ANALIZA ZACHOWAŃ GRUPY DOCELOWEJ (DISC)

Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach behawioralnych zwykle bardzo podobnie się zachowują i komunikują, podobny komunikat motywuje ich do konkretnych zachowań. Analiza zachowań grupy docelowej wg modelu DISC to zdefiniowanie stylu komunikacji  grupy, oraz kluczowych przekazów, kanałów komunikacji, które zdecydują o przywiązaniu klienta do produktu.

Dzięki DISC Target Group Report poznasz swoich klientów jeszcze bardziej a twoja strategia komunikacji będzie mogła opierać się na informacjach, które do tej pory były niedostępne dla działów marketingu i PR.

4 style zachowań konsumentów wg DISC w pigułce

D - Dominujący

Postrzega wartość firmy i jej produkty poprzez innowacyjność ich rozwiązań, pozycję rynkową, bycie liderem; styl dominujący (zadaniowy, świadomy – dąży do zaplanowanego efektu końcowego, skupia się na rozwiązaniu, nie problemie, ekstrawertyk, szybkie tempo działania, szybkie rezultaty, chce nowości, chce mieć wybór i kontrolę nad sytuacją)

I - Wpływowy

Zwraca uwagę na społeczne zaangażowanie firmy, udział w specjalnych projektach, wyjście z inicjatywą; styl wpływowy (skupia się na ludziach, nie zadaniach, ekstrawertyk, emocjonalny styl komunikacji, chce być zauważony, chce poczuć przyjemność, zwraca uwagę na walory estetyczne, podejmuje decyzje pod wpływem emocji, szybko nawiązuje znajomości, potrzebuje akceptacji innych)

S - Stały

Liczą się dla niego relacje, dbanie o dobro wspólne, słuchanie klienta, ZROZUMIENIE, dyspozycyjność, „praca zespołowa”; styl stały (chce poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia, słuchania jego potrzeb, autorytetu – ekspertów, introwertyk)

C - Sumienny

Szuka potwierdzeń jakości produktu, standardów, procedur, niezawodności; styl uporządkowany (chce potwierdzenia skuteczności, faktów, dowodów, analiz, standardów postępowania, możliwości zadania pytań, stawia na jakość, szuka docenienia – źle znosi krytykę)

Jak przebiega proces analizy zachowań grupy docelowej wg modelu DISC?

 

Krok 1. Badanie potrzeb. Opowiedz nam o swoim produkcie, rozwiązaniu czy firmie, podaj parametry grupy docelowej (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, parametry typowe dla tej grupy, np. konsumenci kupujący produkt XYZ, pacjenci z konkretną jednostką chorobową etc.) oraz informacje, które chcesz pozyskać.

Krok 2. Ankieta badawcza. Tworzymy ankietę badawczą odnoszącą się do konkretnego zagadnienia, pytania zamknięte, od 10 do 20 pytań (w zależności od projektu), czas przygotowania ankiety: ok. tygodnia.

Krok 3. Badanie grupy docelowej. Ankieta online (możliwość wywiadów telefonicznych),od 200 do 800 osób (zapewniona reprezentatywność); czas badania: do 10 dni.

Krok 4. DISC Target Group Report. Informacje o Twojej grupie docelowej.

  • Jak się zachowuje Twoja grupa docelowa?
  • Jak podejmuje decyzje?
  • Jaki komunikat przełoży się na jej zaangażowanie, lojalność?
  • Kluczowe przekazy, kanały komunikacji
  • Założenia do strategii komunikacji

Czas przygotowania raportu – ok. 3 dni

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Polska:

EFFECTIVENESS Sp. z o.o.
Rodziny Połanieckich 27/81
01-924 Warszawa
tel. +48 22 835 47 80, +48 602 336 665,
+48 506 166 889
effectiveness@effectiveness.pl

Stany Zjednoczone:

EFFECTIVENESS LLC
8392 Tod Ave, Suite B
Boardman, OH 44512, USA
tel. +1 330 565 8181
effectiveness@effectiveness.pl

Skontaktuj się z nami

2 + 14 =