BADANIE 360 STOPNI (360 INDICATOR)


360 Indicator (ocena pracowników 360 stopni) to anonimowa diagnoza online poziomu kompetencji pracowników w wybranych obszarach tak w postrzeganiu przez otoczenie (przełożonego, współpracowników), jak i osobę, której dotyczy badanie.

Raport z badania 360 (360 Indicator) odzwierciedla, jak bardzo postrzeganie siebie w danym obszarze jest spójne z tym, jak widzą daną osobę inni, by na tej podstawie móc wesprzeć daną osobę w rozwijaniu kompetencji i stawaniu się liderem w swojej dziedzinie.

 

Co wyróżnia nasze badanie (360 Indicator vs ocena pracowników 360 stopni dotąd dostępna na rynku)?

360 Indicator nie ocenia a diagnozuje. Kwestionariusz badania 360 i raporty napisane są w taki sposób, aby podkreślić mocne strony danej osoby i obszary, które warto wziąć pod uwagę, aby rozwijać swój naturalny potencjał we współpracy z innymi i jeszcze szybciej realizować cele osobiste, i cele organizacji.

– W badaniu 360 zastosowano innowacyjną na rynku skalę typu „suwak”, która odzwierciedla opinię odpowiadającego względem konkretnej cechy osoby, której dotyczy badanie, niwelując poczucie oceny.

– Nasze raporty 360 to nie tylko prezentacja odpowiedzi w konkretnych obszarach zachowań, ale i Strategia sukcesu – przestrzeń do opracowania planu działania dla rozwoju konkretnych kompetencji pracowników.

360 Indicator to gotowe kwestionariusze diagnozy kompetencji (kompetencje managerskie, liderskie, praca zespołowa), jak i możliwość stworzenia kwestionariusza „szytego na miarę”, uwzględniającego oczekiwania organizacji, jej liderów, elementy kultury organizacyjnej.

– Nasze kwestionariusze uwzględniają te aspekty zachowania, wartości, motywacji, które również diagnozuje badanie kompetencji D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI).

 


Badanie 360 obejmuje różne obszary skuteczności lidera

 

 

MPI 360 (Manager Performance Indicator) – diagnoza naturalnego stylu managerskiego, czyli obszarów oczekiwanych zachowań managerskich:

 • które na tę chwilę przychodzą z łatwością – w opinii własnej oraz opinii osób, które współpracują z daną osobą;
 • które warto mieć na uwadze, myśląc o rozwoju kompetencji (których spójność między postrzeganiem siebie a opinią innych jest niższa).

Badanie MPI 360 obejmuje diagnozę w 8 obszarach zachowań managerskich, na które łącznie składają się 32 zachowania. Diagnozowane obszary zachowań:

 • Delegowanie
 • Relacyjność
 • Wsparcie
 • Uczenie
 • Dbałość o standardy
 • Nagradzanie
 • Kreowanie
 • Kierowanie

 

LPI 360 (Leadership Performance Indicator)  celem badania jest pozyskanie informacji, które posłużą diagnozie wpływu, jaki lider wywiera na zespół (pozytywny, ukryty, neutralny).

Badanie LPI 360 obejmuje diagnozę w 5 obszarach zachowań liderskich, na które łącznie składa się 35 zachowań. Diagnozowane obszary zachowań:

 • Bycie przykładem
 • Wspieranie w wykorzystaniu potencjału
 • Szczere docenienie
 • Dbanie o porozumienie wokół wspólnych celów
 • Nastawienie na ciągły rozwój

 

 

Więcej szczegółów, przykłady raportów z naszych badań 360 można otrzymać, pisząc na adres: effectiveness@effectiveness.pl

Partner badań 360 stopni


Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro