SZKOLENIA W OPARCIU O D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI)


Poznajemy rzeczywiste potrzeby szkoleniowe firm. Wiemy, na co zwrócić uwagę, projektując szkolenia z komunikacji, sprzedaży, przywództwa. Mamy możliwość innowacyjnego zbadania efektywności naszych szkoleń. Wiemy, kto potrzebuje szkolenia a kto coachingu. Koniec ze szkoleniami niedostosowanymi do potrzeb Państwa pracowników. Nasz każdy program szkoleniowy jest dostosowywany do wymagań grupy szkoleniowej i poziomu kompetencji.

Zobacz przykład raportu z testu kompetencji D3 (DISC/ TEAMS/ VALUES)

Zobacz przykład raportu z testu kompetencji DISC

 

Proponujemy szkolenia z następujących zagadnień:

ASERTYWNOŚĆ

Trudno wyobrazić sobie długofalowe i poprawne relacje z klientami, efektywne i trwałe zespoły oraz cenionych menedżerów bez umiejętności asertywnych. Asertywność wymaga stałego doskonalenia, treningu dzięki któremu możliwy jest znaczący wzrost poziomu komunikatywności, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach inter-personalnie trudnych.

Obszary merytoryczne:

 • znaczenie postawy asertywnej – dojrzałość i autorstwo własnych działań
 • identyfikacja osobistych potencjałów w zakresie umiejętności asertywnych
 • obrona i umiejętność stawiania granic
 • asertywna prezentacja rozwiązań i wywieranie wpływu – konfrontowanie opinii i wyrażanie oczekiwań
 • asertywna ekspansja – wyrażanie krytyki, wyrażanie trudnych emocji, umiejętność egzekwowania poleceń

ZMIANA – SZANSA CZY ZAGROŻENIE

W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej zmiany są tak powszechne, że można uznać iż są jedynym pewnym i stałym elementem funkcjonujących firm i instytucji. Praca nad zmianą to przede wszystkim wsparcie firmy na różnych etapach reorganizacji, uruchamianie motywacji do pracy w nowych warunkach oraz wdrażanie perspektywy korzyści i możliwości, jakie mogą nieść za sobą zmiany. Praca szkoleniowa w tym obszarze jest szczególnie ważna podczas łączenia się firm, zwolnień, zmian w strukturze, a także w procesie tworzenia się misji i wartości firm.

Obszary merytoryczne:

 • planowanie oraz wdrażanie zmian w organizacji
 • reakcja emocjonalno-poznawcza na zmianę (opór, spadek motywacji)
 • strategie konstruktywnego radzenia sobie ze zmianą w trudnych sytuacjach (zwolnienia, zmiany struktury)
 • rola lidera podczas procesu zmiany
 • techniki i narzędzia wspomagające proces wdrażania zmian (praca z konfliktem, coaching, narzędzia efektywnej komunikacji, asertywność)
 • praca procesowa w sytuacjach, kiedy proces wdrażania zmian związany jest z konfliktem i oporem w zespole

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE 

Czas jest we współczesnym świecie, w biznesie jest niezwykle cenny. Wydaje się często, że ciągle mamy go za mało. Za mało na pracę, na życie osobiste, na rozwój.  Doby mimo pragnień wielu nie da się wydłużyć. Szkolenie  rozwija umiejętności świadomego  kierowania sobą w czasie. Dostarcza metody zabezpieczenia się przed stresem związanym  z „niedoczasem” i chaosem organizacyjnym, które pozwalają:

 • sprawniej funkcjonować w sytuacjach trudnych i pełnych napięcia
 • prowadzić konstruktywne działania w sytuacjach przeciążenia
 • wykorzystać indywidualne zasoby energii i czasu

Korzyścią dla uczestnika jest  przeciwdziałanie syndromowi „wypalenia zawodowego” oraz poprawa w obszarze efektywności indywidualnej.

SZTUKA WYZNACZANIA CELÓW

W sytuacji ogromnej konkurencyjności umiejętność osiągania najlepszych rezultatów, przy optymalnym wykorzystaniu  osobistych potencjałów wydaje się być nie lada wyzwaniem. Pomagamy uczestnikom szkoleń nauczyć się zarządzać sobą w takim kierunku aby talenty i mocne strony służyły im jak najlepiej. W dzisiejszych czasach, kiedy umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków są bardzo cenione, warto jest być świadomym w jaki sposób elastycznie rozwijać  własną wydajność.

Ten warsztat ma na celu przybliżyć uczestników:

 • do stworzenia takich celów, aby potrafili je w pełni realizować
 • aby wiedzieli w jaki sposób dążyć do równowagi między różnymi ważnymi dziedzinami życia
 • jak radzić sobie w sytuacjach zwątpienia, czy trudności osiągnięcia tego co założyliśmy

SZEF – LIDER – COACH? DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWYCH W PRACY MENEDŻERA

Kadra menedżerska staje nie tylko przed koniecznością zarządzania „czynnikami twardymi” takimi jak negocjacje cenowe, zarządzanie budżetem, odpowiedzialność za wyniki. Wydaje się, że kluczowe w tym czasie jest zarządzanie „czynnikami miękkimi” takimi jak motywacja personelu, zarządzanie talentami i potencjałem czy wspieranie rozwoju.     Do niezbędnych kompetencji należą więc umiejętności coachingowe:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry menedżerskiej i jest okazją do:

 • nauczenia się prowadzenia rozmowy coachingowej (struktura rozmowy coachingowej, narzędzia i techniki)
 • nauczenia się edukowania i wspierania rozwoju poprzez coaching
 • rozwijania umiejętności budowania pogłębionego kontaktu z pracownikiem
 • budowania świadomej postawy coacha

oraz…

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE

POWER OF ONE – SIŁA ZESPOŁU

PRZYWÓDZTWO W PRAKTYCE (WARSZTAT)

CO NAS MOTYWUJE DO SKUTECZNEGO DZIAŁANIA? (WARSZTAT)

INNOWACYJNA SPRZEDAŻ

Zapraszamy do kontaktu, jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia w Państwa organizacji.

Zgłoszenia, pytania merytoryczne: asarnacka@effectiveness.pl


Facebook

.

Blog

Co nowego na blogu Anny Sarnackiej, ekspertki EFFECTIVENESS?
Kliknij