Anna Pawlak-Lawrenz

Jestem analitykiem zachowania, certyfikowanym konsultantem DISC D3 (Certified Behavioral Consultant) i certyfikowanym coachem biznesowym (ICC  2005, CoachWise 2008). Od ponad 15 lat pracuję w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zdobywając doświadczenie jako HR manager w branży farmaceutycznej, a następnie realizując kompleksowe projekty diagnostyczno-rozwojowe w ramach współpracy z prestiżowymi firmami konsultingowymi oraz bezpośrednio z korporacjami. Specjalizuję się w opracowywaniu metodologii oraz prowadzeniu projektów Assessment i Development Center (w języku polskim i angielskim), wykorzystując narzędzia psychometryczne dostosowane do potrzeb biznesu. Wspieram klientów w obszarach przywództwa, budowania autorytetu w sytuacjach zmiany, kryzysu, zarządzania sytuacjami konfliktowymi, wspieram rozwój umiejętności społecznych i współpracy. Prowadzę indywidualne sesje diagnostyczne i  feedbackowe w oparciu o DISC D3, a także warsztaty z udziałem tego narzędzia. W pracy z klientami wykorzystuję funkcjonalną analizę zachowania oraz metody akceptacji i zaangażowania. Jestem członkiem ACBS (Association for Contextual Behavioral Science), absolwentką m.in. Stosowanej Analizy Zachowania, Podyplomowych Studiów Zarządzania Kadrami, Conflict Coaching Training prowadzony przez Cinnie Noble oraz Szkoły Trenerów Biznesu Trop (2001).