CO TO JEST TEST KOMPETENCJI DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI)?


 

D3 jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 analizy: 

DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)

TEAMS (preferowane role w zespole: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg)

VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość)

BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza)


Zobacz przykład raportu z testu kompetencji D3 (DISC/ TEAMS/ VALUES/BAI)

Czym D3™ różni się od innych narzędzi diagnostycznych, np. Extended DISC, DiSC Polska, Insights Discovery, MBTI, FRIS?

Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji D3™ bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

D3™ nie etykietuje, bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style zachowania, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 240 w badaniu D3™ i 1440 w D3™ i BAI.

Jest narzędziem najbardziej efektywnym kosztowo na rynku, PUBLIKACJA PULS HR

Nasze raporty z testu kompetencji D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES/BAI) bazują na potencjale badanego, pozytywnej informacji zwrotnej!

Facebook

.

Blog

Co nowego na blogu Anny Sarnackiej, ekspertki EFFECTIVENESS?
Kliknij