowników. Przy rekrutacji rekomendujemy skorzystanie z badania D3, którego DISC jest częścią. Za efektywnością pracowników stoją bowiem nie tylko style zachowania DISC, ale i preferowane role zespołowe, wartości i postawy.
 • Podnieść efektywność zespołu sprzedażowego i obsługi klienta
 • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie
 • Rozwiązać konflikt w zespole
 • Rozwijać umiejętności przywódcze etc.

Przy powyższych zastosowaniach modelu DISC rekomendujemy rozważenie skorzystania z modelu D3. Pozwoli to zdiagnozować nie tylko zachowania, które widzimy, ale i wewnętrzne motywacje, wartości, które stoją za naszymi decyzjami czy preferencje co do roli w zespole.