CO MÓWIĄ O NAS KLIENCI?

Zaprojektowanie i realizacja warsztatu w oparciu o model DISC była cennym doświadczeniem, dała możliwość poznania wartości, które każdy wnosi do zespołu, a ponad wszystko pokazała, że mimo tego, iż każdy jest inny, może mieć różny styl pracy, może inaczej się komunikować, to jesteśmy w stanie pracować jako zespół i te różnice wykorzystać jako naszą wartość.

Agnieszka Skuza

Sales Director Central Region, KINNARPS POLSKA

Bardzo pozytywnie oceniam cały projekt, w tym szczególnie sesje informacji zwrotnej na temat wyników badania przeprowadzone z każdym uczestnikiem projektu. Potwierdzam trafność spostrzeżeń, wniosków wyciągniętych na podstawie wyników badania i widzę ich wartość dla podnoszenia efektywności pracy zespołowej i zasadność wykorzystania np. w procesach rekrutacyjnych.

Leszek Konkel

Dyrektor Pionu Sprzedaży, ESRI POLSKA

Uczestnicy szkolenia podkreślali, że było to szkolenie innowacyjne. Przede wszystkim dlatego, że było skierowane na konkretny profil klienta. Uczestnicy mogli, poprzez udział w ćwiczeniach poczuć i nauczyć się, jak prowadzić profesjonalną rozmowę z każdym typem klienta w modelu DISC. Doceniam firmę EFFECTIVENESS za zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektu.

Sybilla Berwid - Wójtowicz

Trener Purina i Koordynator komunikacji, NESTLE POLSKA

Po szkoleniach, jako Dyrektor Zarządzający zauważyłem wyraźny wzrost skuteczności sprzedaży oraz efektywności pracy wśród przedstawicieli handlowych i konsultantów. Z całą pewnością mogę polecić współpracę szkoleniową z firmą EFFECTIVENESS wszystkim tym firmom, które traktują szkolenia DISC, jako nieodłączny element wzmacniania konkurencyjności na rynku.

Bolesław Gidziński

Dyrektor Zarządzający, TRIM TAB