CO TO JEST TEAMS?

teams


Co mierzy test kompetencji TEAMS?

Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Celem jest to, aby każdy w zespole robił to, w czym czuje się najbardziej komfortowo, w czym będzie liderem.

Badanie TEAMS jest/może być częścią badania D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI).

Zobacz przykład raportu z testu kompetencji TEAMS

Role zespołowe to:

Teams

Kreator – generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania ; Kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”.

Realizator – jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”.

Analityk   jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”.

Koordynator – buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”.

Strateg – poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, leadership

Czas wykonania: ok. 10 min.


Facebook

.

Blog

Co nowego na blogu Anny Sarnackiej, ekspertki EFFECTIVENESS?
Kliknij