BADANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW


Kompetencje to wszystkie te cechy pracowników, których posiadanie i wykorzystywanie umożliwia realizację strategii firmy, dla której pracują. Wiedza, umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości, styl komunikowania się, są zbiorem zachowań, które pewne osoby opanowują lepiej niż inne, co sprawia, że w określonych sytuacjach i otoczeniu działają one efektywniej. 

Od tego jakie kompetencje posiada pracownik zależy to, jak będzie realizował się na określonym stanowisku w firmie. Dzięki informacji zwrotnej z naszych raportów o kompetencjach pracownika (badanie kompetencji pracowników) o wiele łatwiejsze będzie wyznaczenie obszarów, w których ma on potencjał, a także obszarów do jego rozwoju.

Zobacz przykład raportu z testu kompetencji pracowników D3 (DISC/ TEAMS/ VALUES/BAI)

Zobacz przykład raportu z testu kompetencji pracowników DISC

Nasze testy kompetencji i raporty z nich to:

 • Identyfikacja kluczowych kompetencji pracowników, które zadecydują o tym, czy dany pracownik osiągnie zakładane cele
 • Informacje o pracowniku:
  – jak reaguje na wyzwania, zmiany, presję czasu?
  – czy dotrzymuje terminów?
  – czy nastawienie na realizację indywidualnych celów, pracę w zespole, pracę zgodną z kulturą organizacyjną jest spójne z jego wewnętrznymi wartościami?
  – jakie są mocne strony pracownika/kandydata i co go motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
  – jak poradzi sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
  – jak postrzega zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosuje się do zmian?
  – jaką postawę przyjmuje wobec obowiązujących standardów i procedur?
  – jak próbuje wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
  – według jakiego klucza dobiera argumenty w rozmowie?
  – jaką rolę chce pełnić w zespole: kreator, realizator, analityk, manager czy strateg oraz co go wewnętrznie motywuje do bycia efektywnym (wewnętrzne motywatory: spokój wewnętrzny, solidarność, wpływ, ekonomia, artyzm, wiedza)

Co nam daje badanie kompetencji pracownika?

 • Poznajemy rzeczywiste potrzeby szkoleniowe
 • Wiemy, na co zwrócić uwagę, projektując szkolenia z komunikacji, sprzedaży, przywództwa
 • Mamy możliwość zbadania efektywności szkoleń
 • Wiemy, kto potrzebuje szkolenia a kto coachingu
 • Mamy raport dla lidera o potencjale zespołu i ewentualnych ograniczeniach
 • Mamy punkt wyjścia do zbudowania lub ewaluacji modelu kompetencji

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro