Badania ankietowe

EFFECTIVENESS i SW RESEARCH dysponują własnym serwisem internetowym, którego wykorzystanie przyspiesza realizację badania, zapewnia bezpieczeństwo respondentów przez zapewnienie anonimowości, daje możliwość wprowadzenia dodatkowych komentarzy lub pytań otwartych – zgodnie z potrzebami organizacji.

EFFECTIVENESS wraz z SW RESEARCH prowadzi badania ankietowe w następujących zakresach:

 • potencjał ludzki organizacji
 • poziom satysfakcji pracowniczej
 • ocena relacji w organizacji
 • opinie z zakresu funkcjonowania organizacji
 • przyczyny fluktuacji zasobów ludzkich
 • efektywność cykli szkoleniowych

Naszym klientom proponujemy wybór sposobu przeprowadzenia badania metodą tradycyjną lub przez dedykowaną platformę internetową.

Naszym klientom proponujemy wybór sposobu przeprowadzenia badania metodą tradycyjną lub przez dedykowaną platformę internetową

Proponujemy klientom procedurę badawczą składającą się z następujących kroków:

 

 • wyznaczenie obszarów podlegających ocenie oraz określenie ich wag zgodnie z kryteriami organizacji
 • stworzenie ankiety badawczej
 • wypełnienie formularzy przez respondentów
 • analiza numeryczna. opracowanie merytoryczne wyników
 • przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami