CZYM JEST BENCHMARK?


Identyfikuje kompetencje i zachowania typowe dla najlepszego pracownika na danym stanowisku i danej branży. Doskonale sprawdza się jako narzędzie preselekcji, znacznie skracając czas trwania rekrutacji nowych pracowników.

lejek

Benchmark wraz z testami rekrutacyjnymi DISC lub D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) pozwala rekrutować wyłącznie pracowników spełniających określone cechy i kompetencje, zapisane w benchmarku. Eliminuje osoby niespełniające kryteriów pracodawcy i ryzyko subiektywnej oceny kandydata w procesie naboru.

  • Nakładając wyniki testu rekrutacyjnego DISC lub D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) poszczególnych kandydatów na benchmark, widzimy, które osoby spełniają założone kryteria rekrutacyjne
  • Jest to punkt wyjścia do opisu profilu kompetencyjnego i baza do stworzenia planu rozwojowego dla pracownika i przyszłych rekrutacji
  • Punkt odniesienia w ewaluacji okresowej
  • Obiektywne narzędzie w procesie sukcesji stanowisk

Posiadamy bazę ponad 1200 benchmarków dla stanowisk w różnych sektorach gospodarki, gotowych do natychmiastowego zastosowania (ponad 20-letnie doświadczenie PK i Occupational Information Network).

Przygotowujemy również benchmarki na indywidualne potrzeby naszych klientów.


Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro